• PUP w Kłobucku - Wachlarz usług rynku pracy świadczony przez powiatowy urząd pracy
  PUP w Kłobucku - Wachlarz usług rynku pracy świadczony przez powiatowy urząd pracy

 • PUP w Łasku - grupowa informacja zawodowa -podstawowe usługi rynku pracy
  PUP w Łasku - grupowa informacja zawodowa -podstawowe usługi rynku pracy

 • PUP dla Powiatu Toruńskiego - Plan szkoleń na 2020 rok
  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego przedstawił harmonogram szkoleń na rok 2020.

 • PUP w Kazimierzy Wielkiej - Aktywnie wchodzę na rynek pracy
  PUP w Kazimierzy Wielkiej - Aktywnie wchodzę na rynek pracy

 • PUP w Kazimierzy Wielkiej - Dokumenty aplikacyjne moją wizytówką zawodową
  PUP w Kazimierzy Wielkiej - Dokumenty aplikacyjne moją wizytówką zawodową

 • PUP w Kazimierzy Wielkiej - Ja na rynku pracy - metody poszukiwania pracy
  PUP w Kazimierzy Wielkiej - Ja na rynku pracy - metody poszukiwania pracy

 • PUP w Kazimierzy Wielkiej - Sztuka skutecznej komunikacji - rozmowa kwalifikacyjna
  PUP w Kazimierzy Wielkiej - Sztuka skutecznej komunikacji - rozmowa kwalifikacyjna

 • PUP w Tychach - Informacja na temat instytucji, organizacji wspierających w rozwoju i możliwości powrotu na rynek pracy
  PUP w Tychach - Informacja na temat instytucji, organizacji wspierających w rozwoju i możliwości powrotu na rynek pracy

 • PUP Radziejów - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie informuje, iż realizuje projekt pt. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie radziejowskim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko– Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • PUP w Tarnowie - Aktywizacja na rynku pracy
  PUP w Tarnowie - Aktywizacja na rynku pracy

 • PUP w Tarnowie - Aktywizacja na rynku pracy
  PUP w Tarnowie - Aktywizacja na rynku pracy

 • PUP w Tarnowie - Aktywizacja na rynku pracy
  PUP w Tarnowie - Aktywizacja na rynku pracy

 • PUP w Tarnowie - Aktywizacja na rynku pracy
  PUP w Tarnowie - Aktywizacja na rynku pracy

 • PUP w Tarnowie - Aktywizacja na rynku pracy
  PUP w Tarnowie - Aktywizacja na rynku pracy

 • PUP w Tarnowie - Aktywizacja na rynku pracy
  PUP w Tarnowie - Aktywizacja na rynku pracy

 • PUP w Tarnowie - Aktywizacja na rynku pracy
  PUP w Tarnowie - Aktywizacja na rynku pracy

 • PUP w Tarnowie - Aktywizacja na rynku pracy
  PUP w Tarnowie - Aktywizacja na rynku pracy

 • PUP w Tarnowie - Aktywizacja na rynku pracy
  PUP w Tarnowie - Aktywizacja na rynku pracy

 • PUP w Tarnowie - Aktywizacja na rynku pracy
  PUP w Tarnowie - Aktywizacja na rynku pracy

 • PUP w Tarnowie - Aktywizacja na rynku pracy
  PUP w Tarnowie - Aktywizacja na rynku pracy

 • PUP w Tarnowie - Aktywizacja na rynku pracy
  PUP w Tarnowie - Aktywizacja na rynku pracy

 • PUP w Tarnowie - Aktywizacja na rynku pracy
  PUP w Tarnowie - Aktywizacja na rynku pracy

 • PUP w Koszalinie - Spotkanie informacyjne
  PUP w Koszalinie - Spotkanie informacyjne

 • PUP w Koszalinie - Spotkanie informacyjne
  PUP w Koszalinie - Spotkanie informacyjne

 • PUP w Koszalinie - Spotkanie informacyjne
  PUP w Koszalinie - Spotkanie informacyjne

 • PUP w Zabrzu - Zabrze osobom bezrobotnym
  PUP w Zabrzu - Zabrze osobom bezrobotnym

 • PUP Inowrocław - Plan szkoleń na 2020 rok
  Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu informuje, że 5 lutego br. Powiatowa Rada Rynku Pracy w Inowrocławiu zatwierdziła Plan szkoleń na 2020 r.

