Powrót

Грошова допомога для безробітних

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-09

Хто може отримувати грошову допомогу?

Ви маєте право на отримання грошової допомоги від повятової служби зайнятості, якщо Ви зареєстровані як безробітний і для Вас немає пропозиції відповідної роботи, стажування, професійної підготовки дорослих, навчання, інтервенційних робіт або громадських робіт, а також Ви відповідаєте вимогам, які необхідні для  отримання цієї грошової допомоги.

Які умови повинні бути виконані для отримання права на грошову допомогу по безробіттю?

Ви матимете право на грошову допомогу по безробіттю, якщо впродовж 18 місяців, які безпосередньо передують дню реєстрації, Ви загалом впродовж періоду щонайменше 365 днів:

 • були працевлаштовані і отримували заробітну плату в розмірі не менше мінімальної заробітної плати (перевірте актуальні суми), від якої існує зобов'язання сплачувати внески до Фонду праці; у цей період не входять періоди неоплачуваної відпустки загальною тривалістю більше 30 днів; пам'ятайте, що об'єм ставки не важливий, а важлива заробітна плата - вона повинна бути не менша від мінімальної.

Тут слід зазначити, що існують виключення, коли немає обов'язку сплачувати внески до Фонду праці в описаному вище випадку. Попри те, що Ви не будете сплачувати внески до Фонду праці, Ви будете мати право на отримання грошової допомоги по безробіттю. Це стосується ситуації, коли:

 • роботодавці та інші організаційні одиниці звільняються від обов'язку сплачувати внески до Фонду праці за працевлаштованих робітників, які повертаються з декретної відпустки, відпустки на умовах декретної відпустки, батьківської відпустки або відпустки по вихованню дітей, впродовж 36 місяців, рахуючи з першого місяця після повернення з декретної відпустки, відпустки на умовах декретної відпустки, батьківської відпустки або відпустки по вихованню дітей;
 • роботодавці та інші організаційні одиниці звільняються від обов'язку сплачувати внески до Фонду праці впродовж 12 місяців, починаючи з першого місяця після укладення трудового договору, за працевлаштованих осіб старше 50 років, які були зареєстровані як безробітні в повятовому центрі зайнятості впродовж 30 днів до працевлаштування;
 • роботодавці та інші організаційні одиниці звільняються від обов'язку сплачувати внески до Фонду праці за працевлаштованих осіб, вік яких складає щонайменше 55 років (жінки) і 60 років (чоловіки);
 • роботодавці та інші організаційні одиниці звільняються від обов'язку сплачувати внески до Фонду праці на 12 місяців, починаючи з першого місяця після укладення трудового договору, за скерованих безробітних у віці до 30 років;
 • організаційні одиниці не сплачують внески до Фонду праці за осіб, що отримують грошову допомогу для опікунів, відповідно до положень про встановлення і виплату грошової допомоги для опікунів;
 • підприємці Польської асоціації глухих та Польської асоціації незрячих, а також Асоціації солдатів Республіки Польща, які втратили зір, Товариство опіки осіб, які втратили зір, Заклад опіки для незрячих в Лясках та заклад професійної активності не сплачують внески до Фонду праці за працевлаштованих працівників зі значним або помірним ступенем інвалідності.
 • виконували роботу на підставі трудового договору і отримували на цій підставі дохід в розмірі не менш мінімальної заробітної плати;
 • надавали послуги на підставі агентського договору, договору доручення або іншого договору про надання послуг, до якого, згідно з положеннями Закону від 23 квітня 1964 р. - Цивільний кодекс, застосовуються положення про доручення, або співпрацювали при виконанні таких договорів, де підставою для розміру внесків на соціальне страхування і до Фонду праці є сума, яка не менша мінімальної заробітної плати, в перерахунку за повний місяць, із застереженням ситуації, коли роботодавці та інші організаційні одиниці були звільнені від обов'язку сплачувати за Вас внески до Фонду праці, оскільки Вам було щонайменше 55 років (жінки) або 60 років (чоловіки);
 • сплачували внески на соціальне страхування на підставі ведення несільскогосподарської діяльності або співпраці, при цьому основою розміру внесків на соціальне страхування і до Фонду праці була сума, яка становить щонайменше мінімальну заробітну плату;
 • виконували роботу в період тимчасового арешту або відбування покарання у вигляді позбавлення волі, при цьому основою розміру внесків на соціальне страхування і до Фонду праці була сума, яка становить щонайменше мінімальну заробітну плату (якщо Ви зареєструвалися впродовж 30 днів з дня звільнення з виправної установи або з-під арешту, маєте право на грошову допомогу, якщо сума періодів, які надають право на грошову допомогу і припадають на період 18 місяців перед останнім позбавлення волі та виконання роботи в період позбавлення волі, склала не менше 365 днів, при цьому основою розміру внесків на соціальне страхування і до Фонду праці була сума, яка становить щонайменше мінімальну заробітну плату; у разі позбавлення волі в період отримання грошової допомоги - після звільнення з виправної установи або з-під арешту, право на грошову допомогу надається на період, зменшений на період отримання грошової допомоги перед позбавленням волі і під час перерв у відбутті покарання);
 • виконували роботу в сільськогосподарському виробничому кооперативі, кооперативі сільськогосподарських гуртків або кооперативі сільськогосподарського обслуговування, будучи членом такого кооперативу, де основою розміру внесків на соціальне страхування і до Фонду праці була сума, яка становить щонайменше мінімальну заробітну плату;
 • сплачували внески до Фонду праці у зв'язку з працевлаштуванням або виконанням іншої оплачуваної роботи за кордоном у іноземного роботодавця (окрім членських держав Європейського Союзу) у розмірі 9,75% від середньої заробітної плати за кожний місяць працевлаштування (перевірте актуальні суми);
 • були працевлаштовані за кордоном і приїхали в Республіку Польща в якості репатріанта;
 • були працевлаштовані, несли службу або виконували іншу оплачувану діяльність і отримували заробітну плату або дохід, з якого виникає обов'язок по сплаті внесків до Фонду праці.

