Powrót

Дозвіл на роботу

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-28

Хто видає дозвіл на роботу?

Дозвіл на роботу видається воєводою, відповідним з огляду на місце знаходження або місце проживання суб'єкта, що доручає роботу, або з огляду на місце знаходження організації, до якої делегований іноземець. Дозвіл видається тільки за письмовою заявою суб'єкта, який хоче доручити роботу іноземцеві.

У дозволі зазначається суб'єкт, який доручає виконання роботи іноземцеві, посада або вид роботи, яку повинен виконувати іноземець, найнижча заробітна плата, яку іноземець може отримати на даній посаді, об'єм робочого часу або кількість робочих годин в тиждень чи місяць, вид договору, який буде підставою для виконання роботи, а також період дії дозволу.

 

Варто знати

При поданні заяви на дозвіл на роботу для іноземця роботодавець зобов'язаний додати також інформацію від старости про відсутність можливості задовольнити кадрові потреби роботодавця на підставі реєстрів безробітних і осіб, що шукають роботу, або про негативний результат рекрутингу, організованого для роботодавця, який був підготовлений з урахуванням пріоритету доступу на ринок праці для польських громадян та іноземців, про яких йдеться в ст. 87 абз. 1 п. 1-11. Для цього роботодавець подає пропозицію про роботу на посаду, на яку буде працевлаштований іноземець, в повятовий центр зайнятості, відповідний з огляду на головне місце виконання роботи іноземцем. Ця процедура також називається тестуванням ринку праці.

Якщо специфікація роботи, що буде виконувати іноземцем, не дозволяє вказати головне місце її виконання, то інформація видається відповідним старостою, з огляду на місце знаходження або місце проживання суб'єкта, що доручає виконання роботи іноземцеві. 

Інформація від старости видається за заявкою суб'єкта, що доручає виконання роботи іноземцеві, в термін:

 • не пізніше 14 днів з дня подання пропозиції про роботу в повятовому центрі зайнятості, якщо аналіз реєстрів безробітних і осіб, що шукають роботу, не свідчить про наявність можливості організувати рекрутинг;
 • не пізніше 21 дня з дня подання пропозиції про роботу у разі організації рекрутингу серед безробітних і осіб, що шукають роботу.

 

Воєвода видає дозвіл без необхідності отримання інформації від старости, якщо:

 • професія, по якій іноземець повинен виконувати роботу, або вид роботи, яка повинна бути йому доручена, входить в перелік професій і видів робіт, для яких видача дозволу на роботу не вимагає врахування інформації від старости, який складений воєводою, відповідним з огляду на головне місце виконання роботи, місце знаходження або місце проживання суб'єкта, що доручає виконання роботи іноземцеві, або працедавця-користувача, відповідно до місцевої властивості старости;
 • видає продовження дозволу на роботу для того ж іноземця і на ту ж посаду;
 • відсутність такої необхідності витікає з окремих положень. 

 

Коли вимагається дозвіл на роботу?

Дозвіл на роботу потрібен в ситуації, коли іноземець:

