• PUP Wadowice - Aktualne oferty stażu oraz pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach informuje o aktualnych ofertach stażu i pracy.

 • PUP Wadowice - Dofinansowanie dla przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz dla organizacji pozarządowych.

 • PUP Wadowice - Dofinansowanie dla przedsiębiorców samozatrudnionych
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników.

 • PUP Wadowice - Informacja dla osób rejestrujących się
  Celem dokonania rejestracji w PUP jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy PUP w Wadowicach zaleca korzystanie przede wszystkim z elektronicznej rejestracji.

 • PUP Wadowice - Staż ze środków PFRON
  Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach informuje o możliwości zorganizowania stażu dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP jako poszukujące pracy niepozostającew zatrudnieniu w ramach środków PFRON.

 • PUP Zakopane - Nowe zasady dotyczące obsługi bezrobotnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że od dnia 16 lipca 2020 roku, w związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników Urzędu, wprowadzone zostają nowe zasady dotyczące obsługi.

 • PUP w Sandomierzu - Usługi Powiatowego Urzędu Pracy UP w Sandomierzu - aktywizacja zawodowa
  PUP w Sandomierzu - Usługi Powiatowego Urzędu Pracy UP w Sandomierzu - aktywizacja zawodowa

 • PUP Olkusz - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

 • PUP Olkusz - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • PUP Oświęcim - Pożyczka dla organizacji pozarządowej
  Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu informuje, iż uruchamia nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art.3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • PUP Proszowice - Nabory wniosków Tarczy antykryzysowej
  Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach informuje, że trwają obecnie wszystkie nabory wniosków w ramach Tarczy antykryzysowej.

 • PUP Sucha Beskidzka - Rozliczenie dofinansowania wynagrodzeń pracowników
  W celu udokumentowania i kontroli wykorzystania środków PUP w Suchej Beskidzkiej udostępnił formularz rozliczeniowy do dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, który przedsiębiorca składa do urzędu w terminie 30 dni po upływie okresu dofinansowania.

 • PUP Zakopane - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

 • PUP Zakopane - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie dofinansowania przedsiębiorcom części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

 • PUP Zakopane - Dofinansowanie dla kościelnej osoby prawnej
  Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie kościelnej osoby prawnej dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

 • PUP Zakopane - Grupowa informacja zawodowa "Nie taki diabeł straszny"
  Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje o grupowej informacji zawodowej dot. wypełniania wniosku o uzyskanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Zakopane - Pożyczka dla rganizacji pozarządowej
  Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

 • PUP w Lublinie - ABC osoby zarejestrowanej w PUP
  PUP w Lublinie - ABC osoby zarejestrowanej w PUP

 • PUP Myślenice - Dofinansowanie dla kościelnej osoby prawnej
  Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach ogłasza od dnia 25.06.2020 r. nabór wniosków, o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej.

 • PUP Myślenice - Pożyczka dla organizacji pozarządowej
  Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach ogłasza od dnia 25.06.2020 r. nabór wniosków, o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej dla organizacji pozarządowej, które prowadziły działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

 • PUP Myślenice - Rozliczenie dofinansowania kosztów wynagrodzenia pracowników
  Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach informuje, iż dofinansowanie w ramach wniosków rozpatrzonych pozytywnie wypłacane jest w okresach miesięcznych.

 • PUP Nowy Targ - Dofinansowanie dla kościelnej osoby prawnej
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu informuje, że nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników kościelnej osoby prawnej oraz jej jednostki organizacyjnej oraz pożyczki ze środków Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych będzie prowadzony w terminie od 25.06.2020 r. do odwołania.

 • PUP Olkusz - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.

 • PUP Olkusz - Dofinansowanie dla kościelnej osoby prawnej
  Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej

 • PUP Olkusz - Pożyczka dla organizacji pozarządowych
  Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które przed dniem 1 kwietnia 2020r. lub 1 marca 2020r. prowadziły działalność gospodarczą lub statutową.

