Powrót

PUP Bydgoszcz - Projekt dla niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje o projekcie, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

  • są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych,
  • posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
  • na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.


Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy , 16.07.2019 r.


Внимание! Все размещенные на портале www.zielonalinia.gov.pl материалы, разработанные редакционной командой в информационных целях. Редакция портала прилагает все усилия для того, чтобы информация являлась точной, надежной и актуальной.