 • виконує роботу на території Республіки Польща на підставі договору з суб'єктом, якого місце перебування або місце проживання чи філія, заклад або інша форма організованої діяльності знаходиться на території Республіки Польща - дозвіл типу А,
 • перебуває на території Республіки Польща протягом періоду, що перевищує загалом шість місяців впродовж 12 послідовних місяців, у зв'язку з виконанням функції в правлінні юридичної особи, внесеної в реєстр підприємців, або яка є фінансовим товариством в організації чи в спілці з управлінням справами командитного товариства або командитно-акціонерного товариства, в якості генерального партнера, або у зв'язку з видачею йому прокури - дозвіл типу B,
 • виконує роботу у іноземного роботодавця і делегується на територію Республіки Польща на період, що перевищує 30 днів в календарному році, у філію чи заклад іноземного суб'єкта або суб'єкта, пов'язаного в розумінні закону від 26 липня 1991 року про прибутковий податок з фізичних осіб (З. В. з 2012 р., поз. 361, з наст. зм.) з іноземним роботодавцем - дозвіл типу С,
 • виконує роботу у іноземного роботодавця, який не має філії, закладу або іншої форми організованої підприємницької діяльності на території Республіки Польща і делегований на територію Республіки Польща з метою виконання послуги тимчасового і епізодичного характеру (експортна послуга), - дозвіл типу D,
 • виконує роботу у іноземного роботодавця і делегується на територію Республіки Польща на період, що перевищує 30 днів впродовж послідовних шести місяців з метою, відмінною від вказаної в пунктах 2-4, - дозвіл типу Е,
 • виконує на території Республіки Польща роботу у сфері діяльності, визначеної в розпорядженні Міністра у справах сім'ї, праці і соціальної політики про підкласи діяльності, згідно польської класифікації діяльності (PKD), у рамках якої видаються дозволи на сезонну роботу іноземців, на підставі договору з суб'єктом, місце перебування чи місце проживання або філія, заклад чи інша форма організованої діяльності якого знаходиться на території Республіка Польща (сезонна робота) - дозвіл типу S.

 

Пам'ятайте!

Заявку щодо дозволу на роботу подає роботодавець, і цей дозвіл стосується тільки роботи у цього конкретного роботодавця. Вона не є дійсна у разі працевлаштування на інше підприємство.

 

Видачі нового дозволу на роботу не вимагає:

 • зміна місця перебування або місця проживання, назви або правової форми суб'єкта, що доручає іноземцеві виконання роботи, або прийняття робочого підприємства чи його частини іншим роботодавцем, передача робочого підприємства або його частини іншому роботодавцеві, або заміна цивільно-правового договору трудовим договором; 
 • доручення суб'єктом іноземцеві на період, що загалом не перевищує 30 днів в календарному році, виконання роботи іншого характеру або на іншій посаді, ніж та, яка вказана в дозволі на роботу, при дотриманні інших умов, вказаних в дозволі на роботу, та вимог, про які йдеться в ст. 88d;
 • ситуація, коли іноземцеві, що має дозвіл на роботу, встановлюється скорочений об'єм робочого часу, відповідно до правил, які визначені в законі від 11 жовтня 2013 року про спеціальні рішення, пов'язані з охороною робочих місць (З. В. з 2019 р. поз. 669) або ст. 3, ст. 15g абз. 6 і 8, ст. 15gb, ст. 15x абз. 1 або ст. 15zf абз. 1  закону від 2 березня 2020 року про спеціальні рішення, пов'язані із запобіганням, протидією і боротьбою з COVID-19, іншими інфекційними захворюваннями, а також з кризовими ситуаціями, які ними викликані (З. В. з 2021 р. поз. 2095, з наст. змін.).

Продовження дозволу відбувається за письмовою заявкою суб'єкта, який доручає виконання роботи іноземцеві, що подана не раніше ніж за 90 днів і не пізніше ніж за 30 днів до закінчення терміну дії дозволу.

 

Коли не вимагається дозвіл на роботу?

Іноземець має право виконувати роботу на території Республіки Польща без дозволу на роботу, якщо:

