Powrót

Centrum informacji i planowania kariery zawodowej

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-22

Czym jest centrum informacji i planowania kariery zawodowej?

W ramach wojewódzkiego urzędu pracy funkcjonuje co najmniej jedno centrum informacji i planowania kariery zawodowej. Zainteresowane osoby mogą uczestniczyć w warsztatach, które umożliwiają poszerzenie wiedzy o sobie i o rynku pracy oraz zdobycie umiejętności w zakresie:

 • efektywnego poruszania się po rynku pracy,
 • tworzenia dokumentów aplikacyjnych,
 • prowadzenia rozmowy z pracodawcą,
 • kształtowania umiejętności pozazawodowych,
 • planowania kariery zawodowej.

Kto może skorzystać z usług centrum informacji i planowania kariery zawodowej?

Oferta centrów skierowana jest do osób powyżej 18. roku życia, zainteresowanych poszukiwaniem pracy i własnym rozwojem zawodowym.

Jakie usługi świadczy centrum informacji i planowania kariery zawodowej?

Centra informacji i planowania kariery zawodowej:

 • wspomagają powiatowe urzędy pracy w prowadzeniu poradnictwa przez świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym świadczą usługę poradnictwa na odległość z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych;
 • we współpracy z powiatowymi urzędami pracy opracowują i aktualizują i upowszechniają informacje zawodowe, w szczególności w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa;
 • we współpracy z akademickimi biurami karier opracowują, aktualizują i upowszechniają informacje zawodowe, w szczególności w akademickich biurach karier i powiatowych urzędach pracy na terenie województwa;
 • świadczą poradnictwo zawodowe na rzecz pracodawców oraz ich pracowników, wspomagając powiatowe urzędy pracy w tym zakresie;
 • udzielają informacji o możliwościach i zakresie pomocy świadczonej przez urzędy pracy;
 • w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy opracowują i aktualizują informacje zawodowe oraz inne zasoby informacji pomocne w aktywnym poszukiwaniu pracy o charakterze ogólnokrajowym;
 • realizują działania o charakterze metodyczno-szkoleniowym w zakresie usług rynku pracy dla pracowników wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 8 ust. 8)

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.