Powrót

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-30

Договір доручення - це цивільно-правовий договір, регульований Цивільним кодексом. За допомогою договору доручення сторона, яка приймає замовлення зобов'язується виконати конкретну юридичну дію.

Сторонами цього договору можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Сторони договору доручення традиційно називаються замовник (сторона, що доручає вчинити конкретні дії) і підрядник (сторона, що виконує доручення).

Договір доручення, як цивільно-правовий договір, характеризує:

  • вільне формування його змісту,
  • невизначені денні і тижневі обмеження робочого часу,
  • введення оплачуваних лікарняних і відпусток залежить від доброї волі сторін договору,
  • добровільність при визначенні часу і місця роботи,
  • можливість заміни підрядника третьою стороною.

Занадто велика кількість робочих елементів приведе до його трансформації в трудовий договір.

Договір доручення може бути розірваний у будь-який час, причому зробити це можуть обидві сторони. Якщо доручення є платним, а розірвання відбулося без поважної причини, то підрядник несе відповідальність за заподіяний збиток. Припинення дії договору доручення набуває чинності негайно, окрім випадку, коли сторона в попередженні про припинення дії договору доручення вкаже іншу дату припинення. Крім того, в договорі доручення може бути вказаний термін попередження про припинення дії договору.

 

Внески

Назва страхування

 Пенсія по віку

 Соціальна пенсія

 Хвороба

 Нещасний випадок

 Здоров'я

Студент або учень у віці до 26 років

 НІ

 НІ

 НІ

 НІ

 НІ

Особа, працевлаштована в іншій компанії із зарплатою не нижче мінімальної

 ТАК або НІ (добровільно)

 ТАК або НІ (добровільно)

 НІ

 НІ - якщо немає внесків на пенсію по віку і соціальну пенсію


ТАК або НІ, якщо є внески на пенсію по віку і соціальну пенсію (ТАК, якщо договір виконується за місцеперебування замовника, НІ - якщо за межами місцеперебування)

 ТАК

 Власний працівник

 ТАК

 ТАК

 ТАК

 ТАК

 ТАК

 Безробітний

 ТАК

 ТАК

 ТАК або НІ (добровільно)

 ТАК, якщо договір виконується за місцеперебування замовника, НІ - якщо за межами місцеперебування

 ТАК

Особа, працевлаштована в іншій компанії із зарплатою нижче мінімальної

 ТАК

 ТАК

 ТАК або НІ (добровільно)

 ТАК, якщо договір виконується за місцеперебування замовника, НІ - якщо за межами місцеперебування

 ТАК

Пенсіонер по віку, соціальний пенсіонер

 ТАК

 ТАК

 ТАК або НІ (добровільно)

 ТАК, якщо договір виконується за місцеперебування замовника, НІ - якщо за межами місцеперебування

 ТАК

Черговий договір доручення в той же час

 ТАК (до мінімальної заробітної плати) або НІ (добровільно після перевищення мінімальної заробітної плати з попередніх договорів)

 ТАК (до мінімальної заробітної плати) або НІ (добровільно після перевищення мінімальної заробітної плати з попередніх договорів)

 НІ

 НІ - якщо немає внесків на пенсію по віку і соціальну пенсію


ТАК або НІ, якщо є внески на пенсію по віку і соціальну пенсію (ТАК, якщо договір виконується за місцеперебування замовника, НІ - якщо за межами місцеперебування)

 ТАК

 Підприємець

 ТАК або НІ (добровільно тільки при повному Управлінні соціального страхування (ZUS))

 ТАК або НІ (добровільно тільки при повному Управлінні соціального страхування (ZUS))

 НІ

 НІ - якщо немає внесків на пенсію по віку і соціальну пенсію


ТАК або НІ, якщо є внески на пенсію по віку і соціальну пенсію (ТАК, якщо договір виконується за місцеперебування замовника, НІ - якщо за межами місцеперебування)

 ТАК

 

Відсоток внесків по окремих видах страхування:

  • пенсія по віку - 19,52% від бази нарахування внесків (по 9,76% платять замовник і підрядник),
  • соціальна пенсія - 8% від бази нарахування (6,5% платить замовник, а 1,5% - підрядник),
  • хвороба - 2,45% від бази (повністю оплачує підрядником),
  • нещасний випадок - залежить від міри ризику і становить від 0,67% до 3,86% (повністю оплачує замовник),
  • здоров'я - 9% від бази для нарахування внесків на соціальне страхування, зменшене на 13,71%, тобто внески, що фінансуються підрядником разом з внеском на страхування по хворобі.

 

ПАМ'ЯТАЙТЕ!

Особи, чия база для нарахування внесків на соціальне страхування в цьому місяці буде нижча від мінімального розміру заробітної плати, що задовольняють умови обов'язкового страхування по інших назвах, підлягатимуть страхуванню також по інших назвах.

З січня 2023 року мінімальна погодинна ставка за договором доручення становить 22,80 злотих.

Договір доручення із щонайменше мінімальною заробітною платою, від якої нараховуються внески на соціальне страхування і до Фонду праці, включається в 365 днів, які надають право на отримання грошової допомоги.