 • має статус біженця, наданий в Республіці Польща;
 • йому надано додатковий захист в Республіці Польща;
 • має дозвіл на постійне перебування в Республіці Польща;
 • має дозвіл на перебування довгострокового резидента Європейського Союзу в Республіці Польща;
 • має дозвіл на перебування з гуманітарних міркувань;
 • має дозвіл на толерантне перебування в Республіці Польща;
 • користується тимчасовим захистом в Республіці Польща;
 • має діючий сертифікат, виданий на підставі ст. 35 абз. 1 закону від 13 червня 2003 року про надання захисту іноземцям на території Республіки Польща;
 • є громадянином членської держави Європейського Союзу;
 • є громадянином країни Європейської економічної зони, що не входить в Європейський Союз;
 • є громадянином країни, що не являється стороною договору про Європейську економічну зону, який може користуватися свободою переміщення осіб, відповідно до угод, укладених цією країною з Європейською спільнотою та її членськими державами;
 • є громадянином Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії, про якого йдеться в ст. 10 абз. 1 букв. b і d Договору про вихід, або членом його сім'ї, про якого йдеться в ст. 10 абз. 1 букв. e  і f цього договору;
 • супроводжує на території Республіки Польща іноземця, про якого йдеться в п. 7-9, як член сім'ї в розумінні закону від 14 липня 2006 року про в'їзд на територію Республіки Польща, перебування та виїзд з цієї території громадян членських держав Європейського Союзу та членів їх сімей;
 • супроводжує на території Республіки Польща польського громадянина в якості члена його сім'ї, в розумінні ст. 2 п. 4 букв. b закону від 14 липня 2006 року про в'їзд на територію Республіки Польща, перебування та виїзд з цієї території громадян членських держав Європейського Союзу та членів їх сімей;
 • є особою, про яку йдеться в ст. 19* абз. 23 закону від 14 липня 2006 року про в'їзд на територію Республіки Польща, перебування та виїзд з цієї території громадян членських держав Європейського Союзу та членів їх сімей;
 • має дозвіл на тимчасове перебування, про який йдеться в ст. 114 абз. 1 або 1a, ст. 126, ст. 127, ст. 139a абз. 1, ст. 139o абз. 1 або ст. 142 абз. 3 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців - на умовах, вказаних в цьому дозволі, окрім випадку, коли положення закону допускають їх зміну;
 • перебуває на території Республіки Польща у зв'язку з користуванням короткостроковою мобільністю працівника керівного персоналу, фахівця або працівника, який стажується у рамках внутрішнього переміщення на підприємстві на умовах, що визначені в ст. 139n абз. 1 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців;
 • перебуває на території Республіки Польща у зв'язку з користуванням короткостроковою мобільністю науковця на умовах, що визначені в ст. 156b абз. 1 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців;
 • перебуває на території Республіки Польща у зв'язку з користуванням мобільністю студента на умовах, що визначені в ст. 149b абз. 1 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців;
 • має дозвіл на роботу та перебуває на території Республіки Польща:
  • на підставі візи, за винятком візи, виданої з метою, про яку йдеться в ст. 60 абз. 1 п. 1 або 22 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців, або
  • на підставі ст. 108 абз. 1 п. 2 або ст. 206 абз. 1 п. 2 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців, або на підставі поставленого в проїзному документі відбитку штампа, який підтверджує подання заявки на видачу дозволу на перебування довгострокового резидента Європейського Союзу, якщо безпосередньо перед поданням заявки йому було дозволено виконувати роботу на території Республіка Польща, або
  • на підставі дозволу на тимчасове перебування, за винятком дозволу, виданого у зв'язку з обставиною, про яку йдеться в ст. 181 абз. 1 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців, або
  • на підставі документу, про який йдеться в ст. 61 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців, де визначено статус членів сім'ї співробітника дипломатичної місії чи консульської установи іноземної держави або іншої особи, прирівняної до них на підставі законів, договорів або загальноприйнятих міжнародних правил, які перебувають зі співробітником в домашніх стосунках, якщо між Республікою Польща та іноземною державою або організацією укладений договір чи міжнародна угода про виконання оплачуваної діяльності членами сімей співробітників дипломатичних місій або консульських установ, або
  • на підставі візи, виданої іншою державою Шенгенської зони, або
  • на підставі документу про перебування, виданого іншою державою Шенгенської зони, або
  • у рамках безвізового режиму;
 • перебуває на території Республіки Польща на підставі ст. 108 абз. 1 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців:
  • безпосередньо перед поданням заявки на отримання чергового дозволу на тимчасове перебування, про який йдеться в ст. 139a абз. 1 або ст. 139o абз. 1 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців, перебував на території країни на підставі цього дозволу і продовжує виконувати роботу, на яку мав право на підставі цього дозволу,
  • виконує роботу в якості працівника керівних кадрів, фахівця або працівника, який проходить стажування у рамках внутрішнього переміщення на підприємстві, про яке йдеться в ст. 3 п. 13b закону від 12 грудня 2013 року про іноземців, в інтересах приймаючої організації, яка подала заявку на отримання дозволу на тимчасове перебування, про яке йдеться в ст. 139o абз. 1 цього закону, на умовах, вказаних в цій заявці,
  • проводить наукові дослідження або розробки в науковому підрозділі, розташованому на території Республіки Польща, затвердженому Міністром внутрішніх справ відповідно до положень ст. 151 абз. 4-5 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців, і подав заявку на отримання дозволу на тимчасове перебування, про яке йдеться в ст. 151b абз. 1 цього закону, на умовах, вказаних в договорі, про який йдеться в ст. 151b абз. 1 п. 2 цього закону.

