• PUP Bochnia - Dotacje na założenie firmy - RPO WM
  Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje o naborze wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO WM.

 • PUP Bochnia - Nabór na szkolenie pn. "Kasjer z obsługą wózka..."
  Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje o naborze wniosków na szkolenie pn. "Kasjer z obsługą wózka jezdniowego podnośnikowego prowadzonego i zdalnie sterowanego (III WJO)".

 • PUP Mielec - Nabór na zajęcia pn. "Biznesplan"
  Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej i uzyskaniem dofinansowania zapraszamy na zajęcia pn. "Biznesplan".

 • PUP Lublin - Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie lubelskim
  Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

 • PUP Lublin - Portal Pracodawcy Biura Karier KUL
  Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie zaprasza do skorzystania z nowego serwisu dla pracodawców.

 • PUP Przasnysz - Nabór wniosków na różne formy wsparcia
  Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu w związku z realizacją programu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (III)" organizuje nabór wniosków na różne formy wsparcia.

 • PUP Oborniki Wielkopolskie - Darmowy kurs pierwszej pomocy
  Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich informuje o możliwości udziału w darmowym kursie pierwszej pomocy.

 • PUP Oborniki Wielkopolskie - Dotacje na założenie firmy dla osób powyżej 30. r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich informuje o naborze wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia.

 • PUP Oborniki Wielkopolskie - Dotacje na założenie firmy dla osób w wieku do 30. r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich informuje o naborze wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych poniżej 30. roku życia.

 • PUP Szczecin - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków dotyczący dofinansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • PUP Szczecin - Potwierdzenie zatrudnienia cudzoziemców
  Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:

 • PUP Szczecin - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący refundacji na utworzenie nowych miejsc pracy dla osoby zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie.

 • PUP Szczecin - Zachodniopomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji
  Zachodniopomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji zostało powołane jako jedno z 16 centrów w naszym kraju i ma na celu, między innymi, promocję mediacji jako jednej z najefektywniejszych metod rozwiązywania sporów, w tym przede wszystkim sporów gospodarczych.

 • PUP Opole - Bezpłatne porady prawne
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

 • PUP Opole - Dotacje na założenie firmy - RPO WO
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu informuje o naborze wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 • MUP Olsztyn - Program specjalny pn. „Kierunek Praca”
  Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że rozpoczął realizację programu specjalnego pn. „Kierunek Praca".

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.