• WUP Kraków - Wsparcie na pracowników nieobjętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy
  Dzięki Tarczy 4.0 pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania przez przedsiębiorców, którzy pomimo spadku obrotów firmy w następstwie pandemii koronawirusa nie zdecydowali się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

 • PUP w Strzelcach Krajeńskich - ,,Katalog form pomocy"- spotkanie dla osób berobotnych rejestrujących się po raz kolejny w Powiatowym Urzędzie Pracy.
  PUP w Strzelcach Krajeńskich - ,,Katalog form pomocy"- spotkanie dla osób berobotnych rejestrujących się po raz kolejny w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 • PUP w Strzelcach Krajeńskich - ,,Katalog form pomocy"- spotkanie dla osób berobotnych rejestrujących się po raz kolejny w Powiatowym Urzędzie Pracy.
  PUP w Strzelcach Krajeńskich - ,,Katalog form pomocy"- spotkanie dla osób berobotnych rejestrujących się po raz kolejny w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 • PUP w Strzelcach Krajeńskich - ,,Katalog form pomocy"- spotkanie dla osób berobotnych rejestrujących się po raz kolejny w Powiatowym Urzędzie Pracy.
  PUP w Strzelcach Krajeńskich - ,,Katalog form pomocy"- spotkanie dla osób berobotnych rejestrujących się po raz kolejny w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 • PFR - Nowy początek biznesu
  Jesteś przedsiębiorcą, który zamknął firmę po biznesowym niepowodzeniu, ale chciałby spróbować jeszcze raz? Skorzystaj z programu Nowy start – oferta dla przedsiębiorców i otrzymaj wsparcie szkoleniowe i doradcze.

 • PUP Tomaszów Mazowiecki - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej
  Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza od 6 lipca 2020 roku nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej.

 • PUP Tomaszów Mazowiecki - Nabory wniosków finansowanych w ramach tarczy antykryzysowej
  Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim informuje, iż nabory wniosków o udzielenie dofinansowania ogłoszone 22.06.2020 r. będą prowadzone w trybie ciągłym do dnia ogłoszenia ich zakończenia przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim.

 • PUP Chełmno - Barriers Breaking Opportunity
  Barriers Breaking Opportunity to bezpłatny, edukacyjny projekt zaadresowany do osób zainteresowanych zmianą ścieżki zawodowej i rozpoczęciem pracy w korporacji.

 • PUP Częstochowa - Dodatek solidarnościowy a obowiązek informacyjny
  Zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym osoba uprawniona, posiadająca status bezrobotnego, informuje niezwłocznie właściwy powiatowy urząd pracy o przyznaniu dodatku solidarnościowego.

 • PUP Golub Dobrzyń - Tarcza antykryzysowa: otwarte nabory
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca do składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej w formie elektronicznej na stronie Praca.gov.pl.

 • PUP w Kutnie - Autoprezentacja
  PUP w Kutnie - Autoprezentacja

 • PUP w Ciechanowie - „Rynek pracy i oferowane przez PUP Ciechanów formy wsparcia”
  PUP w Ciechanowie - „Rynek pracy i oferowane przez PUP Ciechanów formy wsparcia”

 • PUP w Ciechanowie - „Rynek pracy i oferowane przez PUP Ciechanów formy wsparcia”
  PUP w Ciechanowie - „Rynek pracy i oferowane przez PUP Ciechanów formy wsparcia”

 • PUP w Ciechanowie - „Rynek pracy i oferowane przez PUP Ciechanów formy wsparcia”
  PUP w Ciechanowie - „Rynek pracy i oferowane przez PUP Ciechanów formy wsparcia”

 • PUP w Ciechanowie - „Rynek pracy i oferowane przez PUP Ciechanów formy wsparcia”
  PUP w Ciechanowie - „Rynek pracy i oferowane przez PUP Ciechanów formy wsparcia”

 • PUP w Gołdapi - Podstawowe usługi i instrumenty rynku pracy
  PUP w Gołdapi - Podstawowe usługi i instrumenty rynku pracy

 • PUP w Złotoryi - Usługi i instrumenty rynku pracy - ABC bezrobotnego.
  PUP w Złotoryi - Usługi i instrumenty rynku pracy - ABC bezrobotnego.

 • PUP w Ciechanowie - „Rynek pracy i oferowane przez PUP Ciechanów formy wsparcia”
  PUP w Ciechanowie - „Rynek pracy i oferowane przez PUP Ciechanów formy wsparcia”

 • PUP w Ciechanowie - „Rynek pracy i oferowane przez PUP Ciechanów formy wsparcia”
  PUP w Ciechanowie - „Rynek pracy i oferowane przez PUP Ciechanów formy wsparcia”

 • PUP Pabianice - Nabór wniosków na środki z KFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach informuje, iż przewidywany III nabór na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dla pracodawców i pracowników w ramach KFS odbędzie się najprawdopodobniej w dniach od 26.08.2020 r. do 2.09.2020 r.

