• Atmosfera w pracy, a zadowolenie pracownika
  Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, jak ważna jest dobra atmosfera w pracy. W codziennym zabieganiu nie zwracamy na to uwagi. A jest to bardzo istotny element pozwalający pracownikom zachować równowagę psychiczną. Spędzają bowiem w pracy bardzo wiele czasu i ważne jest, by czuli się tam po prostu dobrze.

 • Wynagrodzenie czynnikiem satysfakcji pracownika. Dwie strony medalu
  Akira Nakamura ma 35 lat. Jako inżynier produkcji pracuje w tej samej firmie od 15 lat. Pierwszych 10 lat było najtrudniejszym okresem jego życia; wtedy to – zgodnie z polityką firmy – co rok był przesuwany na różne stanowiska, gdzie musiał wykazać się wszechstronnością i – niezwykle w Japonii istotną – umiejętnością pracy zespołowej.

 • Czy wynagrodzenie za pracę jest dla nas najważniejsze?
  Gdy otrzymujemy ofertę pracy, zwykle ogarnia nas duma i radość z propozycji, z jaką się do nas zwrócono. Nie ulega wątpliwości, że pracujemy w głównej mierze po to, aby uzyskać wynagrodzenie. Jego wysokość jest jednym z ważniejszych czynników, na które zwracamy uwagę podczas poszukiwania pracy, ale nie jedynym…

 • Raport miesiąca: Polacy o traktowaniu w miejscu zatrudnienia
  W najnowszych badaniach ustalaliśmy, jakie relacje panują między pracodawcą a pracownikami. Jak czują się Polacy w firmach, w których pracują? Jak są traktowani przez pracodawcę? Odpowiedzi udziela poniższe zestawienie, które obejmuje nw. zagadnienia.

 • Czy Polacy mają równe szanse na rynku pracy?
  Kobiety przodem... ale nie na rynku pracy

 • Jak widzimy siebie na rynku pracy? Od czego to zależy?
  Kiedy w pierwszej połowie ubiegłego wieku Henry Ford, ku zdumieniu niemal wszystkich wielkich przedsiębiorców swojej epoki, postanowił podwoić zarobki swoich pracowników – zaczęto zdawać sobie sprawę, że pracownik może być czymś więcej niż dodatkiem do maszyny. Że może się w nim kryć potencjał większy niż ten uwalniany w tradycyjnym dotychczas sposobie zarządzania.

 • Raport kwartalny: Czy mamy szanse na rynku pracy?
  W ostatnich trzech miesiącach konsultanci Zielonej Linii przeprowadzili serię badań ankietowych. Miały one służyć poznaniu opinii Polaków o możliwościach znalezienia zatrudnienia.

 • Czy Polacy wierzą w swoje możliwości, szukając zatrudnienia?
  Ciężko jednoznacznie powiedzieć, czy w trakcie szukania pracy wierzymy, że nasze starania przyniosą zamierzony efekt. Nie można bowiem wszystkich wrzucać do jednego worka. Każdy inaczej podchodzi do kwestii szukania pracy. Dla jednych jest to męczarnia, ciągłe staranie się o zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, natomiast inni zachowują do tego dystans i wierzą, że w końcu zostaną nagrodzeni zatrudnieniem. Wynika to w dużej mierze z naszego charakteru. Jaka jest zatem odpowiedź na pytanie: „Czy Polacy wierzą w swoje możliwości, szukając zatrudnienia?”.

 • Raport miesiąca: Polacy o szansach zatrudnienia
  Na przełomie lutego i marca przeprowadziliśmy kolejną serię badań rynkowych. Tym razem dotyczyły one szans zatrudnienia w zależności od wieku i dostępnych źródeł ofert pracy. Badaliśmy formy pozyskiwania ofert pracy oraz stosunek respondentów do wieku emerytalnego w Polsce.

