Powrót

Джерела фінансування підприємницької діяльності

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-25

Перші кроки

Ви хочете створити свою компанію, але однієї ідеї недостатньо? Вам не вистачає для цього коштів? На щастя, існують джерела фінансування нових проектів на першому етапі їхнього розвитку. У нашому пораднику ми підкажемо Вам, які джерела Ви можете використати, створюючи власний бізнес.

До них відносяться:

 • кошти з Фонду праці;
 • кошти з Європейського Союзу, зокрема:
  • Оперативна програма Знання Освіта Розвиток (PO WER),
  • Регіональні оперативні програми.

 

ПАМ'ЯТАЙТЕ!

Відсутність власних коштів не означає, що Вам доведеться відмовитися від власного бізнесу!

 

Кошти з Фонду праці

Звернення щодо дофінансування з повятового центру зайнятості - це найкраще рішення, якщо Ви зареєстровані як безробітний, опікун особи з обмеженими можливостями, який шукає роботу і не перебуває в стані працевлаштування або не виконує іншу оплачувану роботу, є випускником центру соціальної інтеграції або випускником клубу соціальної інтеграції.

Ви можете подати заявку на отримання таких коштів, якщо виконуєте наступні умови:

 • впродовж 12 місяців до дати подання заявки Ви не вели підприємницьку діяльність, не були внесені в реєстр підприємницької діяльності, а якщо були внесені - Ви заявили про припинення підприємницької діяльності в день, який припадає на період до закінчення щонайменше 12 місяців, які безпосередньо передують даті подання заявки,
 • впродовж 2 років до дати подання заявки Ви не були покарані за злочини проти економічного обороту,
 • Ви будете здійснювати свою діяльність впродовж щонайменше 12 місяців,
 • Ви використаєте кредитні кошти відповідно до їх цільового призначення,
 • Ви не користувалися коштами з Фонду праці або іншими безповоротними публічними коштами з метою розпочинання підприємницької або сільськогосподарської діяльності, або ж для створення чи вступу в соціальний кооператив;

З 21 січня 2021 року набуло чинності розпорядження Міністра розвитку, праці і технологій (З. В. поз. 1380), яке дає можливість призупинити підприємницьку діяльність або працевлаштуватися на час дії загрозливої епідемічної ситуації або епідемічного стану, оголошеного у зв'язку з COVID-19, а також впродовж 30 днів після їх відміни, на термін більше 6 місяців впродовж перших 12 місяців підприємницької діяльності. Період призупинення підприємницької діяльності не зараховується в потрібні 12 місяців ведення підприємницької діяльності.

 • впродовж 12 місяців до подання заявки Ви не відмовилися без поважної причини від:
  • пропозиції відповідного працевлаштування,
  • іншої оплачуваної роботи,
  • навчання,
  • стажування,
  • професійної підготовки дорослих,
  • виконання інтервенційних робіт або громадських робіт,
  • участі в заходах у рамках програми Активація та інтеграція,
 • впродовж 12 місяців до подання заявки Ви не переривали зі своєї вини:
  • навчання,
  • стажування,
  • професійної підготовки дорослих,
  • виконання інтервенційних робіт, громадських робіт або суспільно корисних робіт,
  • участі в заходах у рамках програми Активація та інтеграція,
 • Ви маєте намір здійснювати діяльність на території Польщі.

Опікун особи з обмеженими можливостями, який шукає роботу і не перебуває у стані працевлаштування або не виконує іншу оплачувану діяльність, повинен бути особою, яка:

 • не отримувала до теперішнього часу з Фонду праці або інших публічних коштів безповоротну грошову допомогу на розпочинання підприємницької або сільськогосподарської діяльності, на створення або вступ в соціальний кооператив;
 • не була впродовж 2 років до дати подання заявки засуджена за злочини проти економічного обороту, в розумінні Закону від 6 червня 1997 р. - Кримінальний кодекс;
 • впродовж 12 місяців, що безпосередньо передують поданню заявки, не переривала зі своєї вини навчання, стажування, інтервенційну роботу, післядипломне навчання, професійну підготовку дорослих;
 • не подавала заявку в інший центр.

Грошову допомогу на розпочинання несільскогосподарської підприємницької діяльності або на купівлю землі Ви можете отримати, якщо охоплені соціальним страхуванням для фермерів та виконуєте наступні умови:

 • Ваші трудові або професійні відносини були припинені з причин, які стосуються робочого підприємства,
 • Ви не маєте права на отримання грошової допомоги по безробіттю,
 • впродовж 18 місяців, які передують даті подання заявки на отримання коштів з Фонду праці, Ви працювали і отримували заробітну плату, що є підставою для нарахування внесків на соціальне страхування та до Фонду праці, в розмірі не менше мінімальної заробітної плати за період 365 днів,
 • податок з Вашого сільського господарства або спеціальної ділянки не перевищує суму сільськогосподарського податку з 5 га у перерахунку або у перерахунку на 1 члена домогосподарства, який не має постійних несільскогосподарських джерел доходу, не перевищує суму сільськогосподарського податку з 1 га у перерахунку.

Допомога з центру зайнятості не підлягає поверненню. Поверненню підлягає тільки еквівалент відрахованого або поверненого, відповідно до закону від 11 березня 2004 р. про податок на товари і послуги, податку, що стосується придбаних товарів та послуг у рамках наданого дофінансування. Інформацію про розмір дотації, яка надається, можна знайти на сайті Міністерства з питань праці і соціальної політики. Однак центр зайнятості може встановити меншу суму дотації.

