• PUP w Sławnie - ABC bezrobotnego "Przewodnik po Urzędzie
  PUP w Sławnie - ABC bezrobotnego "Przewodnik po Urzędzie

 • PUP Kalisz - Zasady wydatkowania środków Funduszu Pracy oraz KFS
  Wydatkowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu środków Funduszu Pracy w roku 2020 opierać się będzie o działania zmierzające m.in. do zwiększenia efektywności zatrudnieniowej programów rynku pracy przy jednoczesnym dążeniu do obniżenia efektywności kosztowej.

 • PUP Koło - Nabór do projektu POWER V
  Powiatowy Urząd Pracy w Kole ogłasza otwarty nabór wniosków w ramach kontynuacji realizowanego projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (V)".

 • PUP Koło - Nabór do projektu WRPO V
  Powiatowy Urząd Pracy w Kole ogłasza otwarty nabór wniosków w ramach kontynuacji realizowanego projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (V)".

 • System SOW - możliwość składania wniosków o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 1 stycznia 2020 roku umożliwił osobom niepełnosprawnym składanie wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną, za pośrednictwem Systemu SOW.

 • PUP w Wąbrzeźnie - ABC Bezrobotnego: prawa i obowiązki osoby bezrobotnej oraz informacja o usługach i instrumentach rynku pracy
  PUP w Wąbrzeźnie - ABC Bezrobotnego: prawa i obowiązki osoby bezrobotnej oraz informacja o usługach i instrumentach rynku pracy

 • PUP w Wąbrzeźnie - ABC Bezrobotnego: prawa i obowiązki osoby bezrobotnej oraz informacja o usługach i instrumentach rynku pracy
  PUP w Wąbrzeźnie - ABC Bezrobotnego: prawa i obowiązki osoby bezrobotnej oraz informacja o usługach i instrumentach rynku pracy

 • PUP w Wąbrzeźnie - ABC Bezrobotnego: prawa i obowiązki osoby bezrobotnej oraz informacja o usługach i instrumentach rynku pracy
  PUP w Wąbrzeźnie - ABC Bezrobotnego: prawa i obowiązki osoby bezrobotnej oraz informacja o usługach i instrumentach rynku pracy

 • PUP w Wąbrzeźnie - ABC Bezrobotnego: prawa i obowiązki osoby bezrobotnej oraz informacja o usługach i instrumentach rynku pracy
  PUP w Wąbrzeźnie - ABC Bezrobotnego: prawa i obowiązki osoby bezrobotnej oraz informacja o usługach i instrumentach rynku pracy

 • PUP w Wąbrzeźnie - ABC Bezrobotnego: prawa i obowiązki osoby bezrobotnej oraz informacja o usługach i instrumentach rynku pracy
  PUP w Wąbrzeźnie - ABC Bezrobotnego: prawa i obowiązki osoby bezrobotnej oraz informacja o usługach i instrumentach rynku pracy

 • PUP w Wąbrzeźnie - ABC Bezrobotnego: prawa i obowiązki osoby bezrobotnej oraz informacja o usługach i instrumentach rynku pracy
  PUP w Wąbrzeźnie - ABC Bezrobotnego: prawa i obowiązki osoby bezrobotnej oraz informacja o usługach i instrumentach rynku pracy

 • PUP w Wąbrzeźnie - ABC Bezrobotnego: prawa i obowiązki osoby bezrobotnej oraz informacja o usługach i instrumentach rynku pracy
  PUP w Wąbrzeźnie - ABC Bezrobotnego: prawa i obowiązki osoby bezrobotnej oraz informacja o usługach i instrumentach rynku pracy

 • PUP w Wąbrzeźnie - Absolwenci – pierwsze kroki na rynku pracy
  PUP w Wąbrzeźnie - Absolwenci – pierwsze kroki na rynku pracy

 • PUP w Wąbrzeźnie - Absolwenci – pierwsze kroki na rynku pracy
  PUP w Wąbrzeźnie - Absolwenci – pierwsze kroki na rynku pracy

 • PUP w Wąbrzeźnie - Absolwenci – pierwsze kroki na rynku pracy
  PUP w Wąbrzeźnie - Absolwenci – pierwsze kroki na rynku pracy

 • PUP w Wąbrzeźnie - Absolwenci – pierwsze kroki na rynku pracy
  PUP w Wąbrzeźnie - Absolwenci – pierwsze kroki na rynku pracy

 • PUP w Wąbrzeźnie - Absolwenci – pierwsze kroki na rynku pracy
  PUP w Wąbrzeźnie - Absolwenci – pierwsze kroki na rynku pracy

 • PUP w Wąbrzeźnie - Absolwenci – pierwsze kroki na rynku pracy
  PUP w Wąbrzeźnie - Absolwenci – pierwsze kroki na rynku pracy

 • Projekt Fundacji Aktywnej Rehabilitacji
  Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie.

