Powrót

Дозвіл на сезонні роботи

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-28

Хто видає дозвіл на сезонну роботу?

Дозвіл на сезонну роботу видає староста, відповідний з огляду на місце знаходження або місце проживання суб'єкта, який доручає виконання роботи іноземцеві. Цей дозвіл видається за заявкою суб'єкта, який доручає виконання роботи іноземцеві, на періоди, позначені датами, для конкретного іноземця.

У дозволі зазначається суб'єкт, який доручає виконання роботи іноземцеві, найнижча заробітна плата іноземця, об'єм робочого часу або кількість робочих годин в тиждень чи місяць, вид договору, який буде підставою для виконання роботи, а також період дії дозволу.

Якщо дозвіл стосується роботи іноземця в якості тимчасового працівника, то в дозволі на роботу також повинен бути вказаний роботодавець-користувач.

Дозвіл на сезонну роботу можна отримати, якщо іноземець виконує в Польщі роботу у рамках діяльності, визначеної в розпорядженні Міністра у справах сім'ї, праці і соціальної політики про підкласи діяльності, відповідно до польської класифікації діяльності (PKD), у рамках яких видаються дозволи на сезонну роботу іноземців.

 

Варто знати

При поданні заяви на дозвіл на роботу для іноземця роботодавець зобов'язаний додати також інформацію від старости про відсутність можливості задовольнити кадрові потреби роботодавця на підставі реєстрів безробітних і осіб, що шукають роботу, або про негативний результат рекрутингу, організованого для роботодавця, який був підготовлений з урахуванням пріоритету доступу на ринок праці для польських громадян та іноземців, про яких йдеться в ст. 87 абз. 1 п. 1-11.

Для цього роботодавець подає пропозицію про роботу на посаду, на яку буде працевлаштований іноземець, в повятовий центр зайнятості, відповідний з огляду на головне місце виконання роботи іноземцем. Ця процедура також називається тестуванням ринку праці.

Інформація від старости видається за заявкою суб'єкта, що доручає виконання роботи іноземцеві, в термін:

  • не пізніше 14 днів з дня подання пропозиції про роботу в повятовому центрі зайнятості, якщо аналіз реєстрів безробітних і осіб, що шукають роботу, не свідчить про наявність можливості організувати рекрутинг;
  • не пізніше 21 дня з дня подання пропозиції про роботу у разі організації рекрутингу серед безробітних і осіб, що шукають роботу.

Якщо виконання роботи доручається іноземцям - громадянам Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови або України, то інформація від старости не потрібна.

 

Яка процедура отримання дозволу на сезонну роботу?

Якщо в день подання заявки іноземець не перебуває на території Польщі, а суб'єкт, що доручає виконання роботи, виконує умови по заробітній платі та наданню інформації від старости про відсутність можливості задовольнити кадрові потреби (якщо вимагається), а також не виникає жодної з обставин, які обґрунтовують відмову у видачі дозволу, то староста спочатку вносить заявку в реєстр заявок на сезонні роботи та видає заявникові довідку про виконання такого внесення.

Староста виконує ці дії або видає рішення про відмову впродовж 7 робочих днів з дня подання повної заявки. Тільки у разі питань, що вимагають розслідування, термін продовжений до 30 днів.

Суб'єкт, який доручає роботу, повинен видати оригінал довідки іноземцеві для отримання візи.

Дозвіл на сезонну роботу видається після в'їзду іноземця на територію Республіки Польща на підставі візи, виданої для виконання сезонної роботи або у рамках безвізового режиму. Однак для цього суб'єкт, який доручає іноземцеві виконання роботи, повинен додатково представити відповідному старості:

  • копію дійсного документу, що дозволяє іноземцеві перебування в Польщі,
  • інформацію про адресу проживання іноземця під час його перебування в Польщі.

 

Варто знати

Староста розглядає заявки про видачу дозволу на сезонну роботу, враховуючи пріоритет іноземців, які принаймні один раз за попередні 5 років виконували роботу для даного суб'єкта на підставі дозволу на сезонну роботу або заяви про намір доручити виконання роботи іноземцеві, - за умови, що робота буде виконуватися на підставі трудового договору. 

 

Який розмір оплати за видачу дозволу на сезонну роботу?

Суб'єкт, що доручає виконання роботи іноземцеві, повинен при поданні заявки сплатити збір у розмірі 30 злотих.

 

На який термін видається дозвіл на сезонну роботу?

Дозвіл на сезонну роботу видається на визначений час, який не може перевищувати 9 місяців в календарному році.

Цей період відраховується з дати першого в'їзду іноземця на територію держав Шенгенської зони в даному календарному році, у випадку іноземця, який в'їхав в Польщу на підставі візи, виданої з метою виконання сезонної роботи, або у рамках безвізового режиму, у зв'язку із заявкою про видачу дозволу на сезонну роботу, внесеною в реєстр заявок.

Проте у випадку іноземців, що перебувають на території Республіки Польща на іншій підставі, цей період відраховується разом з періодами, вказаними в раніше виданих дозволах на сезонну роботу для цього іноземця.

 

Юридична підстава

Закон від 20 квітня 2004 року про сприяння працевлаштуванню та організації ринку праці (ст. 88n – ст. 88y)

Розпорядження Міністра з питань сім'ї, праці і соціальної політики про видачу дозволу на роботу для іноземців та внесення заяви про доручення виконання роботи іноземцеві в реєстр заяв

Розпорядження Міністра з питань сім'ї, праці і соціальної політики про підкласи діяльності, відповідно до польської класифікації діяльності (PKD), по яких видаються дозволи на сезонну роботу іноземців

Розпорядження Міністра з питань сім'ї, праці і соціальної політики про країни, до громадян яких застосовуються деякі положення про дозвіл на сезонну роботу та положення щодо заяви про доручення виконання роботи іноземцеві

Розпорядження Міністра з питань сім'ї, праці і соціальної політики про розмір оплат, здійснюваних у зв'язку із поданням заявки про видачу дозволу на роботу або дозволу на сезонну роботу, а також із поданням заяви про доручення виконання роботи іноземцеві

Розпорядження Міністра сім’ї та соціальної політики від 25 жовтня 2022 року про внесення змін до положення про визначення випадків видачі дозволу на працевлаштування іноземця незалежно від детальних умов видачі дозволу на працевлаштування іноземця

Розпорядження Міністра сім’ї та соціальної політики від 25 жовтня 2022 року про внесення змін до розпорядження відносно деяких країн, до громадян на яких поширюються певні положення  на сезонну роботу та положення про освядчення на роботи іноземцю