• Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce
  Czy szkoły naprawdę przygotowują do pracy?

 • Magister się dokształca
  Gdy jedne studia nie dają gwarancji zatrudnienia...

 • Czy studia za granicą to atut na rynku pracy?
  Studia warte zachodu...

 • Powrót – i co dalej?
  Kilka wskazówek dla powracających z zagranicy...

 • Jak nas widzą, tak nas piszą – wizerunek Polaka za granicą
  Polak to gościnny patriota, lecz i pirat drogowy...

 • Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków
  Przyczyny i efekty wyjazdów „za chlebem”...

 • Warunki życia i pracy za granicą
  Kilka wskazówek, jak przygotować się do wyjazdu do pracy za granicą...

 • Przyjazna firma, przyjazny urząd – jak widzą je Polacy
  Kwestia dobrego samopoczucia w miejscu pracy zawsze była bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na zadowolenie pracownika z wykonywanej pracy.

 • Raport półroczny - Polacy w firmie i urzędzie pracy
  W pierwszym półroczu bieżącego roku konsultanci Zielonej Linii przeprowadzili szereg badań ankietowych, których celem było poznanie opinii Polaków na temat rynku pracy...

 • Raport miesiąca – Polacy a urząd pracy
  Czerwcowe badania Zielonej Linii poruszały tematykę usług urzędów pracy.

 • Czy warto szukać pracy przez znajomych?
  Poszukując pracy, korzystamy z różnych metod i środków...

 • Czy warto rejestrować się w urzędzie pracy?
  Wiele osób po ustaniu stosunku pracy albo po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego czy chorobowego wypłacanego przez ZUS zastanawia się nad tym, czy warto rejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy...

 • Mobilność pracowników a mobilność urzędu pracy
  Mobilność zawodowa polega na umiejętności dostosowania się pracownika do zmieniających się wymogów rynku pracy...

 • Raport miesiąca – Polacy a bezpieczeństwo w miejscu zatrudnienia
  Majowe badania ankietowe przeprowadzone przez Zieloną Linię dotyczyły bezpieczeństwa Polaków w miejscu zatrudnienia...

 • Bezpieczeństwo zatrudnienia a bezpieczeństwo emocjonalne
  Abraham Maslow w swoim modelu wyróżnił pięć rodzajów potrzeb: potrzeby fizjologiczne, potrzebę bezpieczeństwa, potrzebę miłość i przynależności, szacunku i uznania oraz potrzebę samorealizacji...

 • Praca jak rodzina – czy warto liczyć na współpracowników?
  Miejsca, w których pracujemy, charakteryzują się bardzo różnymi relacjami międzyludzkimi.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.