Powrót

Ważna informacja dla beneficjentów PO WER

Sytuacja związania z epidemią koronawirusa jest dynamiczna i wymaga niecodziennych rozwiązań. Dotyczy to również realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Mogą oni zgłaszać zmiany – przy zachowaniu zgodności z celami realizowanych projektów – które będą ukierunkowane na zwalczanie i przeciwdziałanie pandemii.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, „Ważna informacja dla beneficjentów PO WER”, 2.04.2020


Внимание! Все размещенные на портале www.zielonalinia.gov.pl материалы, разработанные редакционной командой в информационных целях. Редакция портала прилагает все усилия для того, чтобы информация являлась точной, надежной и актуальной.