• MUP Olsztyn - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
  Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.

 • UPPO Olsztyn - Rozpoczęcie realizacji programu specjalnego pn. „Lepsze jutro 2”
  Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje, że rozpoczął realizację programu specjalnego pn. „Lepsze jutro 2".

 • PUP Włodawa - Nabór wniosków na aktywne formy aktywizacji zawodowej
  Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie informuje o naborze wniosków na aktywne formy aktywizacji zawodowej.

 • PUP Bełchatów - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje o naborze wniosków o przyznanie środków z KFS

 • PUP Mikołów - Wsparcie osób z niepełnosprawnością w powrocie na rynek pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie zaprasza na warsztaty dla osób z niepełnosprawnością.

 • PUP Bydgoszcz - Projekt pn. "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI"
  Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-24 lat z grupy NEET (osoby niezatrudnione, niekształcące się i nieszkolące - „not in employment, education or training).

 • PUP Bydgoszcz - Szkolenia grupowe
  Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy w związku z realizacją szkoleń w trybie grupowym informuje o rozpoczęciu zapisów na szkolenia.

 • PUP Chojnice - Nieodpłatne porady prawne i obywatelskie
  Powiat chojnicki realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.

 • PUP Wrocław - Nabór do służby przygotowawczej
  Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu prowadzi nabór na II turnus 2019 do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych.

 • PUP Wrocław - Środki PFRON na zadania w 2019 r.
  Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu informuje o naborze wniosków na różne formy wsparcia, finansowanym ze środków PFRON.

 • PUP Trzebnica - Nabór do Służby Przygotowawczej
  Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu prowadzi nabór na II Turnus 2019 do Służby Przygotowawczej w Korpusie Szeregowych.

 • PUP Żnin - Przedłużony nabór na szkolenie "Kwalifikacja wstępna przyspieszona z bloku programowego C,C1,CE,C1E"
  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie przedłuża nabór na szkolenie pn. "Kwalifikacja wstępna przyspieszona z bloku programowego C,C1,CE,C1E".

 • PUP Żnin - Przedłużony nabór na szkolenie "Uprawnienia energetyczne - eksploatacja do 1 kV"
  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie przedłuża nabór na szkolenie pn. "Uprawnienia energetyczne – eksploatacja do 1 kV".

 • PUP Żnin - Zajęcia warsztatowe dla osób bezrobotnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że osoby zarejestrowane mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy doradcy zawodowego w ramach przygotowania dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) oraz przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

 • MUP Toruń - Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
  Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia zaprasza do zapoznania się z ofertą Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

 • MUP Toruń - Nabór wniosków w II kwartale 2019 r.
  Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia ogłasza harmonogram naboru wniosków na poszczególne formy aktywizacji zawodowej w II kwartale 2019 r.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.