 

Від обов'язку мати дозвіл на роботу звільнений іноземець:

 • який має в Республіці Польща дозвіл на тимчасове перебування, виданий у зв'язку з обставинами, про які йдеться в ст. 144, ст. 151 абз. 1, ст. 151b абз. 1, ст. 158 абз. 2 п. 1 або 2, ст.161 абз. 2, ст. 176 або ст. 186 абз. 1 п. 3, 4 або 7-9 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців, або який має національну візу для проведення наукових досліджень чи конструкторських робіт, або який перебуває на цій території на підставі ст. 21 закону від 10 грудня 2020 року про внесення зміни до закону про в'їзд на територію Республіки Польща, перебування і виїзд з цієї території громадян членських держав Європейського Союзу і членів їх сімей, а також деяких інших законів (З. В. поз. 2369);
 • який є подружнім партнером польського громадянина або іноземця, про якого йдеться в п. 1 і абз. 1 п. 1-6, має дозвіл на тимчасове перебування на території Республіки Польща, виданий у зв'язку зі вступом у подружні відносини;
 • який є нащадком, про якого йдеться в ст. 2 абз. 1 п. 8 букв. b, польського громадянина або іноземця, про якого йдеться в п. 1 і 2 та абз. 1 п. 1-6, має дозвіл на тимчасове перебування на території Республіки Польща;
 • який має дозвіл на тимчасове перебування на території Республіки Польща, виданий на підставі ст. 159 абз. 1 або ст. 161b абз. 1 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців;
 • який перебуває на території Республіки Польща на підставі ст. 108 абз. 1 п. 2 або ст. 206 абз. 1 п. 2 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців, або на підставі поставленого в проїзному документі відбитку штампа, який підтверджує подання заявки на видачу дозволу на перебування довгострокового резидента Європейського Союзу, якщо безпосередньо перед поданням заявки він був звільнений від обов'язку мати дозвіл на роботу на підставі п. 1-4;
 • який має діючу Карту поляка;
 • який має дозвіл перебувати і виконувати роботу на території членської держави Європейського Союзу або держави Європейської економічної зони, яка не є членом Європейського Союзу, або Швейцарської Конфедерації, що працює у роботодавця з місцеперебуванням на території цієї держави і тимчасово делегований цим роботодавцем для надання послуг на території Республіки Польща;
 • у стосунку до якого міжнародні договори або окремі положення допускають виконання роботи без необхідності мати дозвіл.

Дозвіл на роботу також не потрібно у разі, якщо іноземець, який є громадянином країни, вказаної в положеннях, виданих на підставі ст. 90 абз. 10 п. 2, виконує роботу поза сферою діяльності, що визначена в положеннях, виданих на підставі ст. 90 абз. 9, а повятовий центр зайнятості до розпочинання роботи іноземцем вніс заяву про доручення виконання роботи іноземцеві в реєстр заяв, і робота виконується на умовах, вказаних в цій заяві.

