Powrót

Zatrudnienie rośnie coraz wolniej. Powód?

Według danych podanych przez GUS w porównaniu z latami ubiegłymi widać wyraźnie spadek dynamiki wzrostu liczby zatrudnionych. Informacje o zatrudnieniu w sierpniu skomentowała Monika Fedorczuk, specjalistka Konfederacji Lewiatan.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Zatrudnienie rośnie coraz wolniej. Powód?”, 19.09.2019


Remember! All the materials posted on the portal www.zielonalinia.gov.pl have been drawn up by the editorial group and are for your information. The editors have put a considerable effort to make the provided information accurate and reliable. However, the information does not constitute a binding interpretation of the law.