• PUP w Będzinie - Informacja nt. praw i obowiązków osoby bezrobotnej i poszukującej pracy
  PUP w Będzinie - Informacja nt. praw i obowiązków osoby bezrobotnej i poszukującej pracy

 • PUP w Będzinie - Informacja nt. praw i obowiązków osoby bezrobotnej i poszukującej pracy
  PUP w Będzinie - Informacja nt. praw i obowiązków osoby bezrobotnej i poszukującej pracy

 • PUP w Będzinie - Informacja nt. praw i obowiązków osoby bezrobotnej i poszukującej pracy
  PUP w Będzinie - Informacja nt. praw i obowiązków osoby bezrobotnej i poszukującej pracy

 • PUP w Nowej Soli - Formy wsparcia dla osób bezrobotnych
  PUP w Nowej Soli - Formy wsparcia dla osób bezrobotnych

 • PUP w Nowej Soli - Otworzenie własnej firmy - zasady ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  PUP w Nowej Soli - Otworzenie własnej firmy - zasady ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • PUP w Nowej Soli - Otworzenie własnej firmy - zasady ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  PUP w Nowej Soli - Otworzenie własnej firmy - zasady ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • PUP w Opatowie - Osiągnij swój cel, czyli o planowaniu i motywacji
  PUP w Opatowie - Osiągnij swój cel, czyli o planowaniu i motywacji

 • PUP w Żaganiu - dokumenty aplikacyjne
  PUP w Żaganiu - dokumenty aplikacyjne

 • PUP w Żaganiu - przepisy ustawy
  PUP w Żaganiu - przepisy ustawy

 • WUP w Warszawie Filia w Siedlcach, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Siedlcach - Trafiony – zatrudniony- praktyczne wskazówki dla osób chcących podjąć zatrudnienie
  WUP w Warszawie Filia w Siedlcach, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Siedlcach - Trafiony – zatrudniony- praktyczne wskazówki dla osób chcących podjąć zatrudnienie

 • WUP w Warszawie Filia w Siedlcach, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Siedlcach - Zostań swoim pracodawcą - praktyczne wskazówki dla osób planujących otworzyć firmę
  WUP w Warszawie Filia w Siedlcach, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Siedlcach - Zostań swoim pracodawcą - praktyczne wskazówki dla osób planujących otworzyć firmę

 • Program "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie"
  Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie'" jest formą wsparcia, mającą na celu przeciwdziałanie bezrobociu oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez udzielanie pożyczek na utworzenie stanowiska pracy oraz na podjęcie działalności gospodarczej.

 • Projekt "Kwalifikacje jutra"
  Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych zaprasza osoby z województwa łódzkiego do udziału w projekcie "Kwalifikacje jutra".

 • Projekt „Przez doświadczenie do zatrudnienia"
  OPTIMAL Spółdzielnia Socjalna zaprasza do współpracy przy rekrutacji uczestniczek i realizacji projektu pn. „Przez doświadczenie do zatrudnienia".

 • Trwa rekrutacja do ogólnopolskiego projektu „Work & Life Balance Hub"
  Oferta jest skierowana do firm zatrudniających 10 – 49 osób na podstawie umowy o pracę z branż: usługowej, handlowej, przemysłowej, budowlanej.

 • PUP w Krośnie Odrzańskim - Formy wsparcia proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy
  PUP w Krośnie Odrzańskim - Formy wsparcia proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy

 • PUP w Krośnie Odrzańskim - Kompetencje i zawody przyszłości- szkolenia zawodowe
  PUP w Krośnie Odrzańskim - Kompetencje i zawody przyszłości- szkolenia zawodowe

 • PUP w Krośnie Odrzańskim - Kompetencje i zawody przyszłości- szkolenia zawodowe
  PUP w Krośnie Odrzańskim - Kompetencje i zawody przyszłości- szkolenia zawodowe

 • UP Powiatu Krakowskiego - Nabór wniosków w ramach środków KFS
  Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego ogłasza nabór wniosków w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

 • PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
  PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

 • PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
  PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

 • PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
  PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

 • WUP w Warszawie Filia w Ostrołęce, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Ostrołęce - Moja wizytówka - dokumenty aplikacyjne - zasady pisania cv i listu motywacyjnego
  WUP w Warszawie Filia w Ostrołęce, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Ostrołęce - Moja wizytówka - dokumenty aplikacyjne - zasady pisania cv i listu motywacyjnego

 • WUP w Warszawie Filia w Ostrołęce, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Ostrołęce - Poznanie siebie - jak dokonać analizy własnych możliwości zawodowych
  WUP w Warszawie Filia w Ostrołęce, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Ostrołęce - Poznanie siebie - jak dokonać analizy własnych możliwości zawodowych

 • WUP w Warszawie Filia w Ostrołęce, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Ostrołęce - To warto wiedzieć o rynku pracy
  WUP w Warszawie Filia w Ostrołęce, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Ostrołęce - To warto wiedzieć o rynku pracy

 • WUP w Warszawie Filia w Radomiu, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Radomiu - Metody i techniki poszukiwania pracy
  WUP w Warszawie Filia w Radomiu, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Radomiu - Metody i techniki poszukiwania pracy

 • PUP Lubin - Plan szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w roku 2020
  Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje o zaplanowanych na rok 2020 szkoleniach grupowych.

