Powrót

Raport kwartalny: Polacy o trudnościach i możliwościach na rynku pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2011-01-20

Dowiedz się więcej...

Pobierz raport w postaci PDF (434 KB)

W ostatnim kwartale 2010 roku konsultanci Zielonej Linii przeprowadzili 4 badania ankietowe związane z zagadnieniami rynku pracy. Badaliśmy nastawienie Polaków do emerytury, własnej działalności gospodarczej, pracowników zagranicznych oraz pytaliśmy o rozwój kariery w ubiegłym roku.

Poniższe opracowanie obejmuje następujące obszary:

1. Próba badawcza.
1.1. Płeć respondentów.
1.2. Wiek respondentów.
1.3. Status respondentów.

2. Tematyka badań.
2.1. Polacy a emerytura.
2.2. Polacy a przedsiębiorczość.
2.3. Polacy a pracownicy zagraniczni.
2.4. Polacy a kariera w 2010 r.

1. Próba badawcza.
1.1.  Płeć respondentów.
W każdym z badań wzięło udział 60 losowo wybranych klientów korzystających z usług Zielonej Linii. Kobiety stanowiły ponad połowę badanych.

1.2.  Wiek respondentów.
Większość ankietowanych to osoby pomiędzy 26 a 35 rokiem życia. Najmniej liczną grupą były osoby do 25 roku życia.
 

1.3.  Status respondentów.
Dwie trzecie naszych ankietowanych to osoby pracujące.

2. Tematyka badań.
Badania zostały podzielone na 4 grupy tematyczne: emerytura, przedsiębiorczość, pracownicy zagraniczni i kariera w 2010 r. Każda z ankiet zawierała kilka pytań.
 
2.1.  Polacy a emerytura.
Przeprowadzone badania pokazały, że ankietowani wcześnie rozpoczęli swoją aktywność zawodową. Prawie jedna trzecia badanych podjęła pracę przed 20 rokiem życia. Respondentami były głównie osoby między 26 a 35 rokiem życia i po 45 roku życia. Zauważalna jest, zwłaszcza wśród młodych ludzi, tendencja rozpoczynania kariery zawodowej jeszcze przed podjęciem studiów. Zdają sobie oni sprawę, jak ważne jest doświadczenie przy poszukiwaniu pracy. Nasi respondenci nie są pewni swojej przyszłości. Większość z nich, chcąc zadbać o zabezpieczenie swojej przyszłości, oprócz odkładania środków w otwartych funduszach emerytalnych czyni to także we własnym zakresie. Może to być inwestowanie środków we własną działalność gospodarczą lub złożenie ich na lokacie. Dla większości respondentów emerytura jest okresem zasłużonego odpoczynku, rozwijania zainteresowań, przebywania z rodziną.

2.2.  Polacy a przedsiębiorczość.
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z wieloma zagrożeniami i problemami. Pomimo tego wielu naszych respondentów chciałoby założyć własną firmę. Nie zrażają ich także problemy z pozyskaniem funduszy na ten cel. Polacy są osobami przedsiębiorczymi i cenią swój rozwój zawodowy i osobisty. Gotowi są także ponieść ryzyko. Dużą zachętą jest dla nich możliwość opłacania tzw. preferencyjnych składek ZUS.

2.3.  Polacy a pracownicy zagraniczni.
Badania pokazały, że Polacy nie są przeciwni zatrudnianiu pracowników z zagranicy. Dla większości respondentów znaczenie mają przede wszystkim posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Ankietowani wskazali również na pozytywny wpływ, jaki na gospodarkę ma swobodny przepływ pracowników. Zdecydowana większość respondentów nie obawia się zatrudniania cudzoziemców, jedynie co trzeci badany zadeklarował obawy związane z zatrudnianiem osób z zagranicy. Najczęściej podawaną przyczyną obaw były bariery komunikacyjne spowodowane różnicą kulturową oraz nieznajomością języka. Ponad połowa z naszych badanych mimo to twierdzi, że w roku 2011 liczba osób z zagranicy pracujących w Polsce wzrośnie.