 

Крім того, з огляду на специфічний характер виконуваних завдань або статус, роботодавці можуть доручити, не оформляючи для них дозвіл на роботу, виконання робіт на території нашої країни іноземцям, які:

 • проводять навчання, беруть участь в професійних стажуваннях, виконують консультативні чи наглядові функції або функції, що вимагають особливої кваліфікації і навичок, в програмах, реалізованих в рамках діяльності Європейського Союзу або в інших програмах міжнародної допомоги, у тому числі на основі кредитів, взятих урядом Республіки Польща;
 • надають індивідуально або у складі команд мистецькі послуги, що тривають до 30 днів в календарному році;
 • є викладачами іноземних мов і ведуть заняття іноземною мовою, виконуючи роботи у рамках міжнародних договорів та домовленостей;
 • є військовослужбовцями та цивільним персоналом у міжнародних військових структурах;
 • є постійними кореспондентами іноземних засобів масової інформації;
 • періодично (не більше 30 днів в календарному році) виступають з лекціями, доповідями або презентаціями;
 • є спортсменами, що виконують роботу (до 30 днів в календарному році) для суб'єкту з місцеперебуванням на території Республіки Польща у зв'язку із спортивними змаганнями;
 • є студентами денної форми навчання або учасниками денної форми докторантури;
 • є студентами, що виконують роботу у рамках співпраці між публічними службами зайнятості та їх іноземними партнерами, якщо необхідність доручити роботу іноземцеві підтверджена відповідним органом зайнятості;
 • є студентами вищих навчальних закладів в країнах ЄС або ЄЕЗ, скерованими на проходження професійної практики;
 • є священнослужителями, членами релігійних орденів або іншими особами, які виконують роботу у зв'язку з релігійною функцією, в церквах і релігійних об'єднаннях, а також в національних міжконфесійних організаціях, статус яких регулюється окремими положеннями;
 • беруть участь в програмах культурного або освітнього обміну, програмах гуманітарної допомоги або допомоги в цілях розвитку, або ж в програмах канікулярної роботи студентів, організованих за узгодженням з міністром, відповідним з питань праці;
 • є випускниками польських понадгімназійних шкіл, денної форми навчання у вищій школі або денної форми докторантури польських вищих навчальних закладів, наукових інститутів Польської академії наук або науково-дослідних інститутів, що діють на підставі положень про дослідні інститути;
 • виконують роботу в якості наукових співробітників в організаціях, про які йдеться в положеннях про дослідні інститути;
 • делегуються на територію Республіки Польща іноземним роботодавцем, якщо вони зберігають місце постійного перебування за кордоном, на термін не більше 3 місяців в календарному році, для чітко визначеної мети;
 • виконують роботу в інтересах послів до Європейського парламенту у зв'язку з виконуваною функцією;
 • мають право на умовах, викладених в правових актах, що видані органами, створеними на підставі Угоди про асоціацію між Європейською економічною спільнотою і Туреччиною, підписаної в Анкарі 12 вересня 1963 року (З. В. ЄС L 217 з 29.12.1964, стор. 3687; З. В. ЄС Польське спеціальне видання, розд. 11, т. 11, стор. 10).

З 1 грудня 2020 року робота на території Польщі без необхідності отримання дозволу на роботу дозволена також для іноземців:

 • які мають діючу візу, видану для прибуття з гуманітарних причин, зважаючи на інтереси держави або міжнародні зобов'язання;
 • які мають діючу візу з відміткою "Poland. Business Harbour";
 • які є лікарями або стоматологами з правом займатися своєю професією відповідно до положень закону від 5 грудня 1996 року про професії лікаря і стоматолога;
 • чиє право на виконання професії медсестри або акушерки було надане або підтверджене відповідно до положень закону від 15 липня 2011 року про професії медсестри і акушерки;
 • які мають право виконувати професію медичного рятувальника відповідно до положень закону від 8 вересня 2006 року про Державну медичну рятувальну службу;
 • які виконують роботу, пов'язану з приватною домашньою службою у члена дипломатичної місії або консульської установи іноземної держави або у іншої особи, прирівняної до члена дипломатичної місії або консульської установи на підставі законів, договорів чи загальноприйнятих міжнародних звичаїв.

