• PUP Łuków - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza od dnia 26 maja 2020 r. nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników przyznawanej na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • PUP Łuków - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza od dnia 26 maja 2020 r. nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców przyznawanej na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • PUP Łuków - Odwołane wizyty w czerwcu
  Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie odwołuje wizyty wyznaczone osobom bezrobotnym na czerwiec 2020 r. z wyjątkiem obowiązkowych wezwań do Urzędu.

 • PUP Łuków - Rejestracja dla osób nie posiadających Profilu Zaufanego
  Osoby nieposiadające Profilu Zaufanego lub Podpisu Elektronicznego mogą zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie wypełniając poniższe dokumenty.

 • PUP Łuków - Zapytanie ofertowe dotyczące szkolenia
  Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy wraz z prawem jazdy kat. C".

 • PUP w Kutnie - Rozmowa kwalifikacyjna
  PUP w Kutnie - Rozmowa kwalifikacyjna

 • WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - ABC poszukującego pracy
  WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - ABC poszukującego pracy

 • WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - ABC poszukującego pracy
  WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - ABC poszukującego pracy

 • WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Dokumenty aplikacyjne - CV i list motywacyjny
  WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Dokumenty aplikacyjne - CV i list motywacyjny

 • WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Dokumenty aplikacyjne - CV i list motywacyjny
  WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Dokumenty aplikacyjne - CV i list motywacyjny

 • WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Kompetencje miękkie kluczem do sukcesu
  WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Kompetencje miękkie kluczem do sukcesu

 • WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Mój kapitał zawodowy
  WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Mój kapitał zawodowy

 • WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Mój kapitał zawodowy
  WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Mój kapitał zawodowy

 • WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Nie bój się komputera
  WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Nie bój się komputera

 • WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą
  WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą

 • WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą
  WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą

 • WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Znajdź pracę przez Internet
  WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Znajdź pracę przez Internet

 • Ogłoszenie o naborze do służby w Służbie Więziennej okręgu lubelskiego
  Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje o naborze do służby w Służbie Więziennej okręgu lubelskiego.

 • OSP Janów Lubelski - Nabór na asystenta osoby niepełnosprawnej
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim poszukuje asystentów osób niepełnosprawnych do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".

 • PUP Janów Lubelski - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim ogłasza z dniem 22 maja 2020r. drugi nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców przyznawanych na podstawie art. 15 zzb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nabór potrwa do 5 czerwca 2020r.

 • PUP Krasnystaw - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje o możliwości składania wniosków na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski przyjmowane są od dnia 18.05.2020 r - do 31.05.2020 r. dla przedsiębiorców samozatrudnionych

 • PUP Krasnystaw - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje o możliwości składania wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

 • PUP Krasnystaw - Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców
  Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie ogłasza nabór wniosków dotyczących niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

 • PUP Kraśnik - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku z dniem 26.05.2020 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 • PUP Kraśnik - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku z dniem 26.05.2020 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiebiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 • PUP Kraśnik - Zmiana harmonogramu naboru wniosków
  W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, iż zmianie ulega harmonogram naboru wniosków dotyczących aktywizacji zawodowej.

 • PUP Lubartów - Obsługa klientów w związku z epidemią koronawirusa
  Urząd Pracy w Lubartowie pomimo trwającego zagrożenia epidemiologicznego pracuje w dotychczasowych godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30 oraz obsługuje interesantów przy wydzielonym stanowisku znajdującym się w bocznym wejściu do siedziby Starostwa Powiatowego w Lubartowie (po prawej stronie budynku).

 • PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
  PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

 • PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
  PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

 • PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
  PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

 • PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
  PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

 • PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
  PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

 • PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
  PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

 • PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
  PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

 • PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
  PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

 • PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
  PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

 • PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
  PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

 • PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
  PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

 • PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
  PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

 • PUP w Żninie - ABC Rynku pracy
  PUP w Żninie - ABC Rynku pracy

 • PUP w Żninie - ABC Rynku Pracy
  PUP w Żninie - ABC Rynku Pracy

 • PUP w Żninie - Dokumenty aplikacyjne - wizytówka zawodowa
  PUP w Żninie - Dokumenty aplikacyjne - wizytówka zawodowa

 • PUP Biłgoraj - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.

 • PUP Biłgoraj - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych.

 • PUP Biłgoraj - Informacja dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Biszcza
  Uprzejmie informujemy, że z uwagi na nadzwyczajną sytuację epidemiologiczną wizyty osobiste osób bezrobotnych wyznaczone na dzień 26.05.2020r. w Urzędzie Gminy w Biszczy zostają odwołane. Monitoring działań aktywizacyjnych realizowany będzie w formie kontaktów telefonicznych.

 • PUP Biłgoraj - Informacja dla osób zarejestrowanych z terenu Gminy Obsza
  Uprzejmie informujemy, że z uwagi na nadzwyczajną sytuację epidemiologiczną wizyty osobiste osób bezrobotnych wyznaczone na dzień 28.05.2020 r. w Urzędzie Gminy w Obszy zostają odwołane. Monitoring działań aktywizacyjnych realizowany będzie w formie kontaktów telefonicznych.

 • PUP Biłgoraj - Informacja dla Pracodawców
  Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, że od dnia 20 maja 2020 ogłasza nabór wniosków na organizację staży zawodowych oraz prac interwencyjnych.

 • PUP Biłgoraj - Informacja dla zarejestrowanych z terenu Gminy Turobin
  PUP w Biłgoraju informuje, że z uwagi na nadzwyczajną sytuację epidemiologiczną wizyty osobiste osób bezrobotnych wyznaczone na dzień 20.05.2020r. w Urzędzie Gminy w Turobinie zostają odwołane. Monitoring działań aktywizacyjnych realizowany będzie w formie kontaktów telefonicznych.

 • PUP Biłgoraj - Obecna obsługa klientów
  W związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu biłgorajskiego oraz pracowników publicznych służb zatrudnienia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju zwraca się do wszystkich klientów PUP o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum.

 • PUP Biłgoraj - Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach
  Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju, w związku z planowaną w miesiącu czerwcu b.r. realizacją szkolenia „Operator koparkoładowarki wszystkie klasa III (dla 10 mężczyzn), w ramach Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (V)", zaprasza osoby bezrobotne do 30. roku życia zainteresowane rozwojem zawodowym do udziału w w/w szkoleniu grupowym.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.