• PUP Szczecin - Nabór wniosków KFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków dotyczący dofinansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • PUP Police - Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków KFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Policach informuje o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

 • PUP Pyrzyce - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuje, iż w okresie od 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r. realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pyrzyckim (V)".

 • PUP Pyrzyce - Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej
  Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuje, iż w okresie od 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r. realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie pyrzyckim (VI)".

 • PUP Pyrzyce - Bon na zasiedlenie
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach zaprasza osoby bezrobotne do 30. roku życia do składania wniosków o przyznanie pomocy w formie bonu na zasiedlenie.

 • PUP Stargard - Informacja dotycząca form wsparcia finansowanych w 2020 r. z Funduszu Pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ogłosił ważną informację dotycząca form wsparcia finansowanych w 2020 r. z Funduszu Pracy.

 • PUP Stargard - Ważne informacje dla ubiegających się o jednorazowe środki na firmę
  Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, że bezzwrotne środki publiczne na podjęcie działalności gospodarczej można pozyskać tylko jeden raz w życiu, niezależnie od źródła finansowania (Fundusz Pacy, środki unijne, PFRON, inne środki publiczne) i niezależnie od instytucji, która takie środki przyznała.

 • WUP Szczecin - Zachodniopomorskie Małe Skarby
  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie planuje kolejny nabór do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 • Kierunki inwestycyjne w kontekście potrzeb rynku pracy Województwa Zachodniopomorskiego
  Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu zachęca do zapoznania się z kierunkami inwestycyjnymi w kontekście potrzeb rynku pracy Województwa Zachodniopomorskiego w 2020 r. określonymi na podstawie dokumentów strategicznych.

 • PUP Kołobrzeg - Refundacja kosztów zatrudnienia
  Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, iż posiada środki celem realizacji następujących form wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców.

 • PUP Koszalin - Nabór wniosków w 2020 r.
  Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie zaprasza przedsiębiorców oraz osoby bezrobotne do składania wniosków na dostępne formy wsparcia.

 • PUP Koszalin - Praca dla Seniorów
  Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie zaprasza wszystkich chętnych pracodawców do współpracy w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku emerytalnym.

 • PUP Myślibórz - Ogłoszenie o naborze wniosków KFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w terminie do 28.02.2020 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

 • Warsztaty szkoleniowo - edukacyjne woj. wielkopolskim
  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza osoby pełnoletnie na najbliższe, bezpłatne warsztaty szkoleniowo - edukacyjne, organizowane w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

 • Woj. zachodniopomorskie - Fabryka Aktywnych Zawodowo
  Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości wraz z UniPRomotion Magdalena Kosobucka zapraszają do uczestnictwa w projekcie pn. "Fabryka Aktywnych Zawodowo", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • PUP Kamień Pomorski - Nabór wniosków na staż
  Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim ogłasza konkurs dla organizatorów staży. Konkurs ma charakter permanentny - aż do wyczerpania środków finansowych z Funduszu Pracy przeznaczonych na tę formę aktywizacji zawodowej.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.