Powrót

SN: Górnikowi można dwa razy ustalać wysokość renty wyrównawczej

Sąd Najwyższy orzekł, że górnikowi po wypadku przy pracy, który spowodował całkowitą niezdolność do pracy, przysługuje prawo do renty wyrównawczej.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.prawo.pl, „SN: Górnikowi można dwa razy ustalać wysokość renty wyrównawczej”,Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 14.02.2020


Remember! All the materials posted on the portal www.zielonalinia.gov.pl have been drawn up by the editorial group and are for your information. The editors have put a considerable effort to make the provided information accurate and reliable. However, the information does not constitute a binding interpretation of the law.