Powrót

Jak zadbać o swój rozwój zawodowy? Rozmowa z Sylwią Kociszewską - część II

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2013-01-21

Rozmowa z Sylwią Kociszewską – coachem, psychologiem, doradcą w karierze - część II

Jest Kierownikiem Biura Karier w Szkole Wyższej Psychologii Społecznejoraz współzałożycielką Stowarzyszenia na rzecz Akademickich Biur Karier (organizatora Akademickich Targów Pracy JOBBING). Autorka interaktywnych e-booków motywacyjnych z zakresu zarządzania karierą w ramach projektu „E-coach – wirtualny trener wspierający Twój rozwój osobisty”. Posiada uprawnienia I stopnia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).

Ostatnio wiele mówi się o sytuacji humanistów na rynku pracy. Jak Pani, ze swojego doświadczenia i obserwacji, ocenia zarówno sytuację, jak też rolę humanistów na rynku pracy?

Z przymrużeniem oka. O gorszej sytuacji humanistów na rynku pracy nagłówki gazet krzyczą regularnie odkąd zajmuję się tematyką kariery zawodowej , czyli od lat dziesięciu. Przewiduję, że spisywano na straty humanistów jeszcze wcześniej, gdy ja sama rozpoczynałam studia na jednej z pierwszych niepublicznych szkół wyższych o profilu humanistycznym. Pamiętam, że wówczas również trwała dyskusja o wyższości szkół publicznych nad prywatnymi, co dodatkowo stresowało absolwentów kwestią „Czy mój dyplom jest równie wartościowy jak ten uczelni publicznej?” Kto aktualnie przykłada wagę do tego kryterium, analizując profil kandydata do pracy?  Analizując wyniki badań, owszem pojawiają się dane, że niektóre kierunki nie gwarantują szybkiego zatrudnienia. Pytanie retoryczne: który kierunek to gwarantuje? Stoję na stanowisku, że to nie kierunek studiów decyduje o tym, czy dostaniemy pracę czy nie, ale całokształt tego,  kim jesteśmy i co sobą reprezentujemy. Do pracy zatrudnia się człowieka w jego całej złożoności, a nie odizolowany zbiór wiedzy, doświadczeń czy kompetencji zamkniętych pod szyldem „mgr nauk humanistycznych”. Poza tym – studia wyższe są ważną pozycją w CV, ale każdy absolwent wie, że to nie definitywny koniec nauki.

Co należy zrobić, aby okres studiów był czasem efektywnego przygotowania do życia, nie tylko zawodowego?

Stoję na stanowisku, że studia to przede wszystkim okres intensywnego rozwoju osobistego, poznawczego, emocjonalnego; krystalizowania się osobowości młodych ludzi, ich postaw, potrzeb, światopoglądu. To czas wielkiej kreatywności i tworzenia zrębów własnej tożsamości i wkład w przyszłą dojrzałość i samorealizację - nie tylko w sensie bycia  profesjonalistą, ale jako istoty ludzkiej.  Dlatego ten czas karmi się intensywnym poszukiwaniem i przeżywaniem nowych doświadczeń,  wielką radością z bycia w grupie, otwartością na różnorodność i odmienność, eksplorowaniem „nowych lądów”…  Co należy zrobić? Cieszyć się tym czasem. (uśmiech) Pozwól sobie na zaspokajanie swojej ciekawości poznawczej, eksperymentowanie, smakowanie odmienności, bycie wśród inspirujących ludzi. Podróżuj i poznawaj perspektywy osób z innych kultur. Szukaj mentorów w swoich otoczeniu. Pozwól sobie na błędy i zmianę zdania. Pozwól sobie na niezależne myślenie i decydowanie, czego dla siebie chcesz, a czego nie.

Jest Pani stypendystką programu Erasmus. Co może Pani powiedzieć, na podstawie własnych doświadczeń, o wartości wymian studenckich, wyjazdów za granicę?

