• PUP w Zgorzelcu - INFORMACJA O FORMACH WSPARCIA DLA OSOÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY
  PUP w Zgorzelcu - INFORMACJA O FORMACH WSPARCIA DLA OSOÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

 • PUP Złotów - Plan szkoleń grupowych w ramach POWER
  Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie informuje o szkoleniach grupowych na 2020 r., realizowanych w ramach EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), dla osób do 30. roku życia zarejestrowanych w urzędzie.

 • PUP Złotów - Plan szkoleń grupowych w ramach WRPO
  Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie informuje o szkoleniach grupowych na 2020 r., realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO), dla osób powyżej 30. roku życia zarejestrowanych w urzędzie.

 • PUP Września - Nieodpłatna pomoc prawna
  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje, że na terenie powiatu wrzesińskiego od 1 lutego 2020 r. funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

 • Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja w każdej gminie Powiatu Wągrowieckiego
  Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady i złoży stosowne oświadczenie.

 • PUP w Słupsku - AKTUALNOŚCI
  PUP w Słupsku - AKTUALNOŚCI

 • PUP w Słupsku - POZNAJ WACHLARZ MOŻLIWOŚCI
  PUP w Słupsku - POZNAJ WACHLARZ MOŻLIWOŚCI

 • PUP Słupca - Informacja o POWER 2020
  Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy informuje, że kontynuuje realizację projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 • PUP Słupca - Informacja o WRPO 2020
  Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy informuje, że kontynuuje realizację projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie słupeckim (V)" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 • PUP Słupca - Plan szkoleń na 2020 r.
  Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy przedstawił harmonogram szkoleń dla bezrobotnych zaplanowanych na rok 2020.

 • Kalendarz funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Grabowie
  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie informuje o godzinach pracy Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Grabowie nad Prosną w 2020 roku.

 • PUP Rawicz - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w 2020 roku
  Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu informuje o projekcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy".

 • PUP Rawicz - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu informuje o projekcie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy Działanie 6.1 Aktywizacja Zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez publiczne służby zatrudnienia w ramach WRPO.

 • PUP Nowy Tomyśl - Przewodnik dla poszukających pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu zachęca do skorzystania z darmowych przewodników dla poszukujących pracy.

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - ABC RYNKU PRACY
  Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - ABC RYNKU PRACY

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - ABC RYNKU PRACY
  Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - ABC RYNKU PRACY

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - LOKALNY RYNEK PRACY
  Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - LOKALNY RYNEK PRACY

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - LOKALNY RYNEK PRACY
  Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - LOKALNY RYNEK PRACY

 • PUP Kościan - Pożyczka na założenie własnej firmy
  Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie informuje o możliwości otrzymania niskooprocentowanej pożyczki ze środków unijnych na założenie własnej działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych oraz pracujących.

 • PUP w Sławnie - ABC bezrobotnego "Przewodnik po Urzędzie
  PUP w Sławnie - ABC bezrobotnego "Przewodnik po Urzędzie

 • PUP Kalisz - Zasady wydatkowania środków Funduszu Pracy oraz KFS
  Wydatkowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu środków Funduszu Pracy w roku 2020 opierać się będzie o działania zmierzające m.in. do zwiększenia efektywności zatrudnieniowej programów rynku pracy przy jednoczesnym dążeniu do obniżenia efektywności kosztowej.

 • PUP Koło - Nabór do projektu POWER V
  Powiatowy Urząd Pracy w Kole ogłasza otwarty nabór wniosków w ramach kontynuacji realizowanego projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (V)".

 • PUP Koło - Nabór do projektu WRPO V
  Powiatowy Urząd Pracy w Kole ogłasza otwarty nabór wniosków w ramach kontynuacji realizowanego projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (V)".

 • System SOW - możliwość składania wniosków o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 1 stycznia 2020 roku umożliwił osobom niepełnosprawnym składanie wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną, za pośrednictwem Systemu SOW.

 • PUP w Wąbrzeźnie - ABC Bezrobotnego: prawa i obowiązki osoby bezrobotnej oraz informacja o usługach i instrumentach rynku pracy
  PUP w Wąbrzeźnie - ABC Bezrobotnego: prawa i obowiązki osoby bezrobotnej oraz informacja o usługach i instrumentach rynku pracy

 • PUP w Wąbrzeźnie - ABC Bezrobotnego: prawa i obowiązki osoby bezrobotnej oraz informacja o usługach i instrumentach rynku pracy
  PUP w Wąbrzeźnie - ABC Bezrobotnego: prawa i obowiązki osoby bezrobotnej oraz informacja o usługach i instrumentach rynku pracy

 • PUP w Wąbrzeźnie - ABC Bezrobotnego: prawa i obowiązki osoby bezrobotnej oraz informacja o usługach i instrumentach rynku pracy
  PUP w Wąbrzeźnie - ABC Bezrobotnego: prawa i obowiązki osoby bezrobotnej oraz informacja o usługach i instrumentach rynku pracy

 • PUP w Wąbrzeźnie - ABC Bezrobotnego: prawa i obowiązki osoby bezrobotnej oraz informacja o usługach i instrumentach rynku pracy
  PUP w Wąbrzeźnie - ABC Bezrobotnego: prawa i obowiązki osoby bezrobotnej oraz informacja o usługach i instrumentach rynku pracy

