• PUP w Nowej Soli - Otworzenie własnej firmy - zasady ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  PUP w Nowej Soli - Otworzenie własnej firmy - zasady ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • Jak przekazać brakujące dokumenty do wniosków z tarczy?
  Jeżeli już złożyłeś wniosek lecz nie załączyłeś stosownych dokumentów lub wypełniłeś je błędnie, złóż je jak najszybciej, to umożliwi zawarcie umowy i wypłatę środków - skorzystaj z funkcji elektronicznej "Pismo W SPRAWIE" (nowa funkcjonalność modułu praca gov.pl).

 • Musisz poinformować Urząd o przyznaniu dodatku solidarnościowego
  Osoba posiadająca status bezrobotnego, informuje niezwłocznie Powiatowy Urząd Pracy o przyznaniu dodatku solidarnościowego.

 • PUP Brzesko - Terminarz naborów wniosków
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku informuje o terminach naborów na poszczególne formy wsparcia w 2020 roku.

 • Wysokość pożyczki dla organizacji pozarządowej
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Tarcza 4.0) pożyczka dla organizacji pozarządowej może być udzielona do wysokości 5 000 zł.

 • PUP w Opolu - Dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej (FP)
  PUP w Opolu - Dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej (FP)

 • Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska dla mieszkanców Bochni
  Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT BOCHEŃSKI w ramach którego prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.

 • Nowa odsłona usługi Europass
  1 lipca 2020 roku uruchomiona zostaje nowa odsłona usługi Europass. Narzędzia i informacje udostępnione na stworzonej przez Komisję Europejską platformie pomogą wszystkim użytkownikom lepiej zarządzać edukacją i karierą.

 • PUP Bochnia - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje, że ogłasza od 20 czerwca do dnia ogłoszenia jego zakończenia nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników.

 • PUP Bochnia - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje, że ogłasza od 17 czerwca do dnia ogłoszenia jego zakończenia nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

 • PUP Bochnia - Rozliczenie umowy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
  PUP w Bochni informuje o rozliczeniu umowy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz umowy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych.

 • PUP Bochnia - Tarcza 4.0 - informacje dla Przedsiębiorców
  Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje o przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski lub/i otrzymali wsparcie w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej przed 24 czerwca 2020 r. o wejście w życie przepisów Tarczy 4.0.

 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć EURES świadczy usługi w zakresie unijnego pośrednictwa pracy i informowania w zakresie warunków życia i pracy w państwach członkowskich UE i EFTA.

 • Wsparcie istniejących lub nowych partnerstw w testowaniu innowacyjnych podejść
  PUP w Bochni zaprosza do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się do innowacji społecznych pn. „Ustanawianie i testowanie zintegrowanych interwencji, mające na celu wspieranie osób w (najbardziej) wrażliwych sytuacjach”.

 • PUP Zgierz - Pożyczka dla organizacji pozarządowych
  Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski na jednorazową pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców. W związku z wprowadzoną zmianą przepisów od dnia 24 czerwca 2020 r. o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności mogą starać się również organizacje pozarządowe.

 • Szkolenia rezerwy szansą dla tych, którzy stracili pracę
  Informujemy, że w Wojsku Polskim ruszają szkolenia rezerwistów. Dzięki podpisanej decyzji Ministra Obrony Narodowej priorytetem będą zgłoszenia ochotników, którzy w czasie epidemii koronawirusa utracili pracę. Czekamy w WKU na osoby zainteresowane odbyciem ćwiczeń wojskowych oraz służby przygotowawczej.

 • Wsparcie w WUP a składki ZUS
  Przedsiębiorcy korzystający lub chcący korzystać ze wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych powinni pamiętać o kilku bardzo ważnych kwestiach związanych z łączeniem tego dofinansowania z ulgami w płaceniu składek ZUS.

 • WUP Kraków - Infolinia dla pracodawców
  Od 1 lipca Infolinia dla pracodawców, którzy ubiegają się o dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będzie działać od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

 • WUP Kraków - Instrukcja korespondencji na portalu praca.gov.pl
  Publikujemy instrukcję kontynuacji korespondencji przez pracodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

 • WUP Kraków - Łączenie pomocy w ramach ustawy covidowej
  Nie ma przeszkód prawnych do łączenia różnych form pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej pod warunkiem, że przedsiębiorca nie otrzymuje z kilku źródeł wsparcia na ochronę miejsc pracy tych samych pracowników z tych samych tytułów (wynagrodzenia, składki).

 • WUP Kraków - Wsparcie na pracowników nieobjętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy
  Dzięki Tarczy 4.0 pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania przez przedsiębiorców, którzy pomimo spadku obrotów firmy w następstwie pandemii koronawirusa nie zdecydowali się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

 • PUP w Strzelcach Krajeńskich - ,,Katalog form pomocy"- spotkanie dla osób berobotnych rejestrujących się po raz kolejny w Powiatowym Urzędzie Pracy.
  PUP w Strzelcach Krajeńskich - ,,Katalog form pomocy"- spotkanie dla osób berobotnych rejestrujących się po raz kolejny w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 • PUP w Strzelcach Krajeńskich - ,,Katalog form pomocy"- spotkanie dla osób berobotnych rejestrujących się po raz kolejny w Powiatowym Urzędzie Pracy.
  PUP w Strzelcach Krajeńskich - ,,Katalog form pomocy"- spotkanie dla osób berobotnych rejestrujących się po raz kolejny w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 • PUP w Strzelcach Krajeńskich - ,,Katalog form pomocy"- spotkanie dla osób berobotnych rejestrujących się po raz kolejny w Powiatowym Urzędzie Pracy.
  PUP w Strzelcach Krajeńskich - ,,Katalog form pomocy"- spotkanie dla osób berobotnych rejestrujących się po raz kolejny w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 • PFR - Nowy początek biznesu
  Jesteś przedsiębiorcą, który zamknął firmę po biznesowym niepowodzeniu, ale chciałby spróbować jeszcze raz? Skorzystaj z programu Nowy start – oferta dla przedsiębiorców i otrzymaj wsparcie szkoleniowe i doradcze.

