• PUP Bolesławiec - Harmonogram grupowych informacji zawodowych na I kwartał 2020 roku
  Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu przedstawił harmonogram grupowych informacji zawodowych przypadających na I kwartał 2020 roku.

 • PUP Bolesławiec - Harmonogram grupowych porad zawodowych na I kwartał 2020 roku
  Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu przedstawił harmonogram grupowych porad zawodowych przypadających na I kwartał 2020 roku.

 • PUP Dzierżoniów - Brexit - i co dalej?
  Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie przedstawił materiał informacyjny na temat wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej 31 stycznia 2020 r. i okresu przejściowego opracowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 • PUP Dzierżoniów - Dotacja dla osób do 30. r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o jednorazowe przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Dzierżoniów - Dotacja dla osób od 30. r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o jednorazowe przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Dzierżoniów - Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy osoby do 30. r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie zaprasza podmioty do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 • PUP Dzierżoniów - Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy osoby po 30. r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie zaprasza podmioty do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 • PUP Głogów - Aktywny rodzic
  Projekt pt. „Aktywny rodzic z LGOM – 2 edycja” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przez Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” Joanna Juszczyńska, Dorota Juszko Sp. Jawna.

 • PUP Głogów - Nabór wniosków w 2020 roku
  Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie informuje o dostępnych środkach Funduszu Pracy, Europejskiego Fundusz Szkoleniowego i Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • PUP Góra - Nabór wniosków na staże i prace interwencyjne
  Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje o naborze wniosków na staże i prace interwencyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 • PUP Góra - Nabór wniosków na staże, prace interwencyjne, bon na zasiedlenie i szkolenia
  Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje o naborze wniosków na staże, prace interwencyjne, bon na zasiedlenie, szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 • PUP Wałcz - Barometr zawodów 2020 w woj. zachodniopomorskim
  Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu prezentuje wyniki badania pn. "Barometr zawodów 2020" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dotyczącego prognozowanego zapotrzebowania na zawody w województwie zachodniopomorskim i poszczególnych jego powiatach.

 • PUP Wałcz - Harmonogram spotkań oraz warsztatów z zakresu poradnictwa zawodowego
  Doradca zawodowy zaprasza do zapoznania się z harmonogram planowanych spotkań oraz warsztatów z zakresu poradnictwa zawodowego planowanych od lutego do kwietnia 2020 roku, przeznaczonych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu.

 • PUP Wałcz - Ogłoszenie o naborze na szkolenie grupowe
  Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu ogłasza nabór na szkolenie grupowe z zakresu „Spawanie metodą MAG (135)".

 • PUP Wałcz - Plan szkoleń dla osób bezrobotnych na 2020 rok
  Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu przedstawił harmonogram szkoleń zaplanowanych na 2020 rok.

 • PUP Wałcz - Szkolenia dla osób bezrobotnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż dysponuje środkami Funduszu Pracy przeznaczonymi na realizację usługi szkoleniowej w formie grupowej i indywidualnej (na wniosek osoby bezrobotnej zawierający uzasadnienie i uprawdopodobnienie uzyskania zatrudnienia po nabyciu kwalifikacji zawodowych).

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.