 • PUP w Wąbrzeźnie - ABC Bezrobotnego: prawa i obowiązki osoby bezrobotnej oraz informacja o usługach i instrumentach rynku pracy
  PUP w Wąbrzeźnie - ABC Bezrobotnego: prawa i obowiązki osoby bezrobotnej oraz informacja o usługach i instrumentach rynku pracy

 • PUP w Wąbrzeźnie - ABC Bezrobotnego: prawa i obowiązki osoby bezrobotnej oraz informacja o usługach i instrumentach rynku pracy
  PUP w Wąbrzeźnie - ABC Bezrobotnego: prawa i obowiązki osoby bezrobotnej oraz informacja o usługach i instrumentach rynku pracy

 • PUP w Wąbrzeźnie - ABC Bezrobotnego: prawa i obowiązki osoby bezrobotnej oraz informacja o usługach i instrumentach rynku pracy
  PUP w Wąbrzeźnie - ABC Bezrobotnego: prawa i obowiązki osoby bezrobotnej oraz informacja o usługach i instrumentach rynku pracy

 • PUP w Wąbrzeźnie - Absolwenci – pierwsze kroki na rynku pracy
  PUP w Wąbrzeźnie - Absolwenci – pierwsze kroki na rynku pracy

 • PUP w Wąbrzeźnie - Absolwenci – pierwsze kroki na rynku pracy
  PUP w Wąbrzeźnie - Absolwenci – pierwsze kroki na rynku pracy

 • PUP w Wąbrzeźnie - Absolwenci – pierwsze kroki na rynku pracy
  PUP w Wąbrzeźnie - Absolwenci – pierwsze kroki na rynku pracy

 • PUP w Wąbrzeźnie - Absolwenci – pierwsze kroki na rynku pracy
  PUP w Wąbrzeźnie - Absolwenci – pierwsze kroki na rynku pracy

 • PUP w Wąbrzeźnie - Absolwenci – pierwsze kroki na rynku pracy
  PUP w Wąbrzeźnie - Absolwenci – pierwsze kroki na rynku pracy

 • PUP w Wąbrzeźnie - Absolwenci – pierwsze kroki na rynku pracy
  PUP w Wąbrzeźnie - Absolwenci – pierwsze kroki na rynku pracy

 • Projekt Fundacji Aktywnej Rehabilitacji
  Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie.

 • PUP w Mogilnie - „Czas pomyśleć o pracy”
  PUP w Mogilnie - „Czas pomyśleć o pracy”

 • PUP w Mogilnie - „Dogonić pracę”
  PUP w Mogilnie - „Dogonić pracę”

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - NIEPEŁNOSPRAWNI-PEŁNOSPRAWNI W PRACY
  Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - NIEPEŁNOSPRAWNI-PEŁNOSPRAWNI W PRACY

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - NIEPEŁNOSPRAWNI-PEŁNOSPRAWNI W PRACY
  Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - NIEPEŁNOSPRAWNI-PEŁNOSPRAWNI W PRACY

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - NIEPEŁNOSPRAWNI-PEŁNOSPRAWNI W PRACY
  Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - NIEPEŁNOSPRAWNI-PEŁNOSPRAWNI W PRACY

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - NIEPEŁNOSPRAWNI-PEŁNOSPRAWNI W PRACY
  Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - NIEPEŁNOSPRAWNI-PEŁNOSPRAWNI W PRACY

 • PUP w Tucholi - „Adaptacja w miejscu pracy
  PUP w Tucholi - „Adaptacja w miejscu pracy

 • MUP Kielce - Kwoty wsparcia poszczególnych form aktywnych rynku pracy na rok 2020
  Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje o kwotach na poszczególne formy wsparcia rynku pracy w roku 2020 na podstawie zasad celowości, gospodarności, racjonalności, transparentności wydawania środków publicznych oraz środków przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2020 r.

 • MUP Kielce - Okresy zatrudnienia skierowanych bezrobotnych po zakończonych okresach wsparcia
  Miejski Urząd Pracy w Kielcach informuje pracodawców o okresach zatrudnienia skierowanych bezrobotnych po zakończonych okresach wsparcia na rok 2020.

 • Barometr zawodów na 2020 rok
  „Barometr zawodów" to krótkookresowe, jednoroczne badanie jakościowe określające zapotrzebowanie na pracowników w kolejnym roku. „Barometr" jest efektem prac ekspertów: pracowników powiatowych urzędów pracy, prywatnych agencji zatrudnienia oraz innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy i jest przeprowadzany na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnicy panelu oceniają tylko te zawody, które występują na lokalnym rynku pracy.

 • PUP Wodzisław Śląski - Zmiana ragulaminu dotacji na działalność gospodarczą
  Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż z dniem 1.01.2020 r. nastąpiła zmiana regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Jaworzno - Porady z zakresu przedsiębiorczości
  Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie budując otoczenie przyjazne ekonomii społecznej zachęca do korzystania, w każdy pierwszy czwartek miesiąca, z porad specjalisty z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Porad będzie udzielał doradca kluczowy z Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.