• 21.04.2010

  Zmiany w kierownictwie Ministerstwa Edukacji Narodowej

  Na wniosek Katarzyny Hall, Ministra Edukacji Narodowej, z dniem 21 kwietnia 2010 r. Prezes Rady Ministrów powołał Mirosława Sielatyckiego na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Zastąpił on odwołanego ze stanowiska Krzysztofa Stanowskiego.

 • 21.04.2010

  Informacja o konkursie "Edukacja rozwojowa"

  MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH we współpracy z MINISTREM EDUKACJI NARODOWEJ oraz MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO działając na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 28, poz. 146) ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych, publicznych i niepublicznych szkół wyższych, jednostek naukowo-badawczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji rządowej na realizację zadania „EDUKACJA ROZWOJOWA 2010”.

 • 21.04.2010

  Jak ZUS przeliczy nową emeryturę?

  Emerytury z systemu zreformowanego też można podwyższyć. Przelicza się je według nieco odmiennych zasad niż tzw. stare świadczenia.

 • 21.04.2010

  Ciąża chroni Cię przed zwolnieniem

  Kobieta spodziewająca się dziecka w większości przypadków nie może być zwolniona z pracy.

 • 21.04.2010

  Renty planistycznej nie można zaskarżyć do RIO

  Zarówno renta planistyczna, jak i opata adiacencka nie mogą być zaliczone do kategorii podatków i opłat lokalnych. Są to tzw. niepodatkowe należności budżetowe, a konkretnie dopłaty, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej - twierdzi na łamach miesięcznika "Finanse Komunalne" prof. dr hab. Leonard Etel, kierownik Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku.

Strony: 974  975  976  977  978  979  980  981  982  983  984  985  986  987  988  989  990  991  992  993  994  
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.