Powrót

Prace interwencyjne

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-22

Czym są prace interwencyjne?

Prace interwencyjne to zatrudnienie osoby bezrobotnej przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a powiatowym urzędem pracy.

Pamiętaj!

Prace interwencyjne możesz wykonywać na dowolnym stanowisku pracy, zarówno w przypadku pracy fizycznej jak też umysłowej.

Kto może zostać skierowany na prace interwencyjne?

Na prace interwencyjne mogą być kierowane zarejestrowane osoby bezrobotne.

Jak długo mogą trwać prace interwencyjne?

Okres Twojego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych może wynosić od 6 do 18 miesięcy a jeśli jesteś osobą bezrobotną powyżej 50.roku życia - od 6 miesięcy do 4 lat.

Dodatkowo po zakończeniu prac interwencyjnych pracodawca zobowiązany jest do utrzymania Cię w zatrudnieniu przez okres 3 miesięcy (w przypadku, gdy prace trwały do 6 miesięcy) lub 6 miesięcy (w przypadku, gdy prace trwały 12 miesięcy lub dłużej).

Co należy zrobić, żeby zostać skierowanym na prace interwencyjne?

Jeśli chciałbyś zatrudnić się w ramach prac interwencyjnych, powinieneś zgłosić się do swojego doradcy  i poprosić go o wydanie skierowania na takie prace. Otrzymanie skierowania uzależnione jest od tego, czy powiatowy urząd pracy dysponuje środkami finansowymi na ten cel oraz od Twojego indywidualnego planu działania.

Dlaczego warto skorzystać z prac interwencyjnych?

Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych gwarantuje Ci m.in.:

  • umowę o pracę,
  • minimalne wynagrodzenie (sprawdź aktualne kwoty),
  • prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego i zwolnień lekarskich,
  • ochronę niektórych grup pracowników.

Przydatne informacje

Pracodawcę, który mógłby zatrudnić Cię w ramach prac interwencyjnych, możesz znaleźć sam. Wtedy to on będzie musiał złożyć do powiatowego urzędu pracy odpowiedni wniosek. Pozytywne rozpatrzenie wniosku uzależnione jest m.in. od tego, czy powiatowy urząd pracy dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 51 i 56)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.