Powrót

Proces rejestracji w urzędzie pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2013-02-22

Aktywny bezrobotny, który chce zwiększyć swoje szanse na uzyskanie zatrudnienia albo skorzystać z dofinansowań na szkolenia lub rozpoczęcie działalności gospodarczej, może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy

Należy to zrobić w miejscu stałego zameldowania lub zameldowania na pobyt tymczasowy. Osoby, które nie mają w dowodzie osobistym wpisanego stałego miejsca zameldowania, mogą zarejestrować się w dowolnym PUP-ie.

Rezerwacja terminu rejestracji

Rejestracja w urzędzie pracy odbywa się tylko osobiście. Jednak osoby, które chciałyby uniknąć uciążliwych kolejek do rejestracji, mogą to zrobić dzięki elektronicznej rezerwacji terminu rejestracji. Niemal wszystkie urzędy pracy w Polsce posiadają takie systemy lub też planują je wdrożyć. Wystarczy więc wejść na stronę internetową swojego urzędu i kliknąć  w odpowiedni link lub banner. W kolejnych krokach zostaniemy pokierowani do zaznaczenia odpowiadającego nam terminu wizyty. Jest to sposób szybki, prosty i wygodny, ale ma też pewne minusy. Ze względu na dużą liczbę chętnych do rejestracji osób, może się okazać, że najbliższy wolny termin do rejestracji będzie… za dwa tygodnie. Osoby, którym zależy na czasie mogą nadal rejestrować się tradycyjnie, tzn. udając się osobiście do urzędu,  bez wcześniejszej rezerwacji elektronicznej.

Kto może się zarejestrować?

Zasady rejestracji  w urzędzie pracy określa Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. W oparciu o nią należy pamiętać, iż zarejestrować się mogą tylko osoby, które są zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia. Co to oznacza w praktyce? Zarejestrować się mogą ci, którzy nie posiadają zatrudnienia, nie prowadzą działalności gospodarczej, a dodatkowo nie przebywają na zwolnieniu lekarskim. Ponadto nie mogą się zarejestrować także uczniowie i studenci, którzy uczą się w systemie dziennym (przy czym np. studenci zaoczni oraz doktoranci mogą zarejestrować się w PUP-ie jako osoby bezrobotne).

Osoba, która chce się zarejestrować,  nie może też nabyć prawa do emerytury lub renty (z wyjątkiem renty rodzinnej w wysokości nieprzekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia), nie powinna pobierać zasiłku stałego z pomocy społecznej, innych zasiłków.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na szczególną sytuację osób posiadających nieruchomość rolną. Mogą oni zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotni pod warunkiem, że wielkość tej nieruchomości nie przekracza 2 ha przeliczeniowych lub nie podlegają ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.

Poza tym osoba, która chce się zarejestrować, nie powinna uzyskiwać przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód ten nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych. Osoba taka nie powinna podlegać też ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie.

Zarejestrować się także nie mogą osoby tymczasowo aresztowane, odbywające karę pozbawienia wolności, chyba że jest to system dozoru elektronicznego.
Jeżeli ktoś ma wątpliwości odnośnie swojej sytuacji i możliwości uzyskania statusu osoby bezrobotnej, tego rodzaju kwestie można skonsultować z konsultantem urzędu pracy pod numerem 19524.

Dokumenty do rejestracji

Jeśli zgłosimy się osobiście do urzędu z kompletem dokumentów, cały proces rejestracji nie powinien trwać długo.  Warto dodać, że od dnia 11.12.2012 r. osoby zgłaszające się do rejestracji nie wypełniają karty rejestracyjnej, jest to duża oszczędność czasu – wszystkie informacje na temat rejestracji są wypełniane elektronicznie przez pracownika urzędu pracy.

Warto jednak mieć na uwadze fakt, iż rejestrując się w urzędzie będziemy zobowiązani do przedstawienia wszystkich dokumentów potwierdzających nasz dotychczasowy staż pracy. W przypadku osób, które pracowały na umowę o pracę, na pełny etat, wystarczą wszystkie świadectwa pracy. Jeżeli natomiast ktoś wykonywał pracę w niepełnym wymiarze lub na umowę-zlecenie  będzie zobowiązany dodatkowo przedstawić zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków i odprowadzanych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w uszczegółowieniu za każdy miesiąc. W przypadku umów o dzieło, urzędy pracy często wymagają też dodatkowych zaświadczeń od pracodawcy, o okresie wykonywania tej umowy.

Osoby, które prowadziły działalność gospodarczą i ją zawiesiły lub zamknęły powinny pamiętać o stosownym dokumencie, który o tym informuje (np. wydruk z CEIDG) oraz stosownym zaświadczeniu z ZUS-u informującym o okresach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i FP z podstawą wymiaru. Bezrobotni, którzy pobierali zasiłek z ZUS-u po ustaniu zatrudnienia, są natomiast zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia z ZUS-u o okresie pobierania tego świadczenia z podstawą wymiaru.