Які періоди зараховуються до 365 днів, що дають право на отримання грошової допомоги?

До 365 днів, що дають право на отримання грошової допомоги, входять періоди:

 • основної військової служби, військової підготовки випускників вищих навчальних закладів, військової служби, пройденої в якості кандидата в професійні солдати, військових навчань, періодичної військової служби, територіальної військової служби, пройденої в порядку ротації, територіальної військової служби, пройденої в порядку ротації або військової служби, пройденої у разі оголошення мобілізація і у військовий час, основної служби в цивільній обороні і альтернативної служби, а також служби в якості співробітника, про якого йдеться в Законі від 18 лютий 1994 р. про пенсійне забезпечення співробітників поліції, агентства внутрішньої безпеки, агентства зовнішньої розвідки, служби військової контррозвідки, центрального антикорупційного бюро, митної служби, маршальської охорони, бюро державної охорони, державної пожежної служби, митно-податкової служби, пенітенціарної служби та їх сімей (право на грошову допомогу мають безробітні, звільнені після проходження основної військової служби, якщо період їх проходження склад щонайменше 240 днів і припав на 18 місяців, які передують дню реєстрації в повятовому центрі зайнятості);
 • відпустки по догляду за дитиною, яка надається на підставі окремих положень;
 • отримання виплати по нездатності до роботи або служби, виплати для перекваліфікації, яка припадає після припинення працевлаштування, виконання іншої оплачуваної роботи або припинення ведення несільскогосподарської діяльності, отримання грошової допомоги по хворобі, по вагітності і пологах, грошової допомоги у розмірі грошової допомоги по вагітності і пологах, реабілітаційних виплат, якщо основою розміру цих грошових допомог і виплат, з урахуванням суми внесків на соціальне страхування, була сума щонайменше мінімальної заробітної плати(перевірте актуальні суми);
 • інші періоди, за які сплачувалися внески на соціальне страхування і до Фонду праці, якщо основою розміру внесків була сума, яка становить щонайменше мінімальну заробітну плату;
 • за які призначено відшкодування у зв'язку з незаконним припиненням трудових або службових стосунків за ініціативою роботодавця, та період, за який працівникові було виплачено відшкодування на підставі
 • скороченням терміну попередження про розірвання трудового договору;
 • надання послуг на підставі договору активації;
 • отримання пенсії по втраті годувальника, якщо право на цю пенсію співпадає з правом на виплату по
 • непрацездатності, а обрано пенсію по втраті годувальника;
 • здійснення особистого догляду за дитиною особами, про яких йдеться в ст. 6a абз. 1 закону про систему соціального страхування;
 • отримання допомоги по догляду, допомоги на особливий догляд або допомоги на догляд, якщо втрата права на них була спричинена смертю особи, за якою здійснюється догляд, або наданням особі, яка піклується, права на допомогу на утримання;
 • працевлаштування з заробітною платою меншою від мінімальної заробітної плати в місяць у випадку осіб, яким на підставі ст. 15g закону від 2 березня 2020 р. про спеціальні рішення, пов'язані із запобіганням, протидією та боротьбою з COVID-19, іншими інфекційними захворюваннями і викликаними ними кризовими ситуаціями, було скорочено об'єм робочого часу, що призвело до зменшення розміру заробітної плати нижче мінімальної, якщо перед вказаним скороченням об'єму робочого часу вони отримували заробітну плату в розмірі, не меншому від мінімальної заробітної плати за місяць.

