Powrót

Urlop okolicznościowy lub dni wolne dla opiekuna prawnego

Jestem opiekunem prawnym mamy, która z uwagi na chorobę Alzheimera została całkowicie ubezwłasnowolniona. Czy należy mi się urlop okolicznościowy lub dni wolne z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w związku z powyższym?

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.prawo-pracy.pl, „Urlop okolicznościowy lub dni wolne dla opiekuna prawnego”, Marek Gola, 14.02.2020

 


Remember! All the materials posted on the portal www.zielonalinia.gov.pl have been drawn up by the editorial group and are for your information. The editors have put a considerable effort to make the provided information accurate and reliable. However, the information does not constitute a binding interpretation of the law.