 • Kanały informacji na temat ofert pracy
  Szukanie pracy – to też praca. Więcej, to zajęcie na półtora etatu wykonywane i w domu, i poza nim, polegające jeśli nie na śledzeniu aktualnych ofert czy uczestnictwie w interview, to na szukaniu nowych „dojść” do firm. Wykonywane długo i intensywnie aż do skutku, wszak znalezienie zatrudnienia zależy przede wszystkim od inicjatywy i determinacji samego zainteresowanego. A takowy – czy to świeżo upieczony absolwent, czy nowo zarejestrowany bezrobotny – ma problem: jak zdobyć rzetelną informację o aktualnych ofertach pracy?

 • Wiek kandydata, a szanse jego zatrudnienia
  Wiek jest wyznacznikiem granic aktywności zawodowej. Podany w odpowiednich aktach prawnych pozwala określić, od kiedy możliwe jest podjęcie pracy. Wskazuje także do kiedy pracownik może korzystać z gwarancji ochrony pracy. Kwestię tą reguluje także konstytucyjny zapis: „Praca znajduje się pod ochroną RP. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy” (artykuł 24 Konstytucji RP).

 • Raport miesiąca: Polacy o szukaniu zatrudnienia
  Na przełomie stycznia i lutego konsultanci Zielonej Linii przeprowadzili serię badań ankietowych. Dotyczyły one sytuacji Polaków na rynku pracy i ich stosunku do poszukiwania zatrudnienia.

 • Czy wykształcenie decyduje o powodzeniu na rozmowie kwalifikacyjnej?
  Na powyższe pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Bez odpowiedniego wykształcenia nie ma co porywać się na aplikowanie na podane w ogłoszeniu stanowisko. Nasze wykształcenie jest więc ważne. Jednak, czy jest ono aż tak istotne, że będzie brane pod uwagę jako jedyne kryterium podczas oceny na rozmowie kwalifikacyjnej?

 • Czy znalezienie pracy zależy tylko od umiejętności?
  Poszukiwanie pracy to ciężkie i czasochłonne zajęcie. Wymaga bowiem sporego nakładu czasu i rozplanowania poszczególnych działań. Na co zwracają uwagę pracodawcy? Czy znalezienie pracy zależy tylko od umiejętności?

 • Perspektywy znalezienia zatrudnienia w Polsce
  Szukanie pracy to złożone, wielowątkowe zagadnienie. Jednak jeden jego wątek zdaje się skupiać jak w soczewce bariery i możliwości z nim związane. Absolwenci. Skupmy się na nich, gdyż to oni stanowią szczególnie istotne ogniwo każdej gospodarki – ich problemy ze znalezieniem pierwszej pracy ujawniają jej rzeczywistą kondycję. Pracujący absolwenci, ze swoim konsumpcyjnym stylem życia, napędzają niejedną branżę. I bynajmniej nie chodzi tu tylko o dyskoteki czy przemysł piwowarski – bardziej o komputerowy, motoryzacyjny, ale przede wszystkim bankowy i mieszkaniowy. Tymczasem bez regularnego dochodu nie wymienią swojego leciwego peceta na lepszy, nie zakupią i nie utrzymają samochodu. Własne mieszkanie i założenie rodziny – bez zdolności kredytowej – zdają się być odległą perspektywą. To siłą rzeczy ma bezpośredni, utrzymujący się nadal, wpływ na ciągle niezadowalający przyrost naturalny i stawia przed kolejnym problemem: kto będzie pracował na ich emerytury?

 • Bezrobocie minionych epok
  91 lat temu (dokładnie 27.01.1919 r.) Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret powołujący Państwowe Urzędy Pośrednictwa Pracy (PUPP). Były to pierwsze polskie urzędy pracy. Moment to więc szczególny; skłania do sięgnięcia wstecz, do przyjrzenia się bezrobociu we wcześniejszych okresach – II RP i PRL. Wreszcie do odpowiedzi na pytanie: jak i na ile skutecznie radziły sobie z tym problemem instytucje państwa – zwłaszcza bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości, kiedy od podstaw tworzono instytucje rynku pracy.

 • Strony: 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.