 • PUP Tomaszów Mazowiecki - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej
  Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza od 6 lipca 2020 roku nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej.

 • PUP Tomaszów Mazowiecki - Nabory wniosków finansowanych w ramach tarczy antykryzysowej
  Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim informuje, iż nabory wniosków o udzielenie dofinansowania ogłoszone 22.06.2020 r. będą prowadzone w trybie ciągłym do dnia ogłoszenia ich zakończenia przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim.

 • PUP Chełmno - Barriers Breaking Opportunity
  Barriers Breaking Opportunity to bezpłatny, edukacyjny projekt zaadresowany do osób zainteresowanych zmianą ścieżki zawodowej i rozpoczęciem pracy w korporacji.

 • PUP Częstochowa - Dodatek solidarnościowy a obowiązek informacyjny
  Zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym osoba uprawniona, posiadająca status bezrobotnego, informuje niezwłocznie właściwy powiatowy urząd pracy o przyznaniu dodatku solidarnościowego.

 • PUP Golub Dobrzyń - Tarcza antykryzysowa: otwarte nabory
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca do składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej w formie elektronicznej na stronie Praca.gov.pl.

 • PUP w Kutnie - Autoprezentacja
  PUP w Kutnie - Autoprezentacja

 • PUP w Ciechanowie - „Rynek pracy i oferowane przez PUP Ciechanów formy wsparcia”
  PUP w Ciechanowie - „Rynek pracy i oferowane przez PUP Ciechanów formy wsparcia”

 • PUP w Ciechanowie - „Rynek pracy i oferowane przez PUP Ciechanów formy wsparcia”
  PUP w Ciechanowie - „Rynek pracy i oferowane przez PUP Ciechanów formy wsparcia”

 • PUP w Ciechanowie - „Rynek pracy i oferowane przez PUP Ciechanów formy wsparcia”
  PUP w Ciechanowie - „Rynek pracy i oferowane przez PUP Ciechanów formy wsparcia”

 • PUP w Ciechanowie - „Rynek pracy i oferowane przez PUP Ciechanów formy wsparcia”
  PUP w Ciechanowie - „Rynek pracy i oferowane przez PUP Ciechanów formy wsparcia”

 • PUP w Gołdapi - Podstawowe usługi i instrumenty rynku pracy
  PUP w Gołdapi - Podstawowe usługi i instrumenty rynku pracy

 • PUP w Złotoryi - Usługi i instrumenty rynku pracy - ABC bezrobotnego.
  PUP w Złotoryi - Usługi i instrumenty rynku pracy - ABC bezrobotnego.

 • PUP w Ciechanowie - „Rynek pracy i oferowane przez PUP Ciechanów formy wsparcia”
  PUP w Ciechanowie - „Rynek pracy i oferowane przez PUP Ciechanów formy wsparcia”

 • PUP w Ciechanowie - „Rynek pracy i oferowane przez PUP Ciechanów formy wsparcia”
  PUP w Ciechanowie - „Rynek pracy i oferowane przez PUP Ciechanów formy wsparcia”

 • PUP Pabianice - Nabór wniosków na środki z KFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach informuje, iż przewidywany III nabór na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dla pracodawców i pracowników w ramach KFS odbędzie się najprawdopodobniej w dniach od 26.08.2020 r. do 2.09.2020 r.

 • PUP w Mławie - Formy czynnej służby wojskowej
  PUP w Mławie - Formy czynnej służby wojskowej

 • PUP w Mławie - Formy czynnej służby wojskowej
  PUP w Mławie - Formy czynnej służby wojskowej

 • PUP w Suwałkach - Kompetencje i predyspozycje zawodowe, jako niezbędny warunek planowania przyszłości zawodowej + Autoprezentacja.
  PUP w Suwałkach - Kompetencje i predyspozycje zawodowe, jako niezbędny warunek planowania przyszłości zawodowej + Autoprezentacja.

 • WUP Łódź - Infolinia dotycząca wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej
  Wojewódzku Urząd Pracy udziela informacji w sprawie wsparcia udzielanego w ramach Tarczy Antykryzysowej.

 • PUP Wschowa - Nabór na ćwiczenia wojskowe
  Wojskowa Komenda uzupełnień w Zielone Górze poszukuje ochotników do odbycia ćwiczeń wojskowych.

 • PUP Wschowa - Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy
  Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie informuje, że prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

 • PUP Wschowa - Tarcza antykryzysowa
  Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie informuje, iż prowadzi nabór na dofinansowania z Tarczy antykryzysowej, który prowadzony będzie w trybie ciągłym do odwołania.

 • PUP Żagań - Nabory na środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu ogłasza nabór wniosków pracodawcy w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

 • PUP Żary - Projekt Językowa Chatka Puchatka
  Językowa "Chatka Puchatka" Monika Dominiak realizuje projekt partnerski, dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców".

 • PUP w Gołdapi - Podstawowe usługi i instrumenty rynku pracy
  PUP w Gołdapi - Podstawowe usługi i instrumenty rynku pracy

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.