• PUP Głogów - Aktywny rodzic
  Projekt pt. „Aktywny rodzic z LGOM – 2 edycja” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przez Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” Joanna Juszczyńska, Dorota Juszko Sp. Jawna.

 • PUP w Bartoszycach - Kompendium wiedzy osoby bezrobotnej
  PUP w Bartoszycach - Kompendium wiedzy osoby bezrobotnej

 • PUP w Bartoszycach - Możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych przy pomocy PUP w Bartoszycach
  PUP w Bartoszycach - Możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych przy pomocy PUP w Bartoszycach

 • PUP w Bartoszycach - Możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych przy pomocy PUP w Bartoszycach
  PUP w Bartoszycach - Możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych przy pomocy PUP w Bartoszycach

 • PUP w Bartoszycach - Poznaj mnie a zrozumiesz
  PUP w Bartoszycach - Poznaj mnie a zrozumiesz

 • PUP w Bartoszycach - Trendy w rekrutacji i selekcji na rynku pracy
  PUP w Bartoszycach - Trendy w rekrutacji i selekcji na rynku pracy

 • PUP w Jarosławiu - Jak mnie widzą- tak mnie oceniają- jak wywrzeć dobre wrażenie na pracodawcy? Autoprezentacja
  PUP w Jarosławiu - Jak mnie widzą- tak mnie oceniają- jak wywrzeć dobre wrażenie na pracodawcy? Autoprezentacja

 • PUP w Jarosławiu - Rozmowa kwalifikacyjna - krok po kroku
  PUP w Jarosławiu - Rozmowa kwalifikacyjna - krok po kroku

 • PUP Wałcz - Barometr zawodów 2020 w woj. zachodniopomorskim
  Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu prezentuje wyniki badania pn. "Barometr zawodów 2020" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dotyczącego prognozowanego zapotrzebowania na zawody w województwie zachodniopomorskim i poszczególnych jego powiatach.

 • PUP Wałcz - Plan szkoleń dla osób bezrobotnych na 2020 rok
  Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu przedstawił harmonogram szkoleń zaplanowanych na 2020 rok.

 • PUP w Nowym Dworze Gdańskim - Rozmowa kwalifikacyjna - jak się przygotować
  PUP w Nowym Dworze Gdańskim - Rozmowa kwalifikacyjna - jak się przygotować

 • PUP w Nowym Dworze Gdańskim - Urząd pracy bez tajemnic
  PUP w Nowym Dworze Gdańskim - Urząd pracy bez tajemnic

 • PUP w Nowym Dworze Gdańskim - Urząd pracy bez tajemnic
  PUP w Nowym Dworze Gdańskim - Urząd pracy bez tajemnic

 • PUP w Nowym Dworze Gdańskim - Urząd pracy bez tajemnic
  PUP w Nowym Dworze Gdańskim - Urząd pracy bez tajemnic

 • PUP Stargard - Informacja dla organizatorów robót publicznych
  Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje organizatorów robót publicznych, że w 2020 roku refundacje wynagrodzeń wypłacanych osobom bezrobotnym zatrudnionym w ramach robót publicznych dokonywane będą w wysokości do kwoty 2 450,00 zł, nie więcej niż 50% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

 • PUP Szczecin - Nabór wniosków KFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków dotyczący dofinansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • PUP Pyrzyce - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuje, iż w okresie od 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r. realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pyrzyckim (V)".

 • PUP Pyrzyce - Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej
  Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuje, iż w okresie od 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r. realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie pyrzyckim (VI)".

 • PUP Stargard - Informacja dotycząca form wsparcia finansowanych w 2020 r. z Funduszu Pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ogłosił ważną informację dotycząca form wsparcia finansowanych w 2020 r. z Funduszu Pracy.

 • PUP Stargard - Ważne informacje dla ubiegających się o jednorazowe środki na firmę
  Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, że bezzwrotne środki publiczne na podjęcie działalności gospodarczej można pozyskać tylko jeden raz w życiu, niezależnie od źródła finansowania (Fundusz Pacy, środki unijne, PFRON, inne środki publiczne) i niezależnie od instytucji, która takie środki przyznała.

 • PUP w Sieradzu - ,,Usługi i instrumenty rynku pracy oraz formy aktywizacji osób bezrobotnych w oparciu o przepisy ustawy
  PUP w Sieradzu - ,,Usługi i instrumenty rynku pracy oraz formy aktywizacji osób bezrobotnych w oparciu o przepisy ustawy

 • PUP w Sieradzu - ,,Usługi i instrumenty rynku pracy oraz formy aktywizacji osób bezrobotnych w oparciu o przepisy ustawy
  PUP w Sieradzu - ,,Usługi i instrumenty rynku pracy oraz formy aktywizacji osób bezrobotnych w oparciu o przepisy ustawy

 • PUP w Sieradzu - ,,Usługi i instrumenty rynku pracy oraz formy aktywizacji osób bezrobotnych w oparciu o przepisy ustawy
  PUP w Sieradzu - ,,Usługi i instrumenty rynku pracy oraz formy aktywizacji osób bezrobotnych w oparciu o przepisy ustawy

 • Kierunki inwestycyjne w kontekście potrzeb rynku pracy Województwa Zachodniopomorskiego
  Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu zachęca do zapoznania się z kierunkami inwestycyjnymi w kontekście potrzeb rynku pracy Województwa Zachodniopomorskiego w 2020 r. określonymi na podstawie dokumentów strategicznych.

 • PUP Kamień Pomorski - Rusza realizacja projektów
  Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim informuje, że rozpoczął realizację dwóch projektów.

 • PUP Drawsko Pomorskie - Nowe zasady dot. zwrotu kosztów przejazdu
  Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim, informuje, że z uwagi na ograniczone środki przeznaczone w 2020 r. na finansowanie kosztów przejazdu od dnia 1.04.2020 r. zmianie ulega sposób rozliczania kosztów przejazdu własnym środkiem transportu.

 • PUP Gryfice - Informacja na temat kwot wypłacanych w ramach refundacji
  W związku z ograniczonymi środkami finansowymi przeznaczonymi na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w 2020 roku, Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach informuje, że ustala się następujące maksymalne kwoty na realizację niżej wymienionych instrumentów rynku pracy.

 • PUP w Sieradzu - USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY ORAZ FORMY AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY
  PUP w Sieradzu - USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY ORAZ FORMY AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY

 • PUP w Sieradzu - USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY ORAZ FORMY AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY
  PUP w Sieradzu - USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY ORAZ FORMY AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY

 • PUP w Sieradzu - USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY ORAZ FORMY AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY
  PUP w Sieradzu - USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY ORAZ FORMY AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY

 • PUP w Zgorzelcu - INFORMACJA O FORMACH WSPARCIA DLA OSOÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY
  PUP w Zgorzelcu - INFORMACJA O FORMACH WSPARCIA DLA OSOÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

 • PUP Złotów - Plan szkoleń grupowych w ramach POWER
  Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie informuje o szkoleniach grupowych na 2020 r., realizowanych w ramach EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), dla osób do 30. roku życia zarejestrowanych w urzędzie.

 • PUP Złotów - Plan szkoleń grupowych w ramach WRPO
  Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie informuje o szkoleniach grupowych na 2020 r., realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO), dla osób powyżej 30. roku życia zarejestrowanych w urzędzie.

 • PUP Września - Nieodpłatna pomoc prawna
  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje, że na terenie powiatu wrzesińskiego od 1 lutego 2020 r. funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

 • Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja w każdej gminie Powiatu Wągrowieckiego
  Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady i złoży stosowne oświadczenie.

 • Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie
  Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie zaprasza chętnych do zdobywania wykształcenia i praktyki, z późniejszą gwarancją zatrudnienia w jednostkach służby więziennej.

 • PUP w Słupsku - AKTUALNOŚCI
  PUP w Słupsku - AKTUALNOŚCI

 • PUP w Słupsku - POZNAJ WACHLARZ MOŻLIWOŚCI
  PUP w Słupsku - POZNAJ WACHLARZ MOŻLIWOŚCI

 • PUP Słupca - Informacja o POWER 2020
  Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy informuje, że kontynuuje realizację projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 • PUP Słupca - Informacja o WRPO 2020
  Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy informuje, że kontynuuje realizację projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie słupeckim (V)" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 • PUP Słupca - Plan szkoleń na 2020 r.
  Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy przedstawił harmonogram szkoleń dla bezrobotnych zaplanowanych na rok 2020.

 • Kalendarz funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Grabowie
  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie informuje o godzinach pracy Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Grabowie nad Prosną w 2020 roku.

 • PUP Rawicz - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w 2020 roku
  Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu informuje o projekcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy".

 • PUP Rawicz - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu informuje o projekcie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy Działanie 6.1 Aktywizacja Zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez publiczne służby zatrudnienia w ramach WRPO.

 • PUP Nowy Tomyśl - Przewodnik dla poszukających pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu zachęca do skorzystania z darmowych przewodników dla poszukujących pracy.

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - ABC RYNKU PRACY
  Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - ABC RYNKU PRACY

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - ABC RYNKU PRACY
  Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - ABC RYNKU PRACY

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - LOKALNY RYNEK PRACY
  Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - LOKALNY RYNEK PRACY

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - LOKALNY RYNEK PRACY
  Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - LOKALNY RYNEK PRACY

 • PUP Kościan - Pożyczka na założenie własnej firmy
  Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie informuje o możliwości otrzymania niskooprocentowanej pożyczki ze środków unijnych na założenie własnej działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych oraz pracujących.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.