 • PUP w Mławie - Formy czynnej służby wojskowej
  PUP w Mławie - Formy czynnej służby wojskowej

 • PUP w Mławie - Formy czynnej służby wojskowej
  PUP w Mławie - Formy czynnej służby wojskowej

 • PUP w Suwałkach - Kompetencje i predyspozycje zawodowe, jako niezbędny warunek planowania przyszłości zawodowej + Autoprezentacja.
  PUP w Suwałkach - Kompetencje i predyspozycje zawodowe, jako niezbędny warunek planowania przyszłości zawodowej + Autoprezentacja.

 • WUP Łódź - Infolinia dotycząca wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej
  Wojewódzku Urząd Pracy udziela informacji w sprawie wsparcia udzielanego w ramach Tarczy Antykryzysowej.

 • PUP Wschowa - Nabór na ćwiczenia wojskowe
  Wojskowa Komenda uzupełnień w Zielone Górze poszukuje ochotników do odbycia ćwiczeń wojskowych.

 • PUP Wschowa - Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy
  Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie informuje, że prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

 • PUP Wschowa - Tarcza antykryzysowa
  Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie informuje, iż prowadzi nabór na dofinansowania z Tarczy antykryzysowej, który prowadzony będzie w trybie ciągłym do odwołania.

 • PUP Żagań - Nabory na środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu ogłasza nabór wniosków pracodawcy w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

 • PUP Żary - Projekt Językowa Chatka Puchatka
  Językowa "Chatka Puchatka" Monika Dominiak realizuje projekt partnerski, dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców".

 • PUP w Gołdapi - Podstawowe usługi i instrumenty rynku pracy
  PUP w Gołdapi - Podstawowe usługi i instrumenty rynku pracy

 • PUP Sulęcin - Zajęcia z Przedsiębiorczości
  Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie zaprasza na zajęcia grupowe z zakresu „Przedsiębiorczości", które odbędą się w dniach 24-25 sierpnia 2020 roku, od godz. 9:00 do 15:00.

 • PUP Żagań - Harmonogram wypłaty świadczeń
  Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu przedstawił harmonogram wypłaty świadczeń na III kwartał 2020 roku.

 • PUP w Opatowie - Twarzą w twarz z pracodawcą - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
  PUP w Opatowie - Twarzą w twarz z pracodawcą - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

 • PUP w Opatowie - Własna firma - zrób to z głową
  PUP w Opatowie - Własna firma - zrób to z głową

 • PUP Zamość - Szkolenie indywidualne POWER
  Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu rozpoczyna wydawanie promes stażowych w ramach środków projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja – krokiem w stronę pracy edycja VI" finansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

 • PUP Zamość - Szkolenie indywidualne RPO WL
  Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu rozpoczyna wydawanie promes stażowych w ramach środków projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja – krokiem w stronę pracy edycja VI" finansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

 • PUP w Kielcach - JP/LS - " TRENING ASERTYWNOŚCI
  PUP w Kielcach - JP/LS - " TRENING ASERTYWNOŚCI

 • PUP Biała Podlaska - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej informuje, iż od dnia 30.05.2020 r. do dnia 12.06.2020 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.

 • PUP Biała Podlaska - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej informuje, iż od dnia 30.05.2020 r. do dnia 12.06.2020 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców przyznawanych.

 • PUP Biała Podlaska - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych
  Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej informuje, iż od dnia 29.05.2020 r. do dnia 12.06.2020 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznawanych.

 • PUP w Jaworznie - Oferta Powiatowego Urzędu Pracy
  PUP w Jaworznie - Oferta Powiatowego Urzędu Pracy

 • PUP w Kielcach - ,, ABC poszukiwania pracy
  PUP w Kielcach - ,, ABC poszukiwania pracy

 • PUP w Kielcach - ,, Rozmowa kwalifikacyjna
  PUP w Kielcach - ,, Rozmowa kwalifikacyjna

 • PUP w Kielcach - ,, Twarza w twarz z pracodawc ą - jak przygotowac sie do rozmowy kwalifikACYJNEJ
  PUP w Kielcach - ,, Twarza w twarz z pracodawc ą - jak przygotowac sie do rozmowy kwalifikACYJNEJ

 • 15 Jubileuszowa Edycja Kampanii Społecznej "Lodołamacze 2020"
  Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już od 15 lat przyznają prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze.

 • PUP Tomaszów Lubelski - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych
  PUP w Tomaszowie Lubelskim od dnia 29 maja 2020 r. wznowił nabory wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne, o które ubiegać się mogą organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • PUP w Kielcach - JP/LS" PROFESJONALNE I NIEPOWTARZALNE - moje dokumenty aplikacyjne.
  PUP w Kielcach - JP/LS" PROFESJONALNE I NIEPOWTARZALNE - moje dokumenty aplikacyjne.

 • PUP w Kielcach - LS/JP - SAMOPOZNANIE - klucz do planowania kariery zawodowej”
  PUP w Kielcach - LS/JP - SAMOPOZNANIE - klucz do planowania kariery zawodowej”

 • PUP Parczew - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie, ogłosił od dnia 28.05.2020 r. do dnia 11.06.2020 r. nabór wniosków o dotyczących dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej.

 • PUP Radzyń Podlaski - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  W dniu 28 maja 2020 r. Dyrektor PUP w Radzyniu Podlaskim ogłosił nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.