 • Wyjaśnienia MRPiPS dotyczące opodatkowania / oskładkowania wsparcia otrzymanego w ramach ustawy COVID-19
  Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach opublikował pismo otrzymane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące kwestii opodatkowania/oskładkowania niektórych instrumentów wsparcia przewidzianych w Ustawie z dn. 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 • Projekt woj. małopolskiego pn. „Proaktywni z POWER-em!"
  Szukasz pracy? Brakuje Ci doświadczenia zawodowego? Zgłoś się do projektu!

 • PUP Gorlice - Dofinansowanie dla kościelnej osoby prawnej
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne kościelnej osobie prawnej.

 • PUP Gorlice - Pożyczka dla organizacji pozarządowych
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej dla organizacji pozarządowych, które prowadziły działalność przed 1 kwietnia 2020 roku.

 • PUP Miechów - Nabór wniosków dla organizacji pozarządowych oraz kościelnych osób prawnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie ogłosił kolejne nabory wniosków dotyczących Tarczy antykryzysowej.

 • PUP Myślenice - Oferta pracy dla Dietetyka
  Żłobek Samorządowy w Myślenicach poszukuje osoby na stanowisko Dietetyk.

 • WUP Kraków przypomina o trwających projektach dla osób powracających
  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekty dla osób powracających z zagranicy.

 • PUP w Opolu - Dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej (FP)
  PUP w Opolu - Dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej (FP)

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - ABC RYNKU PRACY - DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO PROJEKTU MANIA PRACOWANIA
  Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - ABC RYNKU PRACY - DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO PROJEKTU MANIA PRACOWANIA

 • Pomoc w utworzeniu i prowadzeniu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3
  Trwa rekrutacja uczestników do realizowanego projektu pn. „Wsparcie szkoleniowe dla podmiotów niegminnych makroregionu południowego którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3".

 • Projekt "POWER_UP - zdobądź moc na rynku pracy!"
  W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój powstał projekt Fundacji Sustinae pn. „POWER UP – zdobądź moc na rynku pracy!"

 • PUP Chrzanów - Dodatek solidarnościowy
  Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz.1068) nabycie prawa do dodatku solidarnościowego nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego.

 • PUP Chrzanów - Dofinansowanie dla kościelnej osoby prawnej
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników kościelnej osoby prawnej oraz jej jednostki organizacyjnej.

 • PUP Chrzanów - Harmonogram zajęć grupowych na III kwartał
  Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie przedstawił harmonogram zajęć grupowych z zakresu poradnictwa zawodowego na III kwartał 2020 roku.

 • PUP Chrzanów - Pożyczka dla organizacji pozarządowej
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed 1 kwietnia 2020 roku.

 • PUP Chrzanów - Projekty realizowane w urzędzie
  Urząd pracy przypomina, o realizowanych projektach, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i programach rynku pracy.

 • PUP Chrzanów - Skorzystaj z poradnictwa zawodowego
  Skorzystaj z poradnictwa zawodowego, konsultacji telefonicznych udziela doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie.

 • PUP Chrzanów - Ważny komunikat dla klientów urzędu
  Z uwagi na konieczność zachowania reżimu sanitarnego PUP w Chrzanowie zachęca do korzystania z usług elektronicznych, za pomocą których sprawy rozpatrywane są w kolejności wpływu.

 • PUP Dąbrowa Tarnowska - Dofinansowanie dla kościelnej osoby prawnej
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej.

 • PUP Dąbrowa Tarnowska - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych
  Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe.

 • PUP w Nowej Soli - Formy wsparcia dla osób bezrobotnych
  PUP w Nowej Soli - Formy wsparcia dla osób bezrobotnych

 • PUP w Nowej Soli - Otworzenie własnej firmy - zasady ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  PUP w Nowej Soli - Otworzenie własnej firmy - zasady ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • PUP w Nowej Soli - Otworzenie własnej firmy - zasady ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  PUP w Nowej Soli - Otworzenie własnej firmy - zasady ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • PUP w Nowej Soli - Otworzenie własnej firmy - zasady ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  PUP w Nowej Soli - Otworzenie własnej firmy - zasady ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • PUP w Nowej Soli - Otworzenie własnej firmy - zasady ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  PUP w Nowej Soli - Otworzenie własnej firmy - zasady ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.