 • PUP w Mogilnie - „Czas pomyśleć o pracy”
  PUP w Mogilnie - „Czas pomyśleć o pracy”

 • PUP w Mogilnie - „Dogonić pracę”
  PUP w Mogilnie - „Dogonić pracę”

 • PUP w Kutnie - Autoprezentacja
  PUP w Kutnie - Autoprezentacja

 • PUP w Kutnie - Rozmowa kwalifikacyjna
  PUP w Kutnie - Rozmowa kwalifikacyjna

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - NIEPEŁNOSPRAWNI-PEŁNOSPRAWNI W PRACY
  Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - NIEPEŁNOSPRAWNI-PEŁNOSPRAWNI W PRACY

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - NIEPEŁNOSPRAWNI-PEŁNOSPRAWNI W PRACY
  Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - NIEPEŁNOSPRAWNI-PEŁNOSPRAWNI W PRACY

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - NIEPEŁNOSPRAWNI-PEŁNOSPRAWNI W PRACY
  Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - NIEPEŁNOSPRAWNI-PEŁNOSPRAWNI W PRACY

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - NIEPEŁNOSPRAWNI-PEŁNOSPRAWNI W PRACY
  Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - NIEPEŁNOSPRAWNI-PEŁNOSPRAWNI W PRACY

 • PUP w Tucholi - „Adaptacja w miejscu pracy
  PUP w Tucholi - „Adaptacja w miejscu pracy

 • PUP w Tucholi - „Nie odkładaj i układaj. Zarządzanie czasem:
  PUP w Tucholi - „Nie odkładaj i układaj. Zarządzanie czasem:

 • MUP Kielce - Kwoty wsparcia poszczególnych form aktywnych rynku pracy na rok 2020
  Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje o kwotach na poszczególne formy wsparcia rynku pracy w roku 2020 na podstawie zasad celowości, gospodarności, racjonalności, transparentności wydawania środków publicznych oraz środków przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2020 r.

 • MUP Kielce - Okresy zatrudnienia skierowanych bezrobotnych po zakończonych okresach wsparcia
  Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje pracodawców o okresach zatrudnienia skierowanych bezrobotnych po zakończonych okresach wsparcia na rok 2020.

 • PUP w Bartoszycach - Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy
  PUP w Bartoszycach - Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

 • Barometr zawodów na 2020 rok
  „Barometr zawodów" to krótkookresowe, jednoroczne badanie jakościowe określające zapotrzebowanie na pracowników w kolejnym roku. „Barometr" jest efektem prac ekspertów: pracowników powiatowych urzędów pracy, prywatnych agencji zatrudnienia oraz innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy i jest przeprowadzany na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnicy panelu oceniają tylko te zawody, które występują na lokalnym rynku pracy.

 • PUP Wodzisław Śląski - Zmiana ragulaminu dotacji na działalność gospodarczą
  Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż z dniem 1.01.2020 r. nastąpiła zmiana regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Jaworzno - Porady z zakresu przedsiębiorczości
  Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie budując otoczenie przyjazne ekonomii społecznej zachęca do korzystania, w każdy pierwszy czwartek miesiąca, z porad specjalisty z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Porad będzie udzielał doradca kluczowy z Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej.

 • WERBEO - portal ogłoszeniowy poświęcony aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
  W imieniu Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową WERBEO. Jej głównym celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością, poprzez świadczenie bezpłatnych usług wspierających ich wejście na rynek pracy.

 • PUP Nowy Dwór Gdański - Plan szkoleń grupowych na rok 2020
  Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim przedstawił plan szkoleń grupowych oraz szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy na rok 2020.

 • UP m.st. Warszawy - Senioralne Biuro Karier
  2 stycznia 2020 r. w Warszawie rozpoczęło swoją działalność Senioralne Biuro Karier, które powstało we współpracy Urzędu Pracy m.st. Warszawy oraz Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie". To odpowiedź na potrzeby zarówno firm poszukujących pracowników jak i samych osób starszych, które chcą powrócić do aktywności zawodowej, wykorzystując doświadczenie i potencjał gromadzone przez całe życie zawodowe.

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - ABC RYNKU PRACY
  Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - ABC RYNKU PRACY

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - ABC RYNKU PRACY
  Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - ABC RYNKU PRACY

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - ABC RYNKU PRACY
  Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - ABC RYNKU PRACY

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - ABC RYNKU PRACY
  Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - ABC RYNKU PRACY

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - JAK I GDZIE SZUKAĆ PRACY
  Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - JAK I GDZIE SZUKAĆ PRACY

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - JAK I GDZIE SZUKAĆ PRACY
  Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - JAK I GDZIE SZUKAĆ PRACY

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - UCZ SIĘ, ZARZĄDZAJ ZARABIAJ, WIEDZA TWOIM ATUTEM
  Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - UCZ SIĘ, ZARZĄDZAJ ZARABIAJ, WIEDZA TWOIM ATUTEM

 • PUP w Lubaniu - Powrót na rynek pracy
  PUP w Lubaniu - Powrót na rynek pracy

 • PUP w Lubaniu - Wejście na rynek pracy – usługi i instrumenty rynku pracy
  PUP w Lubaniu - Wejście na rynek pracy – usługi i instrumenty rynku pracy

 • PUP Gdynia - Spotkania indywidualne z uczniami i ich rodzicami
  Gdyńscy Doradcy Kariery zapraszają na indywidualne spotkania z uczniami i ich rodzicami. Spotkania i warsztaty skierowane są do uczniów stojących przed wyborem szkoły i przyszłego zawodu.

 • PUP Mielec - Centrum Pracy Krótkoterminowej
  Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu informuje, że od 1 grudnia 2019 r. funkcjonuje Centrum Pracy Krótkoterminowej, które obsługuje oferty pracy na krótki okres, na weekend, na zastępstwo czy w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 • Informator dla osób opuszczających jednostki penitencjarne
  Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach informuje, że Opolska Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym w Opolu opracowała dla osób opuszczających jednostki penitencjarne materiały informacyjne.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.