Powrót

PUP Rzeszów - Warsztaty cukiernicze i stolarskie

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że prowadzona jest rekrutacja na warsztaty cukiernicze i stolarskie organizowane od lipca 2019 r. do marca 2020 r. przez Centrum Integracji Społecznej w Rzeszowie.

W okresie uczestnictwa w zajęciach wypłacane jest świadczenie integracyjne w wysokości  50% zasiłku dla bezrobotnych za pierwszy miesiąc i 100% zasiłku za kolejne miesiące.

Szczegółowe informacje o warsztatach znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.


Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie , 16.07.2019 r.


Внимание! Все размещенные на портале www.zielonalinia.gov.pl материалы, разработанные редакционной командой в информационных целях. Редакция портала прилагает все усилия для того, чтобы информация являлась точной, надежной и актуальной.