 • PUP w Nidzicy - Usługi i instrumenty rynku pracy jako pomoc dla osób aktywnie poszukujących zatrudnienia.
  PUP w Nidzicy - Usługi i instrumenty rynku pracy jako pomoc dla osób aktywnie poszukujących zatrudnienia.

 • PUP w Pińczowie - Profesjonalna rozmowa kwalifikacyjna
  PUP w Pińczowie - Profesjonalna rozmowa kwalifikacyjna

 • PUP dla Powiatu Toruńskiego - vd/ Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
  PUP dla Powiatu Toruńskiego - vd/ Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

 • PUP dla Powiatu Toruńskiego - vd/Jak skutecznie szukać pracy
  PUP dla Powiatu Toruńskiego - vd/Jak skutecznie szukać pracy

 • Projekt dla nieaktywnych zawodowo niepełnosprawnych "Aktywuj Pracę"
  Fundacja Aktywizacja przystąpiła do realizacji projektu "Aktywuj Pracę", który adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnościami.

 • Projekt „Otwarta ścieżka kariery"
  Kamea Paweł Kozarzewski zaprasza osoby młode z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w wieku 15-29 lat, osoby bierne zawodowo do udziału w projekcie „Otwarta Ścieżka Kariery", organizowanym w partnerstwie przez Nasze Stowarzyszenie. Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • PUP Grudziądz - Plan szkoleń na rok 2020
  Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu przedstawił plan szkoleń przypadający na rok 2020.

 • Regionalny Fundusz Szkoleniowy- usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego
  Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu informuje projekcie pn. „Regionalny Fundusz Szkoleniowy- usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników".

 • PUP w Lesznie - Co powinieneś wiedzieć o pracy tymczasoewej - formy zatrudnienia
  PUP w Lesznie - Co powinieneś wiedzieć o pracy tymczasoewej - formy zatrudnienia

 • PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim - Wyjazd do pracy za granicą - o czym należy pamiętać
  PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim - Wyjazd do pracy za granicą - o czym należy pamiętać

 • PUP w Radomiu - R - Usługi i instrumenty rynku pracy.
  PUP w Radomiu - R - Usługi i instrumenty rynku pracy.

 • PUP w Radomiu - R - Usługi i instrumenty rynku pracy.
  PUP w Radomiu - R - Usługi i instrumenty rynku pracy.

 • PUP w Radomiu - R - Usługi i instrumenty rynku pracy.
  PUP w Radomiu - R - Usługi i instrumenty rynku pracy.

 • UPPO - Absolwenci - grupowe spotkanie informacyjne
  UPPO - Absolwenci - grupowe spotkanie informacyjne

 • UPPO - Absolwenci - grupowe spotkanie informacyjne
  UPPO - Absolwenci - grupowe spotkanie informacyjne

 • UPPO - Absolwenci - grupowe spotkanie informacyjne
  UPPO - Absolwenci - grupowe spotkanie informacyjne

 • UPPO - Absolwenci - grupowe spotkanie informacyjne
  UPPO - Absolwenci - grupowe spotkanie informacyjne

 • UPPO - Absolwenci - grupowe spotkanie informacyjne
  UPPO - Absolwenci - grupowe spotkanie informacyjne

 • UPPO - Niepełnosprawni-grupowe spotkanie informacyjne
  UPPO - Niepełnosprawni-grupowe spotkanie informacyjne

 • UPPO - Niepełnosprawni-grupowe spotkanie informacyjne
  UPPO - Niepełnosprawni-grupowe spotkanie informacyjne

 • UPPO - Niepełnosprawni-grupowe spotkanie informacyjne
  UPPO - Niepełnosprawni-grupowe spotkanie informacyjne

 • Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu informuje o realizacji na terenie woj. kujawsko-pomorskiego projektu pt: „Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy''.

 • Pielęgniarstwo w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy
  W związku z zapotrzebowaniem społecznym na kształcenie pielęgniarek, zarówno przygotowujące nowe osoby do zawodu, jak również w zakresie podnoszenia kompetencji zatrudnionej już kadry w placówkach medycznych, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy otrzymała od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Zdrowia uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oraz drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku Pielęgniarstwo.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.