Powrót

Państwo aktywizuje bezrobotnych, gorzej radzi sobie z biernymi zawodowo

Ponad 13 mln osób, czyli prawie połowa ludności Polski w wieku 15 lat i więcej, to osoby bierne zawodowo. 35,9 proc. z nich jest w wieku produkcyjnym.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.prawo.pl, „Państwo aktywizuje bezrobotnych, gorzej radzi sobie z biernymi zawodowo”, Grażyna J. Leśniak, 17.02.2020


Remember! All the materials posted on the portal www.zielonalinia.gov.pl have been drawn up by the editorial group and are for your information. The editors have put a considerable effort to make the provided information accurate and reliable. However, the information does not constitute a binding interpretation of the law.