• PUP dla Powiatu Toruńskiego - hb-k/Stwórz plan działania do poszukiwania pracy
  PUP dla Powiatu Toruńskiego - hb-k/Stwórz plan działania do poszukiwania pracy

 • PUP w Bartoszycach - IG-"Kompendium wiedzy ososby bezrobotnej
  PUP w Bartoszycach - IG-"Kompendium wiedzy ososby bezrobotnej

 • PUP w Bartoszycach - IG-"Kompendium wiedzy ososby bezrobotnej
  PUP w Bartoszycach - IG-"Kompendium wiedzy ososby bezrobotnej

 • PUP w Bartoszycach - IG-Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w kontekście poszukiwania pracy
  PUP w Bartoszycach - IG-Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w kontekście poszukiwania pracy

 • PUP w Brzesku - Słowem wstępu- jak przystosować się do zmian na rynku pracy.
  PUP w Brzesku - Słowem wstępu- jak przystosować się do zmian na rynku pracy.

 • PUP w Kole - Warto pracować. Niepełnosprawni w urzędzie pracy
  PUP w Kole - Warto pracować. Niepełnosprawni w urzędzie pracy

 • PUP w Kwidzynie - „Usługi i instrumenty rynku pracy – szansą na aktywizację osób bezrobotnych”
  PUP w Kwidzynie - „Usługi i instrumenty rynku pracy – szansą na aktywizację osób bezrobotnych”

 • PUP w Leżajsku - Marketing własnej osoby - sztuka skutecznej autoprezentacji (rozmowa kwalifikacyjna)
  PUP w Leżajsku - Marketing własnej osoby - sztuka skutecznej autoprezentacji (rozmowa kwalifikacyjna)

 • PUP w Lidzbarku Warmińskim - Formy wsparcia- w czym może pomóc PUP?
  PUP w Lidzbarku Warmińskim - Formy wsparcia- w czym może pomóc PUP?

 • PUP w Lidzbarku Warmińskim - Formy wsparcia- w czym może pomóc PUP?
  PUP w Lidzbarku Warmińskim - Formy wsparcia- w czym może pomóc PUP?

 • PUP w Ustrzykach Dolnych - „ INFORMACJA O PODSTAWOWYCH USŁUGACH RYNKU PRACY I FORMACH WSPARCIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY”
  PUP w Ustrzykach Dolnych - „ INFORMACJA O PODSTAWOWYCH USŁUGACH RYNKU PRACY I FORMACH WSPARCIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY”

 • PUP w Ustrzykach Dolnych - „ INFORMACJA O PODSTAWOWYCH USŁUGACH RYNKU PRACY I FORMACH WSPARCIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY”
  PUP w Ustrzykach Dolnych - „ INFORMACJA O PODSTAWOWYCH USŁUGACH RYNKU PRACY I FORMACH WSPARCIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY”

 • PUP w Wadowicach - „ABC bezrobotnego i poszukującego pracy”
  PUP w Wadowicach - „ABC bezrobotnego i poszukującego pracy”

 • PUP Strzelin - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie informuje, iż nabory wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2020 roku będą rozpatrywane w trybie konkursowym, zgodnie z przyjętymi kryteriami oraz punktacją.

 • PUP Strzelin - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelińskim (V)".

 • PUP Strzelin - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego RPO WD
  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie strzelińskim w latach 2020-2021".

 • PUP Środa Śląska - Nabór wniosków na staże, szkolenia i prace interwencyjne
  Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej prowadzi rekrutację na szkolenia indywidualne, staże, prace interwencyjne w 2020 - 2021 r. w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • PUP w Bełchatowie - „Instytucje i organizacje wspierające osoby niepełnosprawne”– grupowa informacja zawodowa dla osób niepełnosprawnych – zajęcia realizowane PUP w Bełchatowie.
  PUP w Bełchatowie - „Instytucje i organizacje wspierające osoby niepełnosprawne”– grupowa informacja zawodowa dla osób niepełnosprawnych – zajęcia realizowane PUP w Bełchatowie.

 • PUP w Bełchatowie - „Zarejestrowałeś się i co dalej?” – grupowa informacja zawodowa ogólna – zajęcia realizowane w filii Zelów.
  PUP w Bełchatowie - „Zarejestrowałeś się i co dalej?” – grupowa informacja zawodowa ogólna – zajęcia realizowane w filii Zelów.

 • PUP w Będzinie - Informacja nt. praw i obowiązków osoby bezrobotnej i poszukującej pracy
  PUP w Będzinie - Informacja nt. praw i obowiązków osoby bezrobotnej i poszukującej pracy

 • PUP w Będzinie - Informacja nt. praw i obowiązków osoby bezrobotnej i poszukującej pracy
  PUP w Będzinie - Informacja nt. praw i obowiązków osoby bezrobotnej i poszukującej pracy

 • PUP w Będzinie - Informacja nt. praw i obowiązków osoby bezrobotnej i poszukującej pracy
  PUP w Będzinie - Informacja nt. praw i obowiązków osoby bezrobotnej i poszukującej pracy

 • PUP w Nowej Soli - Formy wsparcia dla osób bezrobotnych
  PUP w Nowej Soli - Formy wsparcia dla osób bezrobotnych

 • PUP w Nowej Soli - Otworzenie własnej firmy - zasady ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  PUP w Nowej Soli - Otworzenie własnej firmy - zasady ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • PUP w Nowej Soli - Otworzenie własnej firmy - zasady ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  PUP w Nowej Soli - Otworzenie własnej firmy - zasady ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • PUP w Żaganiu - dokumenty aplikacyjne
  PUP w Żaganiu - dokumenty aplikacyjne

 • PUP w Żaganiu - przepisy ustawy
  PUP w Żaganiu - przepisy ustawy

 • Program "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie"
  Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie'" jest formą wsparcia, mającą na celu przeciwdziałanie bezrobociu oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez udzielanie pożyczek na utworzenie stanowiska pracy oraz na podjęcie działalności gospodarczej.

