Powrót

ЯСЛА ТА ДИТЯЧИЙ КЛУБ

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-29

Що таке ясла та дитячий клуб?

Ясла або дитячий клуб - це будь-яка організаційна одиниця, яка:

 • проводить заходи з догляду, виховання та освіти, з урахуванням розвитку дитини, відповідно до її віку,
 • забезпечує дитині опіку в умовах, наближених до домашніх,
 • гарантує дитині опіку по догляду та освіті.

 

Хто може створювати і управляти яслами та дитячими клубами?

Ясла і дитячі клуби можуть бути створені і управлятися:

 • одиницями територіального самоуправління та публічними організаціями,
 • фізичними особами,
 • юридичними особами та організаційними одиницями, які не володіють юридичною здатністю.

 

Хто входить в склад персоналу?

Склад персоналу в яслах або в дитячому клубі повинен бути адаптований до кількості дітей, охоплених опікою. Один один опікун може здійснювати опіку максимально над вісьмома дітьми.

Якщо до групи входить дитина з обмеженими можливостями, дитина, яка вимагає особливої опіки, а у разі ясел - також дитина у віці до одного року, то кількість дітей, якими займається один опікун, не може перевищувати п'яти.

У яслах, де знаходиться більше двадцяти дітей, обов'язково повинна працювати медсестра або акушерка.

 

Хто може стати опікуном?

Опікуном в яслах або в дитячому клубі може стати особа, яка має наступні кваліфікації:

 • медсестра,
 • акушерка,
 • дитячий опікун,
 • вчитель з дошкільного виховання,
 • вчитель з дошкільної освіти,
 • педагог по догляду і вихованню,
 • соціальний педагог по вихованню,
 • педагог-терапевт,

яка закінчила вищий навчальний заклад або пройшла післядипломне навчання за фахом або по спеціальності:  підтримка раннього розвитку, підтримка розвитку дитини у рамках психологічно-педагогічної допомоги в яслах і дитячих садках, розвиваюча освіта, педагогіка маленької дитини, дитяча психологія, психологія підтримки розвитку і освіти або виховна психологія.

Опікуном в яслах або в дитячому клубі може також бути особа, яка не раніше ніж за 2 роки до початку працевлаштування в якості опікуна пройшла курс навчання по наданню першої допомоги дітям, а також має щонайменше освіту:

 • вищу по будь-якій спеціальності, програма якої охоплює питання, пов'язані з опікою над  маленькою дитиною або її розвитком, і яка пройшла 80 годин навчання для оновлення і доповнення своїх знань та навичок, або
 • середню чи повну професійну освіту та:
  • має щонайменше один рік досвіду роботи з дітьми у віці до 3 років, або
  • перед працевлаштуванням в якості опікуна в ясла або в дитячий клуб пройшла 280 годин навчання, включаючи не менше 80 годин практичних занять, які полягають у виконанні опіки над дитиною під керівництвом опікуна.

 

ПАМ'ЯТАЙТЕ!

У яслах, де знаходиться більше двадцяти дітей, обов'язково повинна працювати медсестра або акушерка. Для забезпечення опіки над дітьми можна використовувати допомогу навчених волонтерів.

 

Які основні відмінності між яслами і дитячим клубом?

Основні відмінності між яслами і дитячим клубом представлені в таблиці нижче.

 

 Ясла

 Дитячий клуб

Вік дитини

Опіка здійснюється над дітьми, які досягли 20-тижневого віку.

Опіка здійснюється над дітьми, які досягли 1-річного віку.

 Розмір опіки

Надається опіка над дітьми у розмірі до 10 годин в день.

Надається опіка над дітьми у розмірі до 10 годин в день.

 Можливість продовження розміру опіки

В особливо обґрунтованих випадках, за заявкою одного з батьків дитини, розмір опіки може бути продовжений за додаткову оплату.

В особливо обґрунтованих випадках, за заявкою одного з батьків дитини, розмір опіки може бути продовжений за додаткову оплату.

 Обов'язок працевлаштування медсестри або акушерки

У яслах, де знаходиться більше двадцяти дітей, потрібно працевлаштувати щонайменше одну медсестру або акушерку. 

Відсутня вимога працевлаштування медсестри або акушерки.

 Особа, яка керує осередком

Роботою ясел керує директор (вища освіта та щонайменше 3-річний досвід роботи з дітьми або щонайменше середня освіта чи середня професійна освіта і 5-річний досвід роботи з дітьми).

Особою, яка керує дитячим клубом, може бути особа, що має кваліфікацію опікуна.

 Участь батьків у заняттях

Батьки не можуть брати участь у заняттях. Може бути створена батьківська рада.

Батьки можуть брати участь у заняттях. Може бути створена батьківська рада.

 Забезпечення харчуванням

Забезпечується харчування, відповідно до вимог для даної вікової групи, що виникають з чинних норм харчування, розроблених Інститутом продовольства і харчування. 

Забезпечується харчування, відповідно до вимог для даної вікової групи, що виникають з чинних норм харчування, розроблених Інститутом продовольства і харчування. 

 Приміщення

У приміщенні повинна бути щонайменше одна кімната. Необхідно також передбачити місце для відпочинку дітей.

У приміщенні повинна бути щонайменше одна кімната. Необхідно також передбачити місце для відпочинку дітей.

 

ПАМ'ЯТАЙТЕ!

Перебування і харчування дітей в яслах і дитячих клубах є платним.