Powrót

Фінансування навчання для роботодавців і працівників

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-09

Повятові центри зайнятості можуть фінансувати заходи по безперервному навчанню для Вас і Ваших працівників із коштів Фонду праці у формі KFS (Національного фонду для навчання).

У вищезгадане фінансування входить:

 • визначення потреб роботодавця у сфері безперервної освіти у зв'язку із заявкою на фінансування цієї освіти із коштів KFS;
 • курси і післядипломне навчання, які проводяться за ініціативою роботодавця або з його згоди;
 • іспити, що дозволяють отримати документи, які підтверджують отримання навичок, кваліфікацій або професійних прав;
 • медичні і психологічні обстеження, необхідні для проходження навчання або для роботи після завершення навчання;
 • страхування від наслідків нещасного випадку у зв'язку з розпочатим навчанням.

Що потрібно зробити, щоб скористатися фінансуванням?

Якщо Ви зацікавлені в отриманні коштів для фінансування витрат на навчання, Вам слід подати заяву в повятовий центр зайнятості, який відповідає вашому місцю перебування або місцю ведення діяльності, в якій повинні бути вказані:

 • Ваші дані: назва, адреса місця перебування і місця ведення бізнесу, ідентифікаційний номер платника податків, персональний номер в Державному реєстрі суб'єктів народного господарювання REGON та визначення переважаючого виду підприємницької діяльності згідно з польською класифікацією діяльності (PKD), інформація про кількість працівників, ім'я та прізвище контактної особи, номер телефону і адреса електронної пошти;
 • заходи, про які йдеться вище, кількість осіб відповідно до вікових груп 15-24 років, 25-34 років, 35-44 років, 45 і більше років, яких стосуються витрати, форми безперервного навчання, вартість безперервного навчання на одного учасника та термін реалізації;
 • загальна сума витрат на заходи, про які йдеться, прошена сума коштів KFS та розмір власного вкладу, який Ви вносите;
 • обґрунтування необхідності безперервного навчання з урахуванням поточних або майбутніх потреб та зобов'язуючих пріоритетів витрачання коштів KFS, а у разі коштів з резерву KFS - додатково пріоритетів витрачання коштів з резерву KFS;
 • обґрунтування вибору реалізатора послуги безперервного навчання, яке фінансується за рахунок коштів KFS, з наступною інформацією:
  • назва і місцезнаходження реалізатора послуги безперервного навчання,
  • наявність у реалізатора послуги безперервного навчання сертифікату про якість пропонованого безперервного навчання, а у разі курсів - наявність документу, на підставі якого він надає послугу з неформального безперервного навчання, якщо ця інформація відсутня в публічних електронних реєстрах,
  • назва і кількість годин безперервного навчання,
  • ціна послуги безперервного навчання в порівнянні з ціною аналогічних послуг, пропонованих на ринку, якщо такі є доступні;
 • інформація про плани відносно подальшого працевлаштування осіб, які будуть охоплені безперервним навчанням, що фінансується із коштів KFS.

Пріоритети витрачання коштів KFS в 2022 році:

 • підтримка безперервного навчання осіб, які працюють в компаніях, що в результаті пандемії COVID-19 були змушені вжити заходи з адаптації до зміненої ринкової ситуації;
 • підтримка безперервного навчання осіб, які повертаються на ринок праці після перерви, пов'язаної з доглядом за дитиною;
 • підтримка безперервного навчання по дефіцитних професіях, які визначені в цьому повяті або воєводстві;
 • підтримка безперервного навчання працюючих осіб, які є членами багатодітних сімей;
 • підтримка безперервної освіти працівників Центрів соціальної інтеграції, Клубів соціальної інтеграції, Майстерень з трудотерапії, Установ професійної діяльності, членів або працівників соціальних кооперативів, а також працівників, які працюють в організаціях, що мають статус соціальних підприємств, вказаних в списку/реєстрі соціальних підприємств, який веде Міністерство сім'ї та соціальної політики;
 • підтримка безперервного навчання у зв'язку з використанням в компаніях нових технологій і робочих інструментів, включаючи цифрові технології і інструменти, а також вдосконалення цифрових компетенцій;
 • підтримка безперервного навчання осіб, які працюють в автомобільному секторі.

У випадку з резервом KFS Рада ринку праці визначила наступні цілі витрачання коштів:

 • підтримка безперервного навчання осіб старших 45 років;
 • підтримка безперервного навчання осіб з визначеним ступенем обмежених можливостей;
 • підтримка безперервного навчання для роботодавців, які працевлаштовують іноземців.

Чому варто звернутися за фінансуванням для навчання?

Староста може надати кошти для фінансування витрат на навчання в розмірі:

 • 80 відсотків від витрат, але не більше 300 відсотків від середньої заробітної плати в цьому році на одного учасника,

і у випадку мікропідприємств:

 • 100 відсотків від витрат, але не більше 300 відсотків від середньої заробітної плати в цьому році на одного учасника.

Корисна інформація

У разі позитивного розгляду заявки староста укладає з роботодавцем договір про фінансування заходів з безперервного навчання працівників і роботодавця, який містить, зокрема:

 • позначення сторін договору і дату його укладання;
 • період дії договору;
 • об'єм коштів KFS для фінансування витрат на навчання;
 • номер рахунку підприємця, на який будуть перераховані кошти KFS, та дата їх перерахування;
 • спосіб і термін обліку отриманих коштів, а також документи, що підтверджують витрачання коштів;
 • умови розірвання або виходу з договору;
 • умови повернення коштів у разі незавершення навчання з вини працівника;
 • умови повернення невикористаних коштів або коштів, використаних не за призначенням;
 • спосіб контролю за виконанням договору і заходи у разі підтвердження порушень при виконанні договору;
 • посилання на відповідне розпорядження Європейської комісії, яке визначає умови допустимості допомоги "de minimis";
 • обов'язок роботодавця представляти за запитом старости дані про:
  • кількість осіб, охоплених діяльністю, що фінансується за участі коштів KFS, з поділом згідно тематики та безперервної освіти, статі, вікових груп 15-24 років, 25-34 років, 35-44 років, 45 і більше, рівню освіти і кількості осіб, які працюють в особливих умовах або виконують роботу особливого характеру
  • кількість осіб, які почали навчання на курсах, післядипломне навчання або склали іспит - фінансовані за участі коштів з KFS,
  • кількість осіб, які успішно закінчили навчання на курсах, післядипломне навчання або склали іспит - фінансовані за участі коштів з KFS.

Роботодавець повинен укласти з працівником, якому фінансуватимуться витрати на безперервне навчання, договір, де повинні бути вказані права і обов'язки сторін.

Працівник, який не завершив безперервне навчання, що фінансується із коштів KFS, у зв'язку з розірванням ним трудового договору або розірванням з ним трудового договору без попередження з вини працівника (так зване дисциплінарне звільнення), зобов'язаний відшкодувати роботодавцеві витрати, згідно з правилами, встановленими в договорі, а потім повертає їх в центр.

Юридична підстава

Закон від 20 квітня 2004 р. про сприяння працевлаштуванню та організації ринку праці (ст. 38)

Розпорядження Міністра праці і соціальної політики від 14 травня 2014 р. про призначення коштів з Національного фонду для навчання

 


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.