• PUP w Bartoszycach - IG-Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w kontekście poszukiwania pracy
  PUP w Bartoszycach - IG-Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w kontekście poszukiwania pracy

 • PUP w Bartoszycach - IG-Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w kontekście poszukiwania pracy
  PUP w Bartoszycach - IG-Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w kontekście poszukiwania pracy

 • PUP w Bartoszycach - WS"Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w kontekście poszukiwania pracy
  PUP w Bartoszycach - WS"Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w kontekście poszukiwania pracy

 • PUP w Bartoszycach - WS"Możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych przy pomocy PUP w Bartoszycach
  PUP w Bartoszycach - WS"Możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych przy pomocy PUP w Bartoszycach

 • PUP w Brzesku - Słowem wstępu- jak przystosować się do zmian na rynku pracy.
  PUP w Brzesku - Słowem wstępu- jak przystosować się do zmian na rynku pracy.

 • PUP w Cieszynie - Usługi i instrumenty rynku pracy. Zasady współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy - prawa i obowiązki osoby bezrobotnej.
  PUP w Cieszynie - Usługi i instrumenty rynku pracy. Zasady współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy - prawa i obowiązki osoby bezrobotnej.

 • PUP w Kole - Warto pracować. Niepełnosprawni w urzędzie pracy
  PUP w Kole - Warto pracować. Niepełnosprawni w urzędzie pracy

 • PUP w Kwidzynie - „Informacja o zawodach, możliwościach szkolenia i kształcenia”
  PUP w Kwidzynie - „Informacja o zawodach, możliwościach szkolenia i kształcenia”

 • PUP w Kwidzynie - „Usługi i instrumenty rynku pracy – szansą na aktywizację osób bezrobotnych”
  PUP w Kwidzynie - „Usługi i instrumenty rynku pracy – szansą na aktywizację osób bezrobotnych”

 • PUP w Leżajsku - Marketing własnej osoby - sztuka skutecznej autoprezentacji (rozmowa kwalifikacyjna)
  PUP w Leżajsku - Marketing własnej osoby - sztuka skutecznej autoprezentacji (rozmowa kwalifikacyjna)

 • PUP w Leżajsku - Poszukiwanie pracy
  PUP w Leżajsku - Poszukiwanie pracy

 • PUP w Leżajsku - Poszukiwanie pracy
  PUP w Leżajsku - Poszukiwanie pracy

 • PUP w Leżajsku - Usługi i instrumenty rynku pracy
  PUP w Leżajsku - Usługi i instrumenty rynku pracy

 • PUP w Lidzbarku Warmińskim - Formy wsparcia- w czym może pomóc PUP?
  PUP w Lidzbarku Warmińskim - Formy wsparcia- w czym może pomóc PUP?

 • PUP w Lidzbarku Warmińskim - Formy wsparcia- w czym może pomóc PUP?
  PUP w Lidzbarku Warmińskim - Formy wsparcia- w czym może pomóc PUP?

 • PUP w Lidzbarku Warmińskim - Formy wsparcia- w czym może pomóc PUP?
  PUP w Lidzbarku Warmińskim - Formy wsparcia- w czym może pomóc PUP?

 • PUP w Lidzbarku Warmińskim - Formy wsparcia- w czym może pomóc PUP?
  PUP w Lidzbarku Warmińskim - Formy wsparcia- w czym może pomóc PUP?

 • PUP w Lidzbarku Warmińskim - Formy wsparcia- w czym może pomóc PUP?
  PUP w Lidzbarku Warmińskim - Formy wsparcia- w czym może pomóc PUP?

 • PUP w Ustrzykach Dolnych - „ INFORMACJA O PODSTAWOWYCH USŁUGACH RYNKU PRACY I FORMACH WSPARCIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY”
  PUP w Ustrzykach Dolnych - „ INFORMACJA O PODSTAWOWYCH USŁUGACH RYNKU PRACY I FORMACH WSPARCIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY”

 • PUP w Ustrzykach Dolnych - „ INFORMACJA O PODSTAWOWYCH USŁUGACH RYNKU PRACY I FORMACH WSPARCIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY”
  PUP w Ustrzykach Dolnych - „ INFORMACJA O PODSTAWOWYCH USŁUGACH RYNKU PRACY I FORMACH WSPARCIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY”

 • PUP w Ustrzykach Dolnych - „ INFORMACJA O PODSTAWOWYCH USŁUGACH RYNKU PRACY I FORMACH WSPARCIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY”
  PUP w Ustrzykach Dolnych - „ INFORMACJA O PODSTAWOWYCH USŁUGACH RYNKU PRACY I FORMACH WSPARCIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY”

 • PUP w Ustrzykach Dolnych - „ INFORMACJA O PODSTAWOWYCH USŁUGACH RYNKU PRACY I FORMACH WSPARCIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY”
  PUP w Ustrzykach Dolnych - „ INFORMACJA O PODSTAWOWYCH USŁUGACH RYNKU PRACY I FORMACH WSPARCIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY”

 • PUP w Ustrzykach Dolnych - „ INFORMACJA O PODSTAWOWYCH USŁUGACH RYNKU PRACY I FORMACH WSPARCIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY”
  PUP w Ustrzykach Dolnych - „ INFORMACJA O PODSTAWOWYCH USŁUGACH RYNKU PRACY I FORMACH WSPARCIA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY”

 • PUP w Wadowicach - Usługi i instrumenty rynku pracy
  PUP w Wadowicach - Usługi i instrumenty rynku pracy

 • PUP w Wadowicach - „ABC bezrobotnego i poszukującego pracy”
  PUP w Wadowicach - „ABC bezrobotnego i poszukującego pracy”

 • PUP w Wadowicach - „ABC bezrobotnego i poszukującego pracy”
  PUP w Wadowicach - „ABC bezrobotnego i poszukującego pracy”

 • PUP w Zabrzu - Formy wsparcia osób bezrobotnych
  PUP w Zabrzu - Formy wsparcia osób bezrobotnych

 • PUP w Żninie - ABC Rynku pracy
  PUP w Żninie - ABC Rynku pracy

 • PUP Strzelin - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie informuje, iż nabory wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2020 roku będą rozpatrywane w trybie konkursowym, zgodnie z przyjętymi kryteriami oraz punktacją.

