• 24.05.2010

  Więcej spraw trafia do Sądu Najwyższego

  W 2009 r. wzrosła liczba spraw wnoszonych do Sądu Najwyższego. Ogółem wpłynęło do niego 9129 spraw (w 2008 r. – 8890). Było wśród nich 5985 kasacji (w 2008 r. – 5945). Łącznie w 2009 r. SN rozpoznał 9025 spraw (w 2008 r. – 9033), w tym 5764 kasacji (w 2008 r. – 6053).

 • 24.05.2010

  Tysiące państwowych nieruchomości nie mają wpisów w księgach

  Administracja publiczna nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku uregulowania stanu prawnego nieruchomości należących do Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego - twierdzi rzecznik praw obywatelskich i interweniuje w tej sprawie u ministra spraw wewnętrznych i administracji. W województwie Warmińsko-Mazurskim aż ok. 30 tys. takich nieruchomości nie ma prawidłowych wpisów w księgach wieczystych - alarmuje RPO.

 • 24.05.2010

  Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w maju 2010 r.

  Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym jest w maju oceniany pozytywnie, lepiej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku, choć nieco gorzej niż w kwietniu br. Wpływa na to pogorszenie, mimo to nadal optymistycznych, ocen bieżącego i przyszłego portfela zamówień i produkcji.

 • 24.05.2010

  Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w I kwartale 2010 roku

  W I kwartale 2010 r. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw uległy poprawie w porównaniu z uzyskanymi rok wcześniej. Korzystniejsze były również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, poza wskaźnikiem rentowności na sprzedaży.

 • 24.05.2010

  Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2009 r.

  Wysokość przychodów, kosztów i wyników finansowych charakteryzujących kondycję finansową przedsiębiorstwa, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu, wskaźniki płynności oraz majątek obrotowy i źródła finansowania majątku.

Strony: 954  955  956  957  958  959  960  961  962  963  964  965  966  967  968  969  970  971  972  973  974  
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.