Powrót

Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-22

Czym jest jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenie społeczne?

Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenie społeczne to instrument wsparcia pracodawców, którzy zatrudnią skierowaną przez powiatowy urząd pracy osobę bezrobotną.

Pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Kto może otrzymać jednorazową refundację składek na ubezpieczenie społeczne?

Jeżeli jesteś pracodawcą, który zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy, a po upływie 12 miesięcy skierowany bezrobotny jest nadal u Ciebie zatrudniony, możesz ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

Jak długo przysługuje refundacja?

Jeżeli jesteś pracodawcą, który spełnia powyższy warunek, możesz ubiegać się o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Refundacja jest dokonana, na podstawie wniosku rozliczeniowego, przez urząd pracy po upływie 12 miesięcy od zatrudnienia osoby bezrobotnej, skierowanej przez urząd pracy, pod warunkiem, że osoba ta jest nadal przez Ciebie zatrudniona.

Co należy zrobić, żeby otrzymać jednorazową refundację składek na ubezpieczenia społeczne?

Jeżeli chcesz otrzymać refundację, powinieneś złożyć w powiatowym urzędzie pracy odpowiedni wniosek o zawarcie umowy na jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społecznec  w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

Pamiętaj

Wniosek o refundację należy złożyć zanim zatrudnisz skierowaną osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd, podpisaniu umowy z urzędem pracy określającej warunki refundacji, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej.

Dlaczego warto starać się o jednorazową refundację składek na ubezpieczenie społeczne?

Powiatowy urząd pracy zwróci Ci koszty składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości do 300% minimalnego wynagrodzenia (sprawdź aktualne kwoty).

Warto wiedzieć

Zanim złożysz wniosek o jednorazową refundację składek na ubezpieczenia społeczne,  zapoznaj się z regulaminem ubiegania się o tę formę wsparcia obowiązującym w wybranym urzędzie pracy. Wewnętrzne regulaminy mogą zawierać dodatkowe warunki, które należy spełniać, ubiegając się o wybraną formę wsparcia, często określają one również maksymalną kwotę refundacji, jaką urząd w danym roku może przyznać.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 47)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.