 • Projekt "Kwalifikacje jutra"
  Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych zaprasza osoby z województwa łódzkiego do udziału w projekcie "Kwalifikacje jutra".

 • Projekt „Przez doświadczenie do zatrudnienia"
  OPTIMAL Spółdzielnia Socjalna zaprasza do współpracy przy rekrutacji uczestniczek i realizacji projektu pn. „Przez doświadczenie do zatrudnienia".

 • Trwa rekrutacja do ogólnopolskiego projektu „Work & Life Balance Hub"
  Oferta jest skierowana do firm zatrudniających 10 – 49 osób na podstawie umowy o pracę z branż: usługowej, handlowej, przemysłowej, budowlanej.

 • PUP w Krośnie Odrzańskim - Formy wsparcia proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy
  PUP w Krośnie Odrzańskim - Formy wsparcia proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy

 • PUP w Krośnie Odrzańskim - Kompetencje i zawody przyszłości- szkolenia zawodowe
  PUP w Krośnie Odrzańskim - Kompetencje i zawody przyszłości- szkolenia zawodowe

 • PUP w Krośnie Odrzańskim - Kompetencje i zawody przyszłości- szkolenia zawodowe
  PUP w Krośnie Odrzańskim - Kompetencje i zawody przyszłości- szkolenia zawodowe

 • UP Powiatu Krakowskiego - Nabór wniosków w ramach środków KFS
  Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego ogłasza nabór wniosków w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

 • PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
  PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

 • PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
  PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

 • PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
  PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

 • WUP w Warszawie Filia w Ostrołęce, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Ostrołęce - To warto wiedzieć o rynku pracy
  WUP w Warszawie Filia w Ostrołęce, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Ostrołęce - To warto wiedzieć o rynku pracy

 • PUP Lubin - Plan szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w roku 2020
  Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje o zaplanowanych na rok 2020 szkoleniach grupowych.

 • PUP w Myśliborzu - Przedstawienie możliwości pomocy ze strony PUP zgodnych z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia dla osób bezrobotnych w ramach środków POWER i RPO oraz aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy
  PUP w Myśliborzu - Przedstawienie możliwości pomocy ze strony PUP zgodnych z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia dla osób bezrobotnych w ramach środków POWER i RPO oraz aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

 • PUP w Myśliborzu - Przedstawienie możliwości pomocy ze strony PUP zgodnych z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia dla osób bezrobotnych w ramach środków POWER i RPO oraz aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy
  PUP w Myśliborzu - Przedstawienie możliwości pomocy ze strony PUP zgodnych z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia dla osób bezrobotnych w ramach środków POWER i RPO oraz aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

 • PUP w Myśliborzu - Przedstawienie możliwości pomocy ze strony PUP zgodnych z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia dla osób bezrobotnych w ramach środków POWER i RPO oraz aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy
  PUP w Myśliborzu - Przedstawienie możliwości pomocy ze strony PUP zgodnych z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia dla osób bezrobotnych w ramach środków POWER i RPO oraz aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

 • PUP w Rawie Mazowieckiej - Informacja grupowa nt. przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Innowacyjne kreatory CV oraz nowe narzędzia internetowe wpisane w wielowymiarową politykę rynku pracy.
  PUP w Rawie Mazowieckiej - Informacja grupowa nt. przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Innowacyjne kreatory CV oraz nowe narzędzia internetowe wpisane w wielowymiarową politykę rynku pracy.

 • PUP w Brzozowie - Grupowa informacja zawodowa dotycząca usług i instrumentów rynku pracy
  PUP w Brzozowie - Grupowa informacja zawodowa dotycząca usług i instrumentów rynku pracy

 • PUP w Brzozowie - Grupowa informacja zawodowa dotycząca usług i instrumentów rynku pracy
  PUP w Brzozowie - Grupowa informacja zawodowa dotycząca usług i instrumentów rynku pracy

 • Firma OTREK Training and Consulting zaprasza do udziału w projekcie: „Wszyscy pracujemy"
  Firma OTREK Training and Consulting zaprasza osoby w wieku min. 30 lat, pozostające bez zatrudnienia, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego do udziału w projekcie: „Wszyscy pracujemy".

 • SFAL Wałbrzych - Projekt pn. „Poprawić los”
  Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu realizując projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej pragnie poinformować o rozpoczęciu działań związanych z realizacją projektu skierowanego głównie do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 • SFAL Wałbrzych - Projekt „Horyzont nowego startu”
  Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu realizując projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej pragnie poinformować o rozpoczęciu działań związanych z realizacją projektu skierowanego głównie do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 • PUP w Gostyninie - Rynek pracy a mój start i restart zawodowy
  PUP w Gostyninie - Rynek pracy a mój start i restart zawodowy

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.