Powrót

Громадські роботи

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-22

Що таке громадські роботи?

Громадські роботи - це працевлаштування безробітного впродовж періоду не більше 12 місяців для виконання роботи, організованої повятами (за винятком робіт, організованих центрами зайнятості), гмінами, неурядовими організаціями, які за статутом займаються питаннями: охорони довкілля, культури, освіти, фізичної культури і туризму, охорони здоров'я, безробіття і соціальної допомоги, а також водними товариствами та їх об'єднаннями, якщо ці роботи фінансуються або дофінансовуються коштами територіального самоврядування, державного бюджету, фондів спеціального призначення, неурядових організацій, водних товариств та їх об'єднань.

 

Хто може бути спрямований на громадські роботи?

На громадські роботи можуть бути спрямовані всі зареєстровані безробітні.

 

Скільки часу можуть тривати громадські роботи?

Громадські роботи можуть тривати до 6 або 12 місяців.

Безробітні, що мають заборгованість по аліментах, можуть бути скеровані старостою, на принципах громадських робіт, для виконання впродовж періоду до шести місяців роботи, не пов'язаної з отриманою професією, в об'ємі, що не перевищує половину об'єму робочого часу.

 

Корисна інформація

У разі розірвання трудового договору скерованим безробітним або при розірванні договору з ним на підставі ст. 52 Трудового кодексу (так зване дисциплінарне звільнення), або ж при припиненні трудових стосунків в період, який охоплений відшкодуванням, чи до закінчення терміну в 3 місяці, староста скеровує на звільнене робоче місце іншого безробітного. 

У разі відмови прийняти скерованого безробітного на звільнене робоче місце, роботодавець зобов'язаний повернути отриману допомогу в повному об'ємі та зі встановленими законом відсотками, нарахованими з дати отримання першого відшкодування, впродовж 30 днів від дати вручення вимоги старости.

Якщо на створене робоче місце неможливо скерувати іншого відповідного безробітного, то роботодавець не зобов'язаний повертати відшкодування витрат, понесених на заробітну плату, премії і внески на соціальне страхування, отримані за період до дня розірвання трудового договору скерованим безробітним.

Роботодавець може розірвати трудовий договір без необхідності повернення отриманого відшкодування тільки у разі порушення працівником своїх трудових зобов'язань.

Порушення роботодавцем умов договору про відшкодування спричиняє обов'язок повернути отримане відшкодування разом зі встановленими законом відсотками, нарахованими від загальної суми отриманого відшкодування з дня отримання першого відшкодування, впродовж 30 днів з дня вручення вимоги старости.

 

Що потрібно зробити, щоб організувати громадські роботи?

Якщо Ви хочете організувати громадські роботи, то Вам слід подати відповідну заявку у відповідний, зважаючи на місце виконання робіт, повятовий центр зайнятості. До заявки повинна бути додана заява про те, що у Вас немає заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам, належних внесків на соціальне страхування, медичне страхування, до Фонду праці, Фонду гарантованих державних виплат та інших державних зборів.

 

Пам'ятайте!

Заявку на організацію громадських робіт слід подавати до того, як Ви працевлаштуєте безробітного. Тільки після позитивного розгляду заявки і укладення та підписання з центром зайнятості договору, в якому визначені умови організації громадських робіт, можна працевлаштовувати безробітного.

 

Чому варто організовувати громадські роботи?

В якості організатора громадських робіт, який працевлаштує скерованих безробітних на період:

  • до 6 місяців, Ви отримаєте повернення частини витрат на заробітну плату, премії і внески на соціальне страхування, в розмірі, попередньо узгодженому з повятовим центром зайнятості; однак повернення не може перевищувати суму, яка є добутком кількості працівників, працевлаштованих в місяці, у перерахунку на повний об'єм робочого часу, та 50% середньої заробітної плати, що діє на останній день працевлаштування кожного розрахункового місяця, і внесків на соціальне страхування з відшкодованої заробітної плати,
  • до 12 місяців, Ви отримаєте відшкодування в попередньо узгодженому розмірі, однак воно не перевищує суму середньої заробітної плати та внесків на соціальне страхування з відшкодованої заробітної плати за кожного безробітного. В цьому випадку відшкодування покриє витрати, понесені за кожний другий місяць їх працевлаштування. (Перевірте актуальні суми)

 

Варто знати

Організатор громадських робіт може вказати роботодавця, у якого будуть виконуватися громадські роботи.

Перед поданням заявки на організацію громадських робіт ознайомтеся з регламентом звернення щодо отримання цієї форми підтримки, який діє у вибраному центрі зайнятості. Внутрішні регламенти можуть додатково визначати умови звернення щодо отримання вибраної форми підтримки, умови організації громадських робіт, а також максимальну суму відшкодування, яку можна отримати.

Допомога надається відповідно до умов допустимості допомоги "de minimis".

 

Юридична підстава

 Закон від 20 квітня 2004 р. про сприяння працевлаштуванню та організації ринку праці (ст. 57)

 Розпорядження Міністра праці і соціальної політики від 24 червня 2014 р. про організацію інтервенційних робіт та громадських робіт, а також про одноразове відшкодування витрат на підставі сплачених внесків соціального страхування


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.