• 20.05.2010

  Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2010 r.

  Ogłasza się, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2010 r. wyniosło 3397,01 zł.

 • 20.05.2010

  Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2010r.

  Dotyczy podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją....

 • 20.05.2010

  Rawa Mazowiecka: Nauka nie idzie w las

  Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tomaszowie Mazowieckim - Biuro Terenowe w Rawie Mazowieckiej brali udział w warsztatach dla młodzieży mających na celu podniesienie poziomu wiedzy o ubezpieczeniach społecznych oraz zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy.

 • 19.05.2010

  Czym jest zasiłek uzupełniający dla osób bezrobotnych?

  Zasiłek dla osób bezrobotnych możemy pobierać przez wyznaczony okres, pod warunkiem że w tym czasie cały czas będziemy posiadali status osoby bezrobotnej. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy mamy przyznany zasiłek i nie pobraliśmy go w całości z powodu utraty prawa do figurowania w rejestrze osób bezrobotnych? Czy w takim układzie świadczenie pieniężne nam przepada?

 • 19.05.2010

  Pieniądze dla rodzin zastępczych uratowane

  Z prawie miesięcznym opóźnieniem regulacje dotyczące zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dzieci oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówek rodzinnych zostały przeniesione do ustawy o pomocy społecznej. Znowelizowana ustawa wejdzie w życie z dniem 29 maja 2010 r., ale z mocą od 1 maja br., kiedy to utraciły moc stare przepisy.

Strony: 962  963  964  965  966  967  968  969  970  971  972  973  974  975  976  977  978  979  980  981  982  
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.