Powrót

Uczy teorii, a jak jest z praktyką? Polska szkoła a wyzwania rynku pracy

To, czego dziś uczy polska szkoła, wielu młodym ludziom może nie wystarczyć, by osiągać swoje zawodowe cele na rynku pracy. Uczenie się słuchając wykładów, blokuje kreatywność, szukanie własnego zdania i krytyczne myślenie.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Uczy teorii, a jak jest z praktyką? Polska szkoła a wyzwania rynku pracy”, 14.02.2020


Remember! All the materials posted on the portal www.zielonalinia.gov.pl have been drawn up by the editorial group and are for your information. The editors have put a considerable effort to make the provided information accurate and reliable. However, the information does not constitute a binding interpretation of the law.