• PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
  PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

 • WUP w Warszawie Filia w Ostrołęce, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Ostrołęce - To warto wiedzieć o rynku pracy
  WUP w Warszawie Filia w Ostrołęce, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Ostrołęce - To warto wiedzieć o rynku pracy

 • PUP Lubin - Plan szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w roku 2020
  Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje o zaplanowanych na rok 2020 szkoleniach grupowych.

 • PUP w Myśliborzu - Przedstawienie możliwości pomocy ze strony PUP zgodnych z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia dla osób bezrobotnych w ramach środków POWER i RPO oraz aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy
  PUP w Myśliborzu - Przedstawienie możliwości pomocy ze strony PUP zgodnych z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia dla osób bezrobotnych w ramach środków POWER i RPO oraz aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

 • PUP w Myśliborzu - Przedstawienie możliwości pomocy ze strony PUP zgodnych z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia dla osób bezrobotnych w ramach środków POWER i RPO oraz aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy
  PUP w Myśliborzu - Przedstawienie możliwości pomocy ze strony PUP zgodnych z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia dla osób bezrobotnych w ramach środków POWER i RPO oraz aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

 • PUP w Myśliborzu - Przedstawienie możliwości pomocy ze strony PUP zgodnych z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia dla osób bezrobotnych w ramach środków POWER i RPO oraz aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy
  PUP w Myśliborzu - Przedstawienie możliwości pomocy ze strony PUP zgodnych z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia dla osób bezrobotnych w ramach środków POWER i RPO oraz aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

 • PUP w Rawie Mazowieckiej - Informacja grupowa nt. przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Innowacyjne kreatory CV oraz nowe narzędzia internetowe wpisane w wielowymiarową politykę rynku pracy.
  PUP w Rawie Mazowieckiej - Informacja grupowa nt. przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Innowacyjne kreatory CV oraz nowe narzędzia internetowe wpisane w wielowymiarową politykę rynku pracy.

 • PUP w Brzozowie - Grupowa informacja zawodowa dotycząca usług i instrumentów rynku pracy
  PUP w Brzozowie - Grupowa informacja zawodowa dotycząca usług i instrumentów rynku pracy

 • PUP w Brzozowie - Grupowa informacja zawodowa dotycząca usług i instrumentów rynku pracy
  PUP w Brzozowie - Grupowa informacja zawodowa dotycząca usług i instrumentów rynku pracy

 • Firma OTREK Training and Consulting zaprasza do udziału w projekcie: „Wszyscy pracujemy"
  Firma OTREK Training and Consulting zaprasza osoby w wieku min. 30 lat, pozostające bez zatrudnienia, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego do udziału w projekcie: „Wszyscy pracujemy".

 • SFAL Wałbrzych - Projekt pn. „Poprawić los”
  Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu realizując projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej pragnie poinformować o rozpoczęciu działań związanych z realizacją projektu skierowanego głównie do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 • SFAL Wałbrzych - Projekt „Horyzont nowego startu”
  Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu realizując projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej pragnie poinformować o rozpoczęciu działań związanych z realizacją projektu skierowanego głównie do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 • PUP w Gostyninie - Rynek pracy a mój start i restart zawodowy
  PUP w Gostyninie - Rynek pracy a mój start i restart zawodowy

 • PUP w Gostyninie - Usługi i instrumenty rynku pracy 50+
  PUP w Gostyninie - Usługi i instrumenty rynku pracy 50+

 • PUP w Przeworsku - USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY
  PUP w Przeworsku - USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY

 • PUP w Krośnie Odrzańskim - Działalność PUP
  PUP w Krośnie Odrzańskim - Działalność PUP

 • PUP w Lublinie - ABC osoby zarejestrowanej w PUP
  PUP w Lublinie - ABC osoby zarejestrowanej w PUP

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - JAK GDZIE SZUKAĆ PRACY
  Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - JAK GDZIE SZUKAĆ PRACY

 • Materiał informacyjny na temat wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
  W październiku 2019 r. Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej osiągnęły porozumienie co do warunków opuszczenia Unii na podstawie Umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE. Uzgodniono także deklarację polityczną, zawierającą ogólne ramy przyszłych relacji UE-Zjednoczone Królestwo. Ramy te, trzeba będzie przełożyć na tekst prawny w trakcie negocjacji dot. przyszłych relacji.

 • PUP Góra - Bezpłatne przewodniki dla szukających pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Górze przedstawił zbiór bezpłatnych szczegółowych przewodników dla szukających pracy.

 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - OSIĄGNIJ SWÓJ SUKCES NA RYNKU PRACY
  Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego - OSIĄGNIJ SWÓJ SUKCES NA RYNKU PRACY

 • PUP Dzierżoniów - Brexit - i co dalej?
  Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie przedstawił materiał informacyjny na temat wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej 31 stycznia 2020 r. i okresu przejściowego opracowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 • PUP Głogów - Aktywny rodzic
  Projekt pt. „Aktywny rodzic z LGOM – 2 edycja” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przez Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” Joanna Juszczyńska, Dorota Juszko Sp. Jawna.

