Powrót

PUP Chełm - Badanie potrzeb szkoleniowych wśród pracodawców i bezrobotnych na rok 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, mając na uwadze rozeznanie potrzeb szkoleniowych wśród pracodawców, osób bezrobotnych i poszukujących pracy, przeprowadza badanie ankietowe.

Celem ankiety jest określenie zapotrzebowania na szkolenia, które mogą być zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie oraz innych partnerów rynku pracy w ramach programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zebrane informacje pozwolą na dostosowanie kierunków szkoleń na 2021 r. do indywidualnych potrzeb osób bezrobotnych i poszukujących pracy, jak również zaspokoją potrzeby pracodawców na określone kwalifikacje.

Na stronie urzędu dostępne są ankiety w dwóch wersjach tj. dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, jak również dla pracodawców.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną proponujemy kontakt drogą elektroniczną tzn. osoby bezrobotne i poszukujące pracy wypełnione ankiety mogą przesłać mailem na adres wsobipan@pupchelm.pl, natomiast pracodawcy na adres oferty@pupchelm.pl .

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, 21.10.2020 r.


Внимание! Все размещенные на портале www.zielonalinia.gov.pl материалы, разработанные редакционной командой в информационных целях. Редакция портала прилагает все усилия для того, чтобы информация являлась точной, надежной и актуальной.