Powrót

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-22

Czym jest zwrot kosztów opieki nad dzieckiem?

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem to możliwość zrefundowania – po wcześniejszym udokumentowaniu – części kosztów poniesionych w związku z opieką nad:

  • dzieckiem lub dziećmi do lat siedmiu albo
  • osobą zależną, czyli taką, która ze względu na stan zdrowia lub wiek wymaga stałej opieki i jest połączona więzami rodzinnymi, powinowactwem lub zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą bezrobotną.

Kto może skorzystać ze zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem?

O refundację możesz ubiegać się, jeśli spełnisz poniższe warunki:

  • jesteś osobą bezrobotną i wychowujesz co najmniej jedno dziecko do lat sześciu (lub dziecko niepełnosprawne do lat siedmiu) albo opiekujesz się osobą zależną,
  • podejmiesz zatrudnienie albo inną pracę zarobkową,
  • zostaniesz skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie,
  • Twoje miesięczne przychody nie przekroczą minimalnego wynagrodzenia (sprawdź aktualne kwoty).

Jak długo możesz otrzymywać zwrot kosztów opieki nad dzieckiem?

  • jeśli podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, zwrot kosztów będziesz mógł otrzymywać przez okres do 6 miesięcy,
  • jeśli zostaniesz skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem będziesz mógł otrzymywać przez cały okres ich trwania.

Co należy zrobić, żeby otrzymać zwrot kosztów opieki nad dzieckiem?

Jeśli chciałbyś ubiegać się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem, powinieneś złożyć we właściwym powiatowym urzędzie pracy wniosek wraz z załącznikami, które potwierdzą, jakie koszty poniosłeś (np. faktura z przedszkola).

Dlaczego warto skorzystać ze zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem?

Co miesiąc będziesz mógł otrzymywać zwrot kosztów w wysokości nie wyższej niż połowa zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy (sprawdź aktualne kwoty).

Przydatne informacje

Starosta na Twój wniosek może także wypłacić zaliczkę z tytułu zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 61)

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.