Poza dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe, do rejestracji przedstawiamy także inne, istotne dla określenia naszej sytuacji dokumenty. Ich wykazy są dostępne na stronach internetowych poszczególnych PUP-ów, a w razie wątpliwości, można skonsultować telefonicznie swoją sytuację. Osoby, które do rejestracji nie przedłożą kompletu dokumentów, mogą nie zostać zarejestrowane.

Po rejestracji…

Osoby, które pomyślnie przejdą proces rejestracji w urzędzie pracy otrzymują decyzję. Jest ona istotnym z punktu widzenia urzędu dokumentem, gdyż pozwala na identyfikację osoby np. w celu telefonicznego uzyskania pewnych informacji. Ponadto każda osoba, która się zarejestruje jako bezrobotna, otrzymuje informacje o terminie obowiązkowej wizyty. Warto o niej pamiętać, gdyż osoba, która nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, może zostać wyrejestrowana z urzędu pracy na 120 dni (w przypadku pierwszego niestawiennictwa). Dodatkowo od momentu rejestracji osoba bezrobotna zostaje objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, które obowiązuje jeszcze przez 30 dni po wyrejestrowaniu z urzędu pracy. Do ubezpieczenia można zgłosić także członków swojej najbliższej rodziny.
Rejestracja w urzędzie pracy może okazać się procesem, który nie trwa długo, pod warunkiem, że będziemy odpowiednio do niego przygotowani, czyli wyposażeni w komplet ważnych dokumentów. Warto o tym pamiętać, tym bardziej że osoby zarejestrowane mogą korzystać z różnego rodzaju form wsparcia oferowanych przez urzędy pracy w całej Polsce. Informacje o aktualnych projektach są dostępne na stronach internetowych urzędów oraz na portalu Zielonej Linii.

Joanna Niemyjska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 2 pkt 2)


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • O karierze należy myśleć z wyprzedzeniem, cz. 2
  Stworzenie planu i postępowanie zgodne z nim pozwala też zmniejszyć frustrację związaną z brakiem zatrudnienia. Jeśli osiągamy poszczególne, małe cele, które prowadzą nas do tego głównego, jakim jest podpisanie umowy o pracę, to mamy poczucie sukcesu - w drugiej części wywiadu Anna Tabisz opowiada o planowaniu, roli portali społecznościowych i tajnikach rozmów kwalifikacyjnych.

 • O karierze należy myśleć z wyprzedzeniem, cz. 1
  Trzeba pamiętać, że kluczowe jest nie tyle podkreślenie własnej indywidualności, co ukazanie, w jakim stopniu spełnia się oczekiwania pracodawcy – tłumaczy Anna Tabisz, autorka poradnika pt. „Praca dla Absolwenta” z doświadczeniem w copywritingu i IT, zajmująca się m.in. doradztwem z zakresu poszukiwania pracy.

 • Sukces to kwestia relacji międzyludzkich, cz. 2
  „Najważniejszą rzeczą jest, aby realizować własne cele i pragnienia, a nie wyobrażone cele naszych rodziców czy innych ludzi, przy całym szacunku dla tych osób” – opowiada w drugiej części wywiadu Alex Barszczewski. Poza tym podpowiada też m.in. jak skutecznie dobierać doradców oraz jak walczyć o swoją autonomię.

 • Sukces to kwestia relacji międzyludzkich, cz. 1
  „Relacje są niezbędne do tego, byśmy zdobywali unikalną wiedzę i umiejętności, co więcej, żebyśmy mieli w ogóle dostęp do ciekawych prac i zleceń” – twierdzi Alex Barszczewski, międzynarodowy coach, konsultant i ekspert od relacji międzyludzkich w biznesie.

 • Dobra kawa w pracy to nie jest wyzwanie [WYWIAD]
  - Generalnie najlepszym tropem jest po prostu nasz gust – tłumaczy Marcin Rzońca, pasjonat kawy, fotograf i twórca popularnego bloga. Nie krytykuje ludzi za to, jaką kawę piją, ale chętnie podpowiada im, jak delektować się wybornym trunkiem za nieduże pieniądze. Nam zdradził, jakie metody parzenia kawy najlepiej sprawdzą się w pracy!

 • Czy chętnie angażujemy się w wykonywaną pracę?
  Najbardziej zaangażowani pracownicy dostosowują warunki pracy do swoich predyspozycji - tłumaczy Konrad Kulikowski, specjalista ds. badań, na co dzień pracujący w Sedlak&Sedlak.

 • Jak przedsiębiorczy są Polacy?
  Przypominamy rozmowę z dr Aliną Warzechą.

 • Jak osiągnąć sukces w życiu zawodowym?
  Rozmowa z Sylwią Kociszewską – coachem, psychologiem, doradcą w karierze - część I

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.