Powrót

Są miejsca w Polsce, gdzie ponad 40 proc. zatrudnionych w firmach to górnicy

Zatrudnienie w górnictwie ma istotne znaczenie dla niektórych powiatów. Udział miejsc pracy w górnictwie jest znaczny w stosunku do ogółu zatrudnionych w małych, średnich i dużych firmach w powiecie bieruńsko-lędzińskim (42 proc.), Jastrzębiu-Zdroju (33 proc.) oraz Rudzie Śląskiej (20 proc.).

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Są miejsca w Polsce, gdzie ponad 40 proc. zatrudnionych w firmach to górnicy”, 21.10.2020


Внимание! Все размещенные на портале www.zielonalinia.gov.pl материалы, разработанные редакционной командой в информационных целях. Редакция портала прилагает все усилия для того, чтобы информация являлась точной, надежной и актуальной.