• PUP Chełm - Targi pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie zaprasza na Targi Edukacji i Pracy "Nauka - Zawód - Praca", które odbędą się dnia 27 lutego 2020 r. w godz. 10:00 - 12:00 w Rejowcu Fabrycznym.

 • PUP Lubań - Polsko-Niemiecki Dzień Doradczy
  Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu zaprasza na Polsko-Niemiecki Dzień Doradczy, który odbędzie się dnia 10.06.2020 r. w godz. 10:00 - 13:00.

 • PUP Lubań - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu informuje o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach POWER i RPO.

 • PUP Zambrów - Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

 • UP m.st. Warszawy - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
  Urząd Pracy m.st. Warszawy ogłasza nabór wniosków w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (IV)".

 • Firma OTREK Training and Consulting zaprasza do udziału w projekcie: „Wszyscy pracujemy"
  Firma OTREK Training and Consulting zaprasza osoby w wieku min. 30 lat, pozostające bez zatrudnienia, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego do udziału w projekcie: „Wszyscy pracujemy".

 • PUP Kamienna Góra - Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację dla osób do 30. r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze zaprasza osoby bezrobotne w wieku do 30. roku życia ( tj. ukończyły 18. rok życia a nie ukończyły 30. roku życia), które nie uczestniczą w kształceniu (w trybie stacjonarnym) i szkoleniu, do składania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Kamienna Góra - Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację dla osób po 30. r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze zaprasza osoby bezrobotne w wieku powyżej 30. roku życia do składania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Kamienna Góra - Seminarium dla pracodawców
  Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze, w ramach współpracy transgranicznej Partnerstwa EURES TriRegio informuje, iż czescy partnerzy organizują seminarium dla pracodawców.

 • SFAL Wałbrzych - Projekt „Horyzont nowego startu”
  Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu realizując projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej pragnie poinformować o rozpoczęciu działań związanych z realizacją projektu skierowanego głównie do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 • SFAL Wałbrzych - Projekt pn. „Poprawić los”
  Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu realizując projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej pragnie poinformować o rozpoczęciu działań związanych z realizacją projektu skierowanego głównie do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 • UP m.st. Warszawy - Program dla młodych bezrobotnych
  Urząd Pracy miasta stołecznego Warszawy informuje, iż rusza program dla młodych bezrobotnych - Young Entrepreneurs Success (YES!).

 • PUP Jelenia Góra - Bon na zasiedlenie
  Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje o naborze wniosków o bon na zasiedlenie dla osób do 30. roku życia.

 • PUP Jelenia Góra - Nabór na szkolenia grupowe w 2020 roku
  Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje o naborze na szkolenia grupowe w 2020 roku.

 • PUP Jelenia Góra - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy osób do 30 r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje, że od dnia 17.02.2020 r. do dnia 28.02.2020 r. prowadzi nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.

 • PUP Jelenia Góra - Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje, że w dniach 17.02.2020 r. – 28.02.2020 r. prowadzona będzie rekrutacja do projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia z powiatu jeleniogórskiego i Jeleniej Góry 2020-2021" dla osób bezrobotnych zainteresowanych wsparciem w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.