Powrót

Edukacja menedżerów potrzebna jak nigdy wcześniej. Tylko, jak ją zorganizować w pandemii?

Uczelnie biznesowe na całym świecie zdały sobie sprawę, że oderwanie się od biznesowej rzeczywistości, zatracenie się w wyścigu o punkty za teoretyczne publikacje naukowe, a także bardzo nieelastyczny model działalności w zakresie zasobów materialnych i kadrowych to droga bez przyszłości.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Edukacja menedżerów potrzebna jak nigdy wcześniej. Tylko, jak ją zorganizować w pandemii?”, 21.10.2020


Внимание! Все размещенные на портале www.zielonalinia.gov.pl материалы, разработанные редакционной командой в информационных целях. Редакция портала прилагает все усилия для того, чтобы информация являлась точной, надежной и актуальной.