• PUP w Inowrocławiu - Analiza rynku pracy
  PUP w Inowrocławiu - Analiza rynku pracy

 • PUP w Inowrocławiu - Skuteczna droga do zatrudnienia
  PUP w Inowrocławiu - Skuteczna droga do zatrudnienia

 • PUP w Inowrocławiu - Skuteczna droga do zatrudnienia
  PUP w Inowrocławiu - Skuteczna droga do zatrudnienia

 • PUP w Inowrocławiu - Skuteczna droga do zatrudnienia
  PUP w Inowrocławiu - Skuteczna droga do zatrudnienia

 • PUP w Inowrocławiu - Umiejętności interpersonalne niezbędne na rynku pracy
  PUP w Inowrocławiu - Umiejętności interpersonalne niezbędne na rynku pracy

 • PUP w Inowrocławiu - Wracam na rynek pracy
  PUP w Inowrocławiu - Wracam na rynek pracy

 • PUP w Inowrocławiu - Wracam na rynