Powrót

PUP Legnica - Rejestracja elektroniczna

Rejestracja elektroniczna osoby bezrobotnej w urzędzie pracy.

Aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna wcale nie musisz stawiać się osobiście w powiatowym urzędzie pracy. Pełnej rejestracji możesz dokonać przez Internet: https://www.praca.gov.pl/eurzad/uslugi-elektroniczne/rejestracja-krb

Pamiętaj jednak o wcześniejszym przygotowaniu dokumentacji dotyczącej m.in. Twojego wykształcenia, historii zawodowej oraz zaświadczeń, które zweryfikują status oraz ustalą ewentualne prawo do zasiłku.

Potwierdzeniem wpisania Cię do rejestru osób bezrobotnych będzie decyzja z urzędu pracy, która zależnie od wybranej w formularzu formy kontaktu przyjdzie przez stronę praca.gov.pl lub pocztą tradycyjną.

Więcej informacji znajdziesz:  https://zielonalinia.gov.pl/-/elektroniczna-rejestracja-w-urzedzie-pra-1

Podpowiadamy, jak dokonać rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, korzystając z modułu praca.gov.pl. W poniższym linku znajduje się szczegółowa Instrukcja elektronicznej rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy: https://psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/rejestracja-w-urzedzie/instrukcja-elektronicznej-rejestracji
 
Najczęściej pojawiające się problemy przy wnioskowaniu do  rejestracji elektronicznej:

  • Wybór adresata wniosku – czyli wybór urzędu pracy. Wybierz urząd na terenie działania którego jesteś zameldowany na stałe lub czasowo. W sytuacji braku meldunku wybierz urząd na terenie, którego przebywasz.
  • Zgłoszenie do rejestracji – ANKIETA – ubiegając się o status osoby bezrobotnej należy odpowiednio wypełnić pola ankiety.  W wyniku nieprawidłowo wypełnionej ankiety można zostać przekierowanym do rejestracji  jako  „osoba poszukująca pracy" – (czyli bez możliwości ubiegania się o zasiłek, bez ubezpieczenia zdrowotnego)

 

pkt.1

Jestem osobą niezatrudnioną i nie wykonuję innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej:

  • w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie –
  • w połowie wymiaru czasu pracy, gdyż jestem osobą niepełnosprawną lecz stan zdrowia pozwala mi na podjęcie pracy w tym wymiarze – jeżeli posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności możesz wybrać

 

  • Jeżeli nie posiadasz orzeczenia o niepełnosprawności zaznacz a) TAK i b) NIE
  • Jeżeli posiadasz  orzeczenie o niepełnosprawności dokonujesz wybory w zależności od stanu zdrowia  a) TAK lub NIE i b) TAK 

 

pkt. 10

Dotyczy podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), któremu osoba rejestrująca się jako bezrobotna nie może podlegać – zaznacz NIE.

  • Rejestracja/zgłoszenie do rejestracji - Metoda rejestracji –  aby dokonać rejestracji należy wybrać metodę „Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy" . Status bezrobotnego zostaje nadany po wypełnieniu wymaganych pól i w końcowym etapie weryfikacji klienta w ramach  podpisu profilem zaufanym.
  • Rejestracja -  Dane kontaktowe  – najlepiej wybrać kontakt zwrotny przez konto w  praca.gov.pl, co ułatwi sprawne załatwienie sprawy; należy pamiętać także o podaniu prawidłowego numeru telefonu do kontaktu.
  • Załączniki - skany lub fotografie dokumentów powinny być czytelne i zawierać wszystkie strony dokumentu.

 

Telefon kontaktowy w sprawie rejestracji: Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy tel. 76/722-52-29.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy, 22.02.2024 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.