Powrót

Cieśla

Opis zawodu

Do głównych zadań cieśli zalicza się wykonywanie form i deskowań drewnianych przeznaczonych do konstrukcji betonowych i żelbetowych, wykonywanie, konserwowanie, naprawianie i rozbieranie konstrukcji drewnianych z okrąglaków i tarcicy, wykonywanie stemplowań oraz wszelkich konstrukcji z drewna niezbędnych na placu budowy (np. rusztowań, pomostów roboczych, daszków ochronnych i innych). Zadaniem cieśli jest też wykonywanie konstrukcji rozporowych oraz podporowych ścian w wykopach i na powierzchni. Cieśle wykonują elementy drewniane w budynkach o różnej konstrukcji, drewniane obiekty tymczasowe na placu budowy i różne drewniane konstrukcje inżynierskie, takie jak mosty i wieże. Dokonują również naprawy i wymiany uszkodzonych lub zniszczonych elementów konstrukcji ciesielskich. Dodatkowo mogą wykonywać prace ciesielskie w budownictwie wodnym, w górnictwie i geodezji. Cieśla powinien mieć ostry wzrok i słuch oraz rozróżniać barwy. Powinna go cechować sprawność fizyczna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, a także zmysł równowagi i brak lęku przed wysokością. Cieśla, który pełni funkcję brygadzisty, powinien posiadać zdolności kierownicze, umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji, uzdolnienia techniczne oraz zdolność współpracy w zespole. Cieśle zatrudniani są zazwyczaj w zespołach, których liczebność zależy od rodzaju i wielkości zadania. Pracują przeważnie na zewnątrz, w zmiennych warunkach pogodowych. Zadania wykonują w pozycji pochylonej lub stojącej. Czas pracy cieśli wynosi przeważnie 8 godzin, ale może być zmieniony w związku z terminami umownymi, a także dyktowany względami technologicznymi lub atmosferycznymi. Do zagrożeń ze strony środowiska cieśli pracy należy zaliczyć możliwość upadku z wysokości, urazów kończyn oraz skaleczenia przez ostre i wystające elementy.

Zadania zawodowe

 • Organizowanie własnego stanowiska pracy, przygotowanie materiałów, elementów konstrukcji, narzędzi i sprzętu do realizacji robót ciesielskich zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony środowiska
 • Transportowanie materiałów i elementów ciesielskich na placu budowy oraz na stanowiskach ich składowania
 • Posługiwanie się dokumentacją budowlaną i wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót ciesielskich w celu ustalenia ich zakresu, kolejności wykonania, rozwiązań konstrukcji ciesielskiej i rodzaju potrzebnych materiałów
 • Przygotowanie i wykonywanie deskowań drewnianych, montowanie form systemowych do konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz ich rozbieranie
 • Wykonywanie rusztowań drewnianych nie wymagających dopuszczenia przez Urząd Dozoru Technicznego oraz pomostów roboczych i daszków ochronnych
 • Wykonywanie na placu budowy budynków i tymczasowych obiektów drewnianych
 • Wykonywanie w różnych budynkach elementów budowlanych z drewna takich, jak stropy, schody, konstrukcje dachowe, ścianki działowe i inne
 • Wykonywanie drewnianych konstrukcji inżynierskich
 • Naprawianie i konserwowanie elementów konstrukcji ciesielskich
 • Ocenianie jakości wykonanych robót ciesielskich
 • Dokonywanie odbioru robót ciesielskich wykonanych przez podległych pracowników.

Kwalifikacje zawodowe

 • Montowanie i demontowanie deskowań drewnianych
 • Montowanie i demontowanie form systemowych
 • Montowanie i demontowanie rusztowań drewnianych nie wymagających dopuszczenia przez Urząd Dozoru Technicznego, wykonywanie na placu budowy konstrukcji pomocniczych i zabezpieczających
 • Wykonywanie elementów drewnianych budynków, obiektów tymczasowych, konstrukcji ciesielskich i konstrukcji inżynierskich
 • Posługiwanie się wytycznymi dotyczącymi oceniania jakości i odbioru robót ciesielskich.