 • PUP Strzelin - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelińskim (V)".

 • PUP Strzelin - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego RPO WD
  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie strzelińskim w latach 2020-2021".

 • PUP Środa Śląska - Nabór wniosków na staże, szkolenia i prace interwencyjne
  Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej prowadzi rekrutację na szkolenia indywidualne, staże, prace interwencyjne w 2020 - 2021 r. w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • PUP w Bełchatowie - „Instytucje i organizacje wspierające osoby niepełnosprawne”– grupowa informacja zawodowa dla osób niepełnosprawnych – zajęcia realizowane PUP w Bełchatowie.
  PUP w Bełchatowie - „Instytucje i organizacje wspierające osoby niepełnosprawne”– grupowa informacja zawodowa dla osób niepełnosprawnych – zajęcia realizowane PUP w Bełchatowie.

 • PUP w Bełchatowie - „Konstruowanie dokumentów aplikacyjnych” – porada grupowa dla kobiet aktywnie poszukujących pracy, posiadających doświadczenie zawodowe - zajęcia realizowane w PUP w Bełchatowie.
  PUP w Bełchatowie - „Konstruowanie dokumentów aplikacyjnych” – porada grupowa dla kobiet aktywnie poszukujących pracy, posiadających doświadczenie zawodowe - zajęcia realizowane w PUP w Bełchatowie.

 • PUP w Bełchatowie - „Zarejestrowałeś się i co dalej?” – grupowa informacja zawodowa dla osób do 30 roku życia – zajęcia realizowane PUP w Bełchatowie.
  PUP w Bełchatowie - „Zarejestrowałeś się i co dalej?” – grupowa informacja zawodowa dla osób do 30 roku życia – zajęcia realizowane PUP w Bełchatowie.

 • PUP w Bełchatowie - „Zarejestrowałeś się i co dalej?” – grupowa informacja zawodowa ogólna – zajęcia realizowane w filii Zelów.
  PUP w Bełchatowie - „Zarejestrowałeś się i co dalej?” – grupowa informacja zawodowa ogólna – zajęcia realizowane w filii Zelów.

 • PUP w Będzinie - Informacja nt. praw i obowiązków osoby bezrobotnej i poszukującej pracy
  PUP w Będzinie - Informacja nt. praw i obowiązków osoby bezrobotnej i poszukującej pracy

 • PUP w Będzinie - Informacja nt. praw i obowiązków osoby bezrobotnej i poszukującej pracy
  PUP w Będzinie - Informacja nt. praw i obowiązków osoby bezrobotnej i poszukującej pracy

 • PUP w Będzinie - Informacja nt. praw i obowiązków osoby bezrobotnej i poszukującej pracy
  PUP w Będzinie - Informacja nt. praw i obowiązków osoby bezrobotnej i poszukującej pracy

 • PUP w Będzinie - Informacja nt. praw i obowiązków osoby bezrobotnej i poszukującej pracy
  PUP w Będzinie - Informacja nt. praw i obowiązków osoby bezrobotnej i poszukującej pracy

 • PUP w Gołdapi - Podstawowe usługi i instrumenty rynku pracy
  PUP w Gołdapi - Podstawowe usługi i instrumenty rynku pracy

 • PUP w Grójcu - Prawa i obowiązki osoby bezrobotnej oraz instrumenty i usługi rynku pracy
  PUP w Grójcu - Prawa i obowiązki osoby bezrobotnej oraz instrumenty i usługi rynku pracy

 • PUP w Nowej Soli - Formy wsparcia dla osób bezrobotnych
  PUP w Nowej Soli - Formy wsparcia dla osób bezrobotnych

 • PUP w Nowej Soli - Formy wsparcia dla osób bezrobotnych
  PUP w Nowej Soli - Formy wsparcia dla osób bezrobotnych

 • PUP w Nowej Soli - Formy wsparcia dla osób bezrobotnych
  PUP w Nowej Soli - Formy wsparcia dla osób bezrobotnych

 • PUP w Nowej Soli - Otworzenie własnej firmy - zasady ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  PUP w Nowej Soli - Otworzenie własnej firmy - zasady ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • PUP w Nowej Soli - Otworzenie własnej firmy - zasady ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  PUP w Nowej Soli - Otworzenie własnej firmy - zasady ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • PUP w Nowej Soli - Otworzenie własnej firmy - zasady ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  PUP w Nowej Soli - Otworzenie własnej firmy - zasady ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • PUP w Nowej Soli - Otworzenie własnej firmy - zasady ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  PUP w Nowej Soli - Otworzenie własnej firmy - zasady ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • PUP w Nowej Soli - Otworzenie własnej firmy - zasady ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  PUP w Nowej Soli - Otworzenie własnej firmy - zasady ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.