Powrót

Доручення роботи іноземцеві на підставі заяви

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-28

Кого і на який період можна працевлаштувати на підставі заяви про доручення виконання роботи іноземцеві?

На підставі заяви про доручення виконання роботи іноземцеві можуть бути працевлаштовані громадяни Білорусі, Грузії, Республіки Молдова, Республіки Вірменія та України на термін не більше 24 місяців.

Вказана роботодавцем в поданій заяві дата розпочинання роботи іноземцем, не може бути пізніша 6 місяців з дня подання заяви. Заробітна плата іноземця не може бути нижча, ніж заробітна плата працівників, які виконують роботу такого ж типу або на такій ж посаді.

 

Де і яким чином здійснюється реєстрація заяви?

Для реєстрації заяви організація, що має намір прийняти на роботу іноземця, повинна з'явитися в повятовий центр зайнятості, відповідний з огляду на місце її знаходження або місце постійного перебування.

Заява повинна містити дані, які однозначно ідентифікують роботодавця та іноземця, а також дані про пропоновану іноземцеві роботу. Документ повинен бути заповнений розбірливо, бажано друкованими літерами.

Повятовий центр зайнятості вносить заяву про доручення роботи іноземцеві в реєстр заяв.

Оригінал заяви роботодавець повинен передати іноземцеві. Зареєстрована заява є підставою для отримання іноземцем в польській дипломатично-консульській установі в країні його постійного перебування візи для виконання роботи.

Організація, що доручила виконання роботи, повинна впродовж 7 днів з дати початку роботи іноземця, що вказана в заяві, письмово повідомити про це центр зайнятості. Якщо іноземець не приступить до роботи, то роботодавець також зобов'язаний повідомити про це центр зайнятості впродовж 7 днів з дати початку роботи, вказаної в реєстрі заяв.

Неможливо зареєструвати заяву, в якій вказана заднім числом дата початку роботи іноземця.

 

Пам'ятайте!

Заява реєструється в центрі зайнятості роботодавцем, і ця заява стосується тільки роботи у цього конкретного роботодавця. Вона не є дійсна у разі працевлаштування на інше підприємство. 

 

У яких випадках староста може відмовитися вносити заяву в реєстр заяв?

Староста може відмовити у внесенні заяви роботодавця про доручення виконання роботи іноземцеві в реєстр заяв, зокрема, якщо:

  • з обставин виникає, що заява була зроблена для зручності,
  • заява буде використовуватися іноземцем в інших цілях, ніж виконання роботи в даній організації,
  • суб'єкт, який доручає виконання роботи іноземцеві, не виконує обов'язків, пов'язаних з веденням діяльності або дорученням роботи іншим особам.

Інформація, необхідна для встановлення обставин, що мають вплив на винесення рішення, надається: Органами митної служби, Державною інспекцією з питань праці, Національним податковим управлінням та Управлінням соціального страхування.

 

Додаткова інформація

Робота в рамках зареєстрованої заяви повинна виконуватися на підставі письмового договору на умовах, вказаних в цій заяві.

Роботодавець, який працевлаштовує іноземця, має перед ним ті ж зобов'язання, що і перед громадянином Польщі, у сфері:

  • подачі звітності в Управління соціального страхування і сплати внесків;
  • нарахування, стягнення і виплати авансових платежів по прибутковому податку;
  • дотримання положень Трудового кодексу.

 

Юридична підстава

Закон від 20 квітня 2004 р. про сприяння працевлаштуванню та організації ринку праці

Закон від 17 грудня 2021 року про внесення змін до закону про іноземців та до деяких інших законів

Повідомлення Міністра сім'ї, праці і соціальної політики від 10 січня 2019 року щодо оголошення цілісного тексту розпорядження Міністра праці і соціальної політики про визначення випадків, в яких дозволи на роботу для іноземців видаються незалежно від детальних умов видачі дозволів на роботу для іноземців

Розпорядження Міністра сім'ї, праці і соціальної політики від 7 грудня 2017 року про видачу дозволу на роботу для іноземців та внесення заяви про доручення виконання роботи іноземцеві в реєстр заяв

Розпорядження Міністра сім’ї та соціальної політики від 25 жовтня 2022 року про внесення змін до положення про визначення випадків видачі дозволу на працевлаштування іноземця незалежно від детальних умов видачі дозволу на працевлаштування іноземця

Розпорядження Міністра сім’ї та соціальної політики від 25 жовтня 2022 року про внесення змін до розпорядження відносно деяких країн, до громадян на яких поширюються певні положення про дозвіл на сезонну роботу та положення про освядчення на роботи іноземцю