 • PUP w Bartoszycach - Kompendium wiedzy osoby bezrobotnej
  PUP w Bartoszycach - Kompendium wiedzy osoby bezrobotnej

 • PUP w Bartoszycach - Możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych przy pomocy PUP w Bartoszycach
  PUP w Bartoszycach - Możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych przy pomocy PUP w Bartoszycach

 • PUP w Bartoszycach - Możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych przy pomocy PUP w Bartoszycach
  PUP w Bartoszycach - Możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych przy pomocy PUP w Bartoszycach

 • PUP w Bartoszycach - Poznaj mnie a zrozumiesz
  PUP w Bartoszycach - Poznaj mnie a zrozumiesz

 • PUP w Bartoszycach - Trendy w rekrutacji i selekcji na rynku pracy
  PUP w Bartoszycach - Trendy w rekrutacji i selekcji na rynku pracy

 • PUP w Jarosławiu - Rozmowa kwalifikacyjna - krok po kroku
  PUP w Jarosławiu - Rozmowa kwalifikacyjna - krok po kroku

 • PUP Wałcz - Barometr zawodów 2020 w woj. zachodniopomorskim
  Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu prezentuje wyniki badania pn. "Barometr zawodów 2020" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dotyczącego prognozowanego zapotrzebowania na zawody w województwie zachodniopomorskim i poszczególnych jego powiatach.

 • PUP Wałcz - Plan szkoleń dla osób bezrobotnych na 2020 rok
  Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu przedstawił harmonogram szkoleń zaplanowanych na 2020 rok.

 • PUP w Nowym Dworze Gdańskim - Urząd pracy bez tajemnic
  PUP w Nowym Dworze Gdańskim - Urząd pracy bez tajemnic

 • PUP w Nowym Dworze Gdańskim - Urząd pracy bez tajemnic
  PUP w Nowym Dworze Gdańskim - Urząd pracy bez tajemnic

 • PUP w Nowym Dworze Gdańskim - Urząd pracy bez tajemnic
  PUP w Nowym Dworze Gdańskim - Urząd pracy bez tajemnic

 • PUP Stargard - Informacja dla organizatorów robót publicznych
  Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje organizatorów robót publicznych, że w 2020 roku refundacje wynagrodzeń wypłacanych osobom bezrobotnym zatrudnionym w ramach robót publicznych dokonywane będą w wysokości do kwoty 2 450,00 zł, nie więcej niż 50% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

 • PUP Szczecin - Nabór wniosków KFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków dotyczący dofinansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • PUP Pyrzyce - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuje, iż w okresie od 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r. realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pyrzyckim (V)".

 • PUP Pyrzyce - Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej
  Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuje, iż w okresie od 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r. realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie pyrzyckim (VI)".

 • PUP Stargard - Informacja dotycząca form wsparcia finansowanych w 2020 r. z Funduszu Pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ogłosił ważną informację dotycząca form wsparcia finansowanych w 2020 r. z Funduszu Pracy.

 • PUP Stargard - Ważne informacje dla ubiegających się o jednorazowe środki na firmę
  Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, że bezzwrotne środki publiczne na podjęcie działalności gospodarczej można pozyskać tylko jeden raz w życiu, niezależnie od źródła finansowania (Fundusz Pacy, środki unijne, PFRON, inne środki publiczne) i niezależnie od instytucji, która takie środki przyznała.

 • PUP w Sieradzu - ,,Usługi i instrumenty rynku pracy oraz formy aktywizacji osób bezrobotnych w oparciu o przepisy ustawy
  PUP w Sieradzu - ,,Usługi i instrumenty rynku pracy oraz formy aktywizacji osób bezrobotnych w oparciu o przepisy ustawy

 • PUP w Sieradzu - ,,Usługi i instrumenty rynku pracy oraz formy aktywizacji osób bezrobotnych w oparciu o przepisy ustawy
  PUP w Sieradzu - ,,Usługi i instrumenty rynku pracy oraz formy aktywizacji osób bezrobotnych w oparciu o przepisy ustawy

 • PUP w Sieradzu - ,,Usługi i instrumenty rynku pracy oraz formy aktywizacji osób bezrobotnych w oparciu o przepisy ustawy
  PUP w Sieradzu - ,,Usługi i instrumenty rynku pracy oraz formy aktywizacji osób bezrobotnych w oparciu o przepisy ustawy

 • Kierunki inwestycyjne w kontekście potrzeb rynku pracy Województwa Zachodniopomorskiego
  Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu zachęca do zapoznania się z kierunkami inwestycyjnymi w kontekście potrzeb rynku pracy Województwa Zachodniopomorskiego w 2020 r. określonymi na podstawie dokumentów strategicznych.

 • PUP Kamień Pomorski - Rusza realizacja projektów
  Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim informuje, że rozpoczął realizację dwóch projektów.

 • PUP Drawsko Pomorskie - Nowe zasady dot. zwrotu kosztów przejazdu
  Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim, informuje, że z uwagi na ograniczone środki przeznaczone w 2020 r. na finansowanie kosztów przejazdu od dnia 1.04.2020 r. zmianie ulega sposób rozliczania kosztów przejazdu własnym środkiem transportu.

 • PUP Gryfice - Informacja na temat kwot wypłacanych w ramach refundacji
  W związku z ograniczonymi środkami finansowymi przeznaczonymi na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w 2020 roku, Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach informuje, że ustala się następujące maksymalne kwoty na realizację niżej wymienionych instrumentów rynku pracy.

 • PUP w Sieradzu - USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY ORAZ FORMY AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY
  PUP w Sieradzu - USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY ORAZ FORMY AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY

 • PUP w Sieradzu - USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY ORAZ FORMY AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY
  PUP w Sieradzu - USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY ORAZ FORMY AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY

 • PUP w Sieradzu - USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY ORAZ FORMY AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY
  PUP w Sieradzu - USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY ORAZ FORMY AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.