Через який час набувається право на грошову допомогу?

Якщо:

 • впродовж 6 місяців до реєстрації в повятовому центрі зайнятості Ви припинили трудові або службові стосунки за попередженням про їх розірвання або за згодою сторін - Ви матимете право на грошову допомогу після закінчення 90 днів, за винятком випадків, коли:
  • згода сторін була обумовлена банкрутством, ліквідацією роботодавця або скороченням робочих місць з причин, що стосуються робочого підприємства,
  • трудові або службові стосунки були припинені за попередженням про їх розірвання або за взаємною згодою сторін у зв'язку зі зміною місця проживання,
  • Ви розірвали трудовий договір відповідно до ст. 55 § 11 Закону від 26 червня 1974 р. - Трудовий кодекс;
 • Ви зареєструвались в повятовому центрі зайнятості як безробітний, який знаходиться в процесі призупинення підприємницької діяльності, і відповідаєте умовам для отримання грошової допомоги по безробіттю - право на отримання грошової допомоги Ви отримаєте після закінчення 90 днів з моменту реєстрації в повятовому центрі зайнятості;
 • впродовж 6 місяців до реєстрації в повятовому центрі зайнятості Ви по своїй вині спричинили розірвання трудових або службових стосунків без попередження, або припинили трудові стосунки, укладені на підставі скерування центру зайнятості, з роботодавцем, який отримав активаційну допомогу в рамках такого скерування, - Ви отримаєте право на грошову допомогу після закінчення 180 днів;
 • впродовж 6 місяців до реєстрації в повятовому центрі зайнятості Ви розірвали трудові стосунки, укладені на підставі скерування центру зайнятості, з роботодавцем, який у рамках цього скерування отримав грант, активаційну виплату або дофінансування заробітної плати до закінчення періодів, вказаних в ст. 60a абз. 4, ст. 60b абз. 2 та ст. 60d абз. 2 - Ви отримаєте право на грошову допомогу після закінчення 180 днів;
 • після завершення практики для випускників і отримання на цій підставі місячної грошової виплати в розмірі, що перевищує половину мінімальної заробітної плати.

На який період надається право на грошову допомогу?

