• PUP Złotów - Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej do 30. r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie informuje, iż trwa nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30. roku życia, w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotowskim (V)".

 • PUP Złotów - Oferta pracy dla Robotnika szklarniowego
  Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie zaprasza osoby bezrobotne zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku Robotnik szklarniowy do kontaktu z pośrednikiem pracy.

 • PUP Złotów - Organizacja staży dla osób do 30. roku życia
  Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie informuje, iż trwa nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych do 30. roku życia, w szczególności dla kobiet.

 • PUP Złotów - Organizacja staży dla osób powyżej 30. roku życia
  Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie informuje, iż trwa nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia, w szczególności dla kobiet.

 • PUP Złotów - Plan szkoleń grupowych w ramach POWER
  Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie informuje o szkoleniach grupowych na 2020 r., realizowanych w ramach EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), dla osób do 30. roku życia zarejestrowanych w urzędzie.

 • PUP Złotów - Plan szkoleń grupowych w ramach WRPO
  Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie informuje o szkoleniach grupowych na 2020 r., realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO), dla osób powyżej 30. roku życia zarejestrowanych w urzędzie.

 • PUP Złotów - Refundacja na utworzenie nowego miejsca pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie informuje, iż trwa nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, w szczególności dla kobiet.

 • PUP Złotów - Szkolenie dla księgowych
  Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie zaprasza osoby po 30. roku życia do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu pn. "Mała księgowość z certyfikatem umiejętności komputerowych ECDL BASE".

 • PUP Złotów - Szkolenie dla magazynierów
  Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie zaprasza osoby do 30. roku życia do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu pn. „Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej".

 • PUP Złotów - Zaproszenie do uczestnictwa w szkoleniu
  Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie zaprasza osoby do 30. roku życia do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu pn. „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym".

 • PUP Wągrowiec - Harmonogram i zasady realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
  Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje o harmonogramie naboru wniosków oraz zasadach realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2020 roku.

 • PUP Września - Nieodpłatna pomoc prawna
  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje, że na terenie powiatu wrzesińskiego od 1 lutego 2020 r. funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

 • MUP Płock - Nabór wniosków na szkolenia indywidualne i egzaminy
  Miejski Urząd Pracy w Płocku od dnia 3.02.2020 r. będzie prowadził nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną (szkolenia indywidualne) oraz sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji w ramach środków Funduszu Pracy.

 • Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja w każdej gminie Powiatu Wągrowieckiego
  Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady i złoży stosowne oświadczenie.

 • Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie
  Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie zaprasza chętnych do zdobywania wykształcenia i praktyki, z późniejszą gwarancją zatrudnienia w jednostkach służby więziennej.

 • PUP Wągrowiec - Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe
  Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do udziału w projekcie zewnętrznym pt. "Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu! Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe - edycja II".

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.