Mam wrażenie, że wszystko, co powiem będzie tendencyjne i banalne w tym temacie. (śmiech)  Moje wyjazdy są ważnymi punktami na mapie moich doświadczeń życiowych jako te najbardziej inspirujące, radosne, rozwijające. Kojarzą mi się przede wszystkim z fajnymi ludźmi, z którymi wciąż jestem w kontakcie,  zwiedzeniem dużej części Wielkiej Brytanii i wstrząsającym doświadczeniem spróbowania suszonego serca łosia. (uśmiech)

W jakim innym momencie życia można wyjechać za granicę, aby beztrosko i bez konieczności podejmowania pracy spędzić kilka miesięcy w gronie studentów z całego świata – dobrze się bawiąc, podróżując, oczywiście ucząc i szlifując język ? Jak wycenić wartość doświadczania na sobie i swoim światopoglądzie odmienności innych kultur czy poradzenia sobie z trudnymi sytuacjami? Oczywiście,  aby wyjechać na stypendium trzeba spełnić określone kryteria, znać przyzwoicie język i posiadać trochę wolnej gotówki, gdyż niestety stypendium jest finansowane tylko w części. Z tego powodu podczas pierwszych studiów na kierunku psychologia nie mogłam sobie pozwolić na wyjazd. Jestem jednak świetnym przykładem na to, że nigdy nie jest zbyt późno na realizację marzeń. Mojego Erasmusa sprawiłam sobie w prezencie na 30 urodziny. Był to dosłownie plan 2-letni, począwszy od kursu językowego za granicą, poprzez zdanie egzaminów na studia filologiczne i żmudną naukę języka przez rok w celu aplikowania na Erasmusa. Każdemu polecam!

Na co zwracają uwagę pracodawcy, zatrudniając osoby bezpośrednio po studiach?

Na tym etapie kariery atutami absolwentów mogą być umiejętności interpersonalne (np. umiejętność pracy w zespole, umiejętność współpracy z  przełożonymi), osobiste (np. umiejętność pracy pod presją czasu, dążenie do rezultatu czy empatia) oraz intelektualne (np. umiejętność logicznego myślenia, kreatywność). Pracodawcy cenią także proaktywną postawę, odpowiedzialność i samodzielność. To, czym absolwent może zwrócić na siebie uwagę, to także różnorodne doświadczenia zdobyte w trakcie studiów, np. praca lub nauka za granicą, działalność w organizacjach studenckich, pasje i osiągnięcia (naukowe, sportowe, artystyczne). Niedawno zapoznałam się z bardzo ciekawym raportem na temat kompetencji poszukiwanych przez pracodawców wśród absolwentów (opracowanym przez SGH, Amerykańską Izbę Handlu oraz Ernst&Young w maju 2012). Z raportu wynika, że to, czego pracodawcom najbardziej brakuje u absolwentów, to m.in. umiejętność określania i uzasadniania priorytetów, umiejętność organizacji pracy czy efektywna komunikacja.  W przypadku absolwentów kluczowymi wydają się też otwartość na uczenie się, zdolność adaptacji i umiejętność pracy w zespole.  Wskazują także, że doceniliby u absolwentów więcej postawy pełnej zaangażowania, pokory i rzetelnej samooceny, a wiedza branżowa czy umiejętności przywódcze są na tym etapie mniej istotne.

Śledząc oferty rekrutacyjne zamieszczane przez pracodawców korzystających z serwisu internetowego Biura Karier SWPS (kariera.swps.pl) widzę, że w kategorii wiedzy „twardej” na pierwszym miejscu jest znajomość przynajmniej jednego języka obcego oraz swobodne korzystanie z narzędzi informatycznych.  Obserwuję coraz większe zainteresowanie kandydatami posługującymi się dwoma językami (np. angielski i francuski, angielski i włoski)  oraz językami duńskim, norweskim, fińskim, portugalskim czy tureckim. Dość często pracodawcy publikując ofertę praktyk zaznaczają, że szukają w pełni dyspozycyjnych praktykantów na praktyki dłuższe niż miesiąc.

Jest Pani autorką interaktywnych e-booków motywacyjnych. Czy może nam Pani zdradzić jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej, aby zakończyła się ona sukcesem?

Prowadząc rozmowy rekrutacyjne obserwuję, że wielu kandydatów nie potrafi w sposób uporządkowany i obrazowy opowiadać o sobie – o tym, jacy są, co potrafią, jakie mają doświadczenia, czego oczekują. Nie potrafią przekonująco odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego jest dla Ciebie ważne, aby tu pracować?” Skutecznie argumentujący kandydaci dają rekruterowi poczucie, że oto pojawiła się osoba, która jest żywo zainteresowana ofertą i firmą, ma adekwatne kwalifikacje, fajną energię i uśmiech na twarzy, wie co potrafi i umie o tym opowiadać. To także kandydat umiejący zachować dyplomację i opanowanie przy trudnych pytaniach czy umiejący przekładać wymieniane przez siebie cechy i umiejętności na język trafnych przykładów i osiągniętych rezultatów.