2.4.  Polacy a kariera w 2010 r.
Nasze badania pokazały, że część Polaków w roku 2010 zmieniła miejsce pracy. Ciekawe jest to, że większość respondentów nie brała udziału w rozmowach kwalifikacyjnych lub było ich niewiele. Większość respondentów w ostatnim miejscu pracy spędziła maksymalnie 2 lata. Ankietowani woleliby jednak pracować w tym samym miejscu przez dłuższy okres. Warto zaznaczyć, że blisko połowa osób podniosła w 2010 roku swoje kwalifikacje zawodowe. Nie zmienia to jednak faktu, że zdecydowana większość badanych zamierza podnosić swoje umiejętności także w 2011 roku. Dużym zainteresowaniem cieszą się zwłaszcza kursy zawodowe, językowe oraz studia podyplomowe.

Podsumowanie
Wyniki naszych badań pokazują, że Polacy wcześnie podejmują pracę zarobkową, wiedząc, że będzie to miało wpływ na ich przyszłość emerytalną. Nie są jednak pewni emerytury, dlatego też starają się odkładać fundusze we własnym zakresie. W związku z tym chętnie myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej, mimo iż jest to ryzykowne. Są oni gotowi również podnosić kwalifikacje, aby lepiej przygotować się do pracy zarówno u pracodawcy, jak i na własny rachunek.

Nasi badani nie boją się napływu pracowników zagranicznych, ich obawy dotyczą utrudnień w komunikacji związanych z kulturą i językiem.

Ponownie potwierdziło się to, że Polacy są narodem otwartym i przedsiębiorczym, którego nie zrażają trudności na rynku pracy.

Opracowanie: Agnieszka Maciejczuk, Monika Węcław


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • O karierze należy myśleć z wyprzedzeniem, cz. 2
  Stworzenie planu i postępowanie zgodne z nim pozwala też zmniejszyć frustrację związaną z brakiem zatrudnienia. Jeśli osiągamy poszczególne, małe cele, które prowadzą nas do tego głównego, jakim jest podpisanie umowy o pracę, to mamy poczucie sukcesu - w drugiej części wywiadu Anna Tabisz opowiada o planowaniu, roli portali społecznościowych i tajnikach rozmów kwalifikacyjnych.

 • O karierze należy myśleć z wyprzedzeniem, cz. 1
  Trzeba pamiętać, że kluczowe jest nie tyle podkreślenie własnej indywidualności, co ukazanie, w jakim stopniu spełnia się oczekiwania pracodawcy – tłumaczy Anna Tabisz, autorka poradnika pt. „Praca dla Absolwenta” z doświadczeniem w copywritingu i IT, zajmująca się m.in. doradztwem z zakresu poszukiwania pracy.

 • Sukces to kwestia relacji międzyludzkich, cz. 2
  „Najważniejszą rzeczą jest, aby realizować własne cele i pragnienia, a nie wyobrażone cele naszych rodziców czy innych ludzi, przy całym szacunku dla tych osób” – opowiada w drugiej części wywiadu Alex Barszczewski. Poza tym podpowiada też m.in. jak skutecznie dobierać doradców oraz jak walczyć o swoją autonomię.

 • Sukces to kwestia relacji międzyludzkich, cz. 1
  „Relacje są niezbędne do tego, byśmy zdobywali unikalną wiedzę i umiejętności, co więcej, żebyśmy mieli w ogóle dostęp do ciekawych prac i zleceń” – twierdzi Alex Barszczewski, międzynarodowy coach, konsultant i ekspert od relacji międzyludzkich w biznesie.

 • Dobra kawa w pracy to nie jest wyzwanie [WYWIAD]
  - Generalnie najlepszym tropem jest po prostu nasz gust – tłumaczy Marcin Rzońca, pasjonat kawy, fotograf i twórca popularnego bloga. Nie krytykuje ludzi za to, jaką kawę piją, ale chętnie podpowiada im, jak delektować się wybornym trunkiem za nieduże pieniądze. Nam zdradził, jakie metody parzenia kawy najlepiej sprawdzą się w pracy!

 • Czy chętnie angażujemy się w wykonywaną pracę?
  Najbardziej zaangażowani pracownicy dostosowują warunki pracy do swoich predyspozycji - tłumaczy Konrad Kulikowski, specjalista ds. badań, na co dzień pracujący w Sedlak&Sedlak.

 • Jak przedsiębiorczy są Polacy?
  Przypominamy rozmowę z dr Aliną Warzechą.

 • Jak osiągnąć sukces w życiu zawodowym?
  Rozmowa z Sylwią Kociszewską – coachem, psychologiem, doradcą w karierze - część I

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.