Період отримання грошової допомоги становить:

 • 180 днів - якщо Ви мешкаєте на території повяту, рівень безробіття якого на 30 червня року, який передує дню придбання права на грошову допомогу, не перевищував 150% від середнього рівня безробіття в країні;
 • 365 днів - якщо
  • Ви мешкаєте на території повяту, рівень безробіття якого на 30 червня року, який передує дню придбання права на грошову допомогу, перевищував 150% від середнього рівня безробіття в країні; (перевірте рівень безробіття у Вашому повяті)
  • ви старше 50 років і маєте щонайменше 20-річний період, який дає право на отримання грошової допомоги,
  • у Вас на утриманні знаходиться щонайменше одна дитина у віці до 15 років, а Ваш подружній партнер також є безробітним і втратив право на грошову допомогу у зв'язку із закінченням терміну її отримання після набуття права на грошову допомогу Вами, або
  • Ви самостійно виховуєте щонайменше одну дитину у віці до 15 років.

Грошова допомога буде зменшена на розмір відшкодування за скорочений період попередження, якщо Ви зареєструєтеся в центрі і отримаєте право на цю грошову допомогу в період, за який вона належиться.

Коли Ви маєте право на додаткову грошову допомогу?

Якщо Ви втратите статус безробітного на період менший 365 днів з причини:

 • працевлаштування,
 • зайняття іншою оплачуваною роботою,
 • зайняття несільськогосподарською діяльністю,
 • отримання доходу у розмірі, що перевищує половину мінімальної зарплати за місяць (перевірте актуальні суми)

і зареєструєтеся в повятовому центрі зайнятості в якості безробітного впродовж 14 днів після:

 • припинення працевлаштування,
 • припинення виконання іншої оплачуваної роботи,
 • припинення ведення несільскогосподарської діяльності,
 • припинення отримання грошової допомоги по хворобі, грошової допомоги по вагітності і пологах або грошової допомоги у розмірі грошової допомоги по вагітності і пологах після припинення працевлаштування, виконання іншої оплачуваної роботи, ведення несільскогосподарської діяльності,
 • припинення отримання доходу, що перевищує половину мінімальної зарплати за місяць (перевірте актуальні суми),
 • Ви матимете право на грошову допомогу впродовж періоду, скороченого на період отримання грошової допомоги до втрати статусу безробітного та на періоди, на які грошова допомога підлягає скороченню, тобто періоди працевлаштування у рамках інтервенційних робіт, громадських робіт, періоди стажування, навчання або професійної підготовки дорослих.

Якщо Ви втратите статус безробітного на період не більше 365 днів, а в день наступної реєстрації виконаєте умови для отримання права на грошову допомогу, то Ви отримаєте право на грошову допомогу за період, зменшений на попередній період отримання грошової допомоги.

Корисна інформація

Якщо Ви одночасно маєте право на стипендію у зв'язку із проходженням навчання та на грошову допомогу по безробіттю, то Ви маєте право обрати собі виплату.

Періоди отримання грошової допомоги входять в період роботи, необхідний для придбання або збереження трудових прав, а також в періоди відрахувань в розумінні положень про пенсію по інвалідності та пенсію по віку з Фонду соціального страхування.

Періоди отримання грошової допомоги не входять в:

 • періоди, необхідні для придбання права, а також визначення розміру і тривалості періоду отримання грошової допомоги;
 • період працевлаштування, від якого залежить право на відпустку для відпочинку;
 • стаж роботи, вказаний в окремих нормативних актах, необхідний для виконання певних професій.

Грошові допомоги центр виплачує щомісячно, здійснюючи виплату за місяць, що минув. Грошова допомога за неповний місяць визначається шляхом ділення суми належної грошової допомоги на 30 і множення отриманої суми на кількість календарних днів, що припадають на період, за який належиться грошова допомога.

Претензії щодо належних і не отриманих сум грошових допомог втрачають силу після закінчення 6 місяців з дня їх надання.

Центр виставляє PIT11 за період, впродовж якого Ви отримуєте грошову допомогу по безробіттю.

Юридична підстава

Закон від 20 квітня 2004 про сприяння працевлаштуванню та організаціям ринку праці (ст. 41 абз. 1b, 71–73, 75,76, 79)

 

Розробка: Редакційна команда Зеленої Лінії