 

Який розмір оплати за видачу дозволу на роботу?

Розмір оплати за видачу дозволу на роботу залежить від виду дозволу.

Роботодавець здійснює оплату в наступних розмірах:

 • 50 злотих - у разі доручення виконання роботи іноземцеві на період не більше трьох місяців,
 • 100 злотих - у разі доручення виконання роботи іноземцеві на період більше трьох місяців,
 • 200 злотих - у разі, коли суб'єкт, що доручає виконання роботи іноземцеві, має намір делегувати його на територію Республіки Польща для виконання експортної послуги,
 • 30 злотих - у разі, коли суб'єкт, що доручає виконання роботи іноземцеві, має намір доручити виконання роботи на підставі дозволу на сезонну роботу.

У разі подання заявки про продовження дозволу на роботу для іноземця, необхідно внести оплату у розмірі половини вказаних вище сум. Однак у разі подання заявки про продовження дозволу на сезонну роботу для іноземця, суб'єкт, що доручає виконання роботи іноземцеві, повинен внести оплату у розмірі 30 злотих.

 

На який термін видається дозвіл на роботу?

Дозвіл на роботу видається на визначений час, проте не більше ніж на три роки, і може бути продовжений.

У випадку з іноземцями:

 • які виконують функцію в правлінні юридичної особи, яка на дату подання заявки працевлаштувала більше 25 осіб, допускається видача дозволу на роботу на період не більше п'яти років,
 • які делеговані іноземним роботодавцем для реалізації експортних послуг, воєвода видає дозвіл на роботу на період делегування.

Якщо термін на подання заявки на продовження дозволу на роботу у того ж роботодавця і на ту ж посаду був дотриманий і заявка не містить формальних недоліків або формальні недоліки були усунені у встановлений термін, то робота іноземця на території Республіки Польща вважається легальною з дати подання заявки до дати, коли рішення про продовження дозволу на роботу стане остаточним. У періоди легальної роботи не входять періоди призупинення провадження по заявці сторони.

З іншого боку, дозвіл на сезонну роботу видається на визначений час, який не може перевищувати 9 місяців в календарному році.

 

Пам'ятайте!

Роботодавець, який працевлаштовує іноземця, має перед ним ті ж зобов'язання, що і перед громадянином Польщі, у сфері:

 • подачі звітності в Управління соціального страхування і сплати внесків;
 • нарахування, стягнення і виплати авансових платежів по прибутковому податку;
 • дотримання положень Трудового кодексу.

 

Юридична підстава

Закон від 20 квітня 2004 р. про сприяння працевлаштуванню та організації ринку праці ст. 87 абз. 2, 88, 88a-88y

Закон від 20 липня 2017 р. про зміну закону про сприяння працевлаштуванню та організації ринку праці, а також деяких інших законів

Закон від 28 липня 2011 року про легалізацію перебування деяких іноземців на території Республіки Польща, а також про зміни закону про надання захисту іноземцям на території Республіки Польща і закону про іноземців

Повідомлення Міністра сім'ї, праці і соціальної політики від 10 січня 2019 року щодо оголошення цілісного тексту розпорядження Міністра праці і соціальної політики про визначення випадків, в яких дозволи на роботу для іноземців видаються незалежно від детальних умов видачі дозволів на роботу для іноземців

Закон від 12 грудня 2013 р. про іноземців

Розпорядження Міністра сім'ї, праці і соціальної політики від 7 грудня 2017 року про видачу дозволу на роботу для іноземців та внесення заяви про доручення виконання роботи іноземцеві в реєстр заяв

Розпорядження Міністра з питань розвитку, праці і технологій від 20 листопада 2020 року про внесення змін до розпорядження про випадки, в яких доручення виконання роботи іноземцеві на території Республіки Польща допускається без необхідності отримання дозволу на роботу