• PUP Wyszków - Szkolenia indywidualne w ramach RPO WM
  Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje o naborze wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobą bezrobotną, tzn. szkolenia indywidualne w ramach RPO WM.

 • WUP Białystok - Warsztaty w II kwartale 2019 r.
  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku przedstawia wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych organizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

 • PUP Ząbkowice Śląskie - Dotacje na założenie firmy - Fundusz Pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy.

 • PUP Ząbkowice Śląskie - Dotacje na założenie firmy
  Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

 • PUP Ząbkowice Śląskie - Dotacje na założenie firmy w ramach RPO
  Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach RPO.

 • PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną
  Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza osoby zainteresowane odbyciem szkolenia do składania „wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną".

 • PUP Ząbkowice Śląskie - Szkolenia grupowe
  Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza osoby bezrobotne zainteresowane wybranym tematem szkolenia grupowego do składania „wniosku o skierowanie na szkolenie grupowe".

 • UP m.st. Warszawa - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  Urząd Pracy m.st. Warszawy ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis.

 • PUP Kraśnik - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

 • PUP Lublin - Propozycja szkoleń na rok 2019
  Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie dysponuje środkami finansowymi na organizację szkoleń grupowych i indywidualnych uwzględniających potrzeby pracodawców.

 • PUP Człuchów - Pomorskie wspiera pracodawców
  Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie zaprasza na spotkanie informacyjne dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

 • PUP Człuchów - Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie człuchowskim (IV)"
  Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie człuchowskim.

 • PUP Świdnica - Dni Doradcze
  Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zaprasza na Dni Doradcze: Polsko-Czeskie i Polsko-Niemieckie.

 • PUP Świdnica - Porady grupowe
  Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy przedstawia wykaz porad grupowych, przewidzianych do realizacji w II kwartale 2019 roku.

 • PUP Białystok - Grupowe porady zawodowe
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku przedstawia wykaz planowanych grupowych porad zawodowych na II kwartał 2019 r.

 • PUP Białystok - Jesteś osobą przedsiębiorczą i masz pomysł na własny biznes?
  Już 4 marca 2019 r. rusza nabór wniosków o dotację na podjęcie działalności gospodarczej!

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.