Звертаючись щодо коштів з Фонду праці, Ви подаєте у відповідний повятовий центр зайнятості повну і правильно заповнену заявку, в якій повинна бути наступна інформація:

 • сума, на яку Ви претендуєте,
 • вид підприємницької діяльності в розумінні положень про свободу підприємницької діяльності,
 • розрахунок витрат, пов'язаних з розпочинанням підприємницької діяльності,
 • специфікація витрат, призначених на придбання товарів і послуг, зокрема на придбання основних засобів, устаткування, машин, матеріалів, товарів, послуг і рекламних матеріалів, придбання приміщень, покриття витрат на юридичну допомогу, консультації і поради, пов'язані з розпочинанням підприємницької діяльності,
 • пропонована форма забезпечення повернення дотації.

Дуже хорошим рішенням є можливість подання однієї і тієї ж заявки кілька разів. Як правило, центри проводять кілька конкурсів впродовж року. Якщо Ви зазнаєте невдачі перший раз, то це не означає, що все втрачено! Ви повинні слідкувати за оголошеннями про конкурси, оскільки терміни подання заявок встановлюються окремими центрами.

Подаючи заявку на отримання дотації, пам'ятайте про поруки. Формами забезпечення повернення коштів з Фонду праці можуть бути:

 • порука,
 • вексель з вексельною порукою,
 • банківська гарантія,
 • застава прав або майна,
 • блокування банківського рахунку,
 • нотаріальний акт про примусове повернення коштів боржником.

У разі позитивної оцінки заявки буде підписаний договір. Він зобов'язує Вас вести підприємницьку діяльність щонайменше 12 місяців і не подавати впродовж цього періоду заявку про призупинення її ведення (така дотація тоді не підлягає поверненню), витрачати кошти відповідно до заявки і відзвітувати за отриману дотацію впродовж 2-ох місяців з дня розпочинання підприємницької діяльності.'

 

ПАМ'ЯТАЙТЕ!

Ви повинні будете повернути отриману дотацію з відсотками впродовж 30 днів з дня вручення вимоги старости, якщо порушите умови договору!

У період ведення підприємницької діяльності зараховуються перерви в її веденні, пов'язані з хворобою або використанням грошових виплат для реабілітації.

 

Кошти з Європейського Союзу

Програма Знання Освіта Розвиток

Оперативна програма Знання Освіта Розвиток (PO WER) була створена у зв'язку з потребами реформ в області зайнятості, соціальної інтеграції, освіти, вищої освіти, охорони здоров'я і належного управління.

Оперативна програма Знання Освіта Розвиток (OP WER) містить заходи, спрямовані на безробітних молодих людей у віці 15-29 років (зокрема, тих, хто не бере участь в освіті і навчанні - так звана молодь NEET).

Серед основних завдань програми, що стосуються працевлаштування молоді, були враховані, зокрема, інструменти і послуги ринку праці, які служать розвитку підприємництва і самозайнятості. Молоді особи у рамках підтримки, які зацікавлені у веденні власної підприємницької діяльності, можуть звертатися щодо:

 • безповоротних дотацій на створення підприємства;
 • консультування і навчання, що дозволяють отримати знання і навички, необхідні для розпочинання і ведення бізнесу;
 • мостової підтримки.

Завдяки коштам PO WER будуть реалізовані проекти, що підтримують, зокрема, розвиток підприємництва.

 

Регіональні оперативні програми

Також існують інші програми ЄС, які підтримують підприємців. У кожному воєводстві існує своя Регіональна оперативна програма (RPO). Регіональні оперативні програми часто доповнюють Національні оперативні програми. Підтримку можуть отримати найкращі проекти, що характеризуються високим рівнем інноваційності. Перевірте, чи у Вашому регіоні така програма пропонує підтримку підприємницької діяльності.

RPO - Нижньосілезьке воєводство
RPO - Куявсько-Поморське воєводство
RPO - Люблінське воєводство
RPO - Любуське воєводство
RPO - Лодзинське воєводство
RPO - Малопольське воєводство
RPO - Мазовецьке воєводство
RPO - Опольське воєводство
RPO - Підкарпатське воєводство
RPO - Підляське воєводство
RPO - Поморське воєводство
RPO - Сілезьке воєводство
RPO - Свентокшиське воєводство
RPO - Вармінсько-Мазурське воєводство
RPO - Великопольське воєводство
RPO - Західнопоморське воєводство

Пошук дотацій знаходиться на Порталі Європейських фондів.

 

ПАМ'ЯТАЙТЕ!

Процедури можуть відрізнятися в різних установах, що розпоряджаються фінансами від ЄС, тому перед поданням заявки на дотацію ознайомтеся з правилами, за якими вона надається!

 

Ще щось?

У Польщі існують установи і організації, що пропонують підприємцям, особливо початківцям, інформацію і дофінансування, наприклад:

 • Академічні інкубатори підприємництва (AIP)

AIP пропонують підтримку в практичній діяльності на ринку, надаючи підтримку особам перед створенням підприємницької діяльності і даючи можливість бенефіціарам вести свій власний бізнес з підтримкою юридичною, локальною, навчальною і т.п.    

Ви можете стежити за нашою поточною діяльністю в Інтернеті.

 

Розробка: Редакційна команда Зеленої Лінії


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.