Wielu osobom, które mają wiedzę i doświadczenie, często brakuje pewności siebie. Jak temu zaradzić, aby nie zniechęcić do siebie potencjalnego pracodawcy?

Ciekawi mnie, skąd założenie, że jej brak może zniechęcać?

Niepewność i nieśmiałość kandydata może sprawiać na pracodawcy wrażenie, że rozmówca mało wie…

Przewrotnie mogę postawić hipotezę, że przesadna pewność siebie może być bardziej irytująca niż rzetelna skromność i inteligentna pokora. Pojęcie pewności siebie może być odmiennie rozumiane przez różnych ludzi, dlatego zastanówmy się o jakich zachowaniach i postawach właściwie mowa? Jak przejawia się postawa „pewności siebie” w kontekście  rozmowy kwalifikacyjnej? W moim przekonaniu poczucie pewności siebie ma swoje korzenie w adekwatnej samoocenie, czyli świadomości swoich mocnych stron oraz ograniczeń. Znajomość siebie pięknie łączy się z wewnętrznym poczuciem jasności i ładu: co umiem, a czego nie; czego chcę, a czego nie. To pozwala płynnie i z przekonaniem opowiadać o sobie, odważniej wyrażać swoje potrzeby lub oczekiwania, adekwatnie reagować  w kontaktach z drugą osobą. To sprawia, że inni odbierają nas jako osoby godne zaufania, spójne, przekonujące, z energią będącą obietnicą fajnej relacji, osiągniętych celów i dobrze wykonanych obowiązków. Umiejętności prezentowania się w interview czy na forum publicznym – jak każdej innej umiejętności – można się nauczyć poprzez praktykę. Mówi się, że brak przygotowania, to przygotowanie do porażki, a trening czyni mistrza. Dlatego w naszym Biurze Karier SWPS proponujemy studentom, którzy po raz pierwszy szykują się na rozmowę kwalifikacyjną, udział w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej z kamerą. Podczas spotkania jest analizowana m.in. mowa ciała,  adekwatność zastosowanej argumentacji, umiejętność opowiadania o sobie w odniesieniu do oczekiwań firmy czy odpowiadania na kontrowersyjne pytania.

Jak powinniśmy dbać o swój rozwój zawodowy w sytuacji, gdy jesteśmy sfrustrowani brakiem zatrudnienia oraz  interesujących ofert pracy?

Sytuacja straty pracy lub przedłużającego się bezrobocia, to zawsze bardzo stresujący i obciążający emocjonalnie czas. Utrata bezpieczeństwa, lęk przed długami, osamotnienie, poczucie rozgoryczenia lub skrzywdzenia przez byłego pracodawcę, rosnące poczucie bezradności na skutek proporcji wysłanych CV a zaproszeń na interview, stres rozmów kwalifikacyjnych podczas których nasze kompetencje i doświadczenia są poddawane ostrej ocenie (czyli ‘MY’),  obniżone poczucie własnej wartości aż po przekonanie „jestem głupi, niepotrzebny, nie radzę sobie”… - to wszystko wówczas nas dotyka.

Warto się do potencjalnego bezrobocia przygotować z wyprzedzeniem, gdyż rynek pracy jest obecnie kapryśmy. Jak to zrobić? Przede wszystkim pamiętaj, że gorsze czasy mogą spotkać również Ciebie, więc nie ustawaj w dokształcaniu się, poszerzaniu kwalifikacji, budowaniu relacji w swojej branży, angażowaniu się w dodatkowe projekty budujące Twoją pozycję na rynku pracy. Dąż do posiadania „poduszki finansowej ”, która pozwoli Ci bezpiecznie przetrwać przez kilka miesięcy braku pracy, sfinansuje szkolenie czy będzie starterem dla własnej działalności. Regularnie aktualizuj CV, czasem chodź na rozmowy kwalifikacyjne, aby nie wypaść z  wprawy. Pamiętaj, że te wszystkie negatywne emocje, lęki, obniżona samoocena, brak poczucia sensu życia, to naturalny proces, który z każdym miesiącem  pozostawania bez pracy się pogłębia. Zrób wszystko, co możliwe, aby ten okres trwał jak najkrócej. Otocz się ludźmi, bo oni dają najwięcej wsparcia i zwiększają Twoje szanse na szybki sukces. Znajdź innych szukających pracy i zacznijcie działać!  Zmobilizuj się do aktywności – poświęć czas na zajęcia i pasje, na które nie miałeś/aś dotąd czasu,  chodź na zajęcia do urzędu pracy, szukaj bezpłatnych szkoleń,  odwiedź uczelniane Biuro Karier, zostań wolontariuszem lub pracownikiem czasowym, spotkaj się z doradcą w karierze lub coachem, korzystaj z możliwości dotarcia do pracodawców jakie daje obecnie Internet... Najdotkliwiej odczuwają bezrobocie osoby, które są pasjonatami swojej pracy i całkowicie się jej oddają. Antidotum w takiej sytuacji będzie równoważenie życia zawodowego i osobistego tak, aby w sytuacji straty pracy mieć wokół siebie innych ludzi i zajęcia, które pozostaną oparciem.  W życiu warto mieć alternatywy i wybór, ale o to trzeba zadbać wcześniej.

A czy mogłaby Pani nam zdradzić receptę na sukces zawodowy?

Nie znam takiej recepty, ale jeżeli pani ją pozna, proszę koniecznie dać mi znać. (śmiech)

Dziękuję za rozmowę.

I część wywiadu: http://zielonalinia.gov.pl/Jak-osiagnac-sukces-w-zyciu-zawodowym-1116,45183,76

Rozmawiała: Joanna Niemyjska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • O karierze należy myśleć z wyprzedzeniem, cz. 2
  Stworzenie planu i postępowanie zgodne z nim pozwala też zmniejszyć frustrację związaną z brakiem zatrudnienia. Jeśli osiągamy poszczególne, małe cele, które prowadzą nas do tego głównego, jakim jest podpisanie umowy o pracę, to mamy poczucie sukcesu - w drugiej części wywiadu Anna Tabisz opowiada o planowaniu, roli portali społecznościowych i tajnikach rozmów kwalifikacyjnych.

 • O karierze należy myśleć z wyprzedzeniem, cz. 1
  Trzeba pamiętać, że kluczowe jest nie tyle podkreślenie własnej indywidualności, co ukazanie, w jakim stopniu spełnia się oczekiwania pracodawcy – tłumaczy Anna Tabisz, autorka poradnika pt. „Praca dla Absolwenta” z doświadczeniem w copywritingu i IT, zajmująca się m.in. doradztwem z zakresu poszukiwania pracy.

 • Sukces to kwestia relacji międzyludzkich, cz. 2
  „Najważniejszą rzeczą jest, aby realizować własne cele i pragnienia, a nie wyobrażone cele naszych rodziców czy innych ludzi, przy całym szacunku dla tych osób” – opowiada w drugiej części wywiadu Alex Barszczewski. Poza tym podpowiada też m.in. jak skutecznie dobierać doradców oraz jak walczyć o swoją autonomię.

 • Sukces to kwestia relacji międzyludzkich, cz. 1
  „Relacje są niezbędne do tego, byśmy zdobywali unikalną wiedzę i umiejętności, co więcej, żebyśmy mieli w ogóle dostęp do ciekawych prac i zleceń” – twierdzi Alex Barszczewski, międzynarodowy coach, konsultant i ekspert od relacji międzyludzkich w biznesie.

 • Dobra kawa w pracy to nie jest wyzwanie [WYWIAD]
  - Generalnie najlepszym tropem jest po prostu nasz gust – tłumaczy Marcin Rzońca, pasjonat kawy, fotograf i twórca popularnego bloga. Nie krytykuje ludzi za to, jaką kawę piją, ale chętnie podpowiada im, jak delektować się wybornym trunkiem za nieduże pieniądze. Nam zdradził, jakie metody parzenia kawy najlepiej sprawdzą się w pracy!

 • Czy chętnie angażujemy się w wykonywaną pracę?
  Najbardziej zaangażowani pracownicy dostosowują warunki pracy do swoich predyspozycji - tłumaczy Konrad Kulikowski, specjalista ds. badań, na co dzień pracujący w Sedlak&Sedlak.

 • Jak przedsiębiorczy są Polacy?
  Przypominamy rozmowę z dr Aliną Warzechą.

 • Jak osiągnąć sukces w życiu zawodowym?
  Rozmowa z Sylwią Kociszewską – coachem, psychologiem, doradcą w karierze - część I

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.