 • PUP w Myśliborzu - Przedstawienie możliwości pomocy ze strony PUP zgodnych z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia dla osób bezrobotnych w ramach środków POWER i RPO oraz aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy
  PUP w Myśliborzu - Przedstawienie możliwości pomocy ze strony PUP zgodnych z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia dla osób bezrobotnych w ramach środków POWER i RPO oraz aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

 • PUP w Myśliborzu - Przedstawienie możliwości pomocy ze strony PUP zgodnych z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia dla osób bezrobotnych w ramach środków POWER i RPO oraz aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy
  PUP w Myśliborzu - Przedstawienie możliwości pomocy ze strony PUP zgodnych z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia dla osób bezrobotnych w ramach środków POWER i RPO oraz aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

 • PUP w Myśliborzu - Przedstawienie możliwości pomocy ze strony PUP zgodnych z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia dla osób bezrobotnych w ramach środków POWER i RPO oraz aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy
  PUP w Myśliborzu - Przedstawienie możliwości pomocy ze strony PUP zgodnych z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia dla osób bezrobotnych w ramach środków POWER i RPO oraz aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

 • PUP w Rawie Mazowieckiej - Informacja grupowa nt. przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Innowacyjne kreatory CV oraz nowe narzędzia internetowe wpisane w wielowymiarową politykę rynku pracy.
  PUP w Rawie Mazowieckiej - Informacja grupowa nt. przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Innowacyjne kreatory CV oraz nowe narzędzia internetowe wpisane w wielowymiarową politykę rynku pracy.

 • PUP w Tarnowie - Rynek pracy - co warto wiedzieć
  PUP w Tarnowie - Rynek pracy - co warto wiedzieć

 • PUP Lubań - Polsko-Niemiecki Dzień Doradczy
  Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu zaprasza na Polsko-Niemiecki Dzień Doradczy, który odbędzie się dnia 10.06.2020 r. w godz. 10:00 - 13:00.

 • PUP w Brzozowie - Grupowa informacja zawodowa dotycząca usług i instrumentów rynku pracy
  PUP w Brzozowie - Grupowa informacja zawodowa dotycząca usług i instrumentów rynku pracy

 • PUP w Brzozowie - Grupowa informacja zawodowa dotycząca usług i instrumentów rynku pracy
  PUP w Brzozowie - Grupowa informacja zawodowa dotycząca usług i instrumentów rynku pracy

 • PUP w Tarnowie - Rozmowa kwalifikacyjna bez stresu
  PUP w Tarnowie - Rozmowa kwalifikacyjna bez stresu

 • Firma OTREK Training and Consulting zaprasza do udziału w projekcie: „Wszyscy pracujemy"
  Firma OTREK Training and Consulting zaprasza osoby w wieku min. 30 lat, pozostające bez zatrudnienia, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego do udziału w projekcie: „Wszyscy pracujemy".

 • SFAL Wałbrzych - Projekt pn. „Poprawić los”
  Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu realizując projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej pragnie poinformować o rozpoczęciu działań związanych z realizacją projektu skierowanego głównie do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 • SFAL Wałbrzych - Projekt „Horyzont nowego startu”
  Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu realizując projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej pragnie poinformować o rozpoczęciu działań związanych z realizacją projektu skierowanego głównie do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 • PUP w Gostyninie - Rynek pracy a mój start i restart zawodowy
  PUP w Gostyninie - Rynek pracy a mój start i restart zawodowy

 • PUP w Krośnie Odrzańskim - BILANS PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH
  PUP w Krośnie Odrzańskim - BILANS PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH

 • PUP w Krośnie Odrzańskim - WŁASNA FIRMA
  PUP w Krośnie Odrzańskim - WŁASNA FIRMA

 • PUP w Przeworsku - USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY
  PUP w Przeworsku - USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY

 • PUP w Krośnie Odrzańskim - Działalność PUP
  PUP w Krośnie Odrzańskim - Działalność PUP

 • PUP w Lublinie - ABC osoby zarejestrowanej w PUP
  PUP w Lublinie - ABC osoby zarejestrowanej w PUP

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - JAK GDZIE SZUKAĆ PRACY
  Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - JAK GDZIE SZUKAĆ PRACY

 • Materiał informacyjny na temat wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
  W październiku 2019 r. Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej osiągnęły porozumienie co do warunków opuszczenia Unii na podstawie Umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE. Uzgodniono także deklarację polityczną, zawierającą ogólne ramy przyszłych relacji UE-Zjednoczone Królestwo. Ramy te, trzeba będzie przełożyć na tekst prawny w trakcie negocjacji dot. przyszłych relacji.

 • PUP Góra - Bezpłatne przewodniki dla szukających pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Górze przedstawił zbiór bezpłatnych szczegółowych przewodników dla szukających pracy.

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - OSIĄGNIJ SWÓJ SUKCES NA RYNKU PRACY
  Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - OSIĄGNIJ SWÓJ SUKCES NA RYNKU PRACY

 • PUP Dzierżoniów - Brexit - i co dalej?
  Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie przedstawił materiał informacyjny na temat wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej 31 stycznia 2020 r. i okresu przejściowego opracowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.