Powrót

Wszystkie kolory powrotów do biura

Zasada podobna jak w przypadku sygnalizacji świetlnej, którą znamy z dróg. Czerwona opaska – zachowaj dystans. Żółta – możemy rozmawiać, jednak bez dotyku. Zielona – „przybijmy piątkę i się przytulajmy”. To jedno z rozwiązań na powroty pracowników do biur. Jednak czy takie znakowanie pracowników jest dobre?

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, "Wszystkie kolory powrotów do biura",Karolina Markowska, 6.07.2020


Внимание! Все размещенные на портале www.zielonalinia.gov.pl материалы, разработанные редакционной командой в информационных целях. Редакция портала прилагает все усилия для того, чтобы информация являлась точной, надежной и актуальной.