• 19.04.2010

  Mieszkańcy mają prawo znać protokół z posiedzenia rady gminy

  Mieszkańcy powinni mieć możliwość korzystania z wiedzy o działalności organów gminy po to, aby racjonalnie podejmować decyzje (wyborcze, w sprawach samoopodatkowania, odwołania rady przed upływem kadencji). Nie ma więc racjonalnych i prawnych podstaw odmowy udostępnienia zainteresowanym osobom protokołów z jawnej sesji rady gminy, przeciwnie - rola mieszkańców gminy jako jej najwyższej władzy sprawia, że materiały obrad sesji powinny być udostępniane - pisze na łamach miesięcznika "Samorząd Terytorialny" dr Dorota Fleszer, wykładowca w Wyższej Szkole Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim.

 • 19.04.2010

  Przedsiębiorcy wolą oświadczenia od zaświadczeń

  Zastępowanie wymaganych od podatnika zaświadczeń oświadczeniami oraz złagodzenie kar za przestępstwa skarbowe nieumyślne, bezskutkowe lub o mniejszej społecznej szkodliwości, to dobre propozycje zmian - twierdzą przedsiębiorcy zrzeszeni w PKPP Lewiatan i oczekują od rządu dalszych kroków w tym kierunku. Generalnie Lewiatan pozytywnie ocenia projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

 • 19.04.2010

  Wypowiedzenie stosunku pracy ze względu na zwolnienie chorobowe

  We wrześniu uległem wypadkowi, po którym konieczna jest rehabilitacja. Przebywam więc obecnie na zwolnieniu lekarskim.

 • 19.04.2010

  Umowa o pracę czy umowa-zlecenie – kiedy umowa-zlecenie jest niedopuszczalna?

  W okresie kryzysu gospodarczego pracodawcy szczególnie często próbują oszczędzać, niestety także na zatrudnianiu pracowników. Jednym z przejawów takich oszczędności są próby zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi.

 • 19.04.2010

  Kto może zostać pracownikiem służby cywilnej?

  Pracownik służby cywilnej to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Strony: 984  985  986  987  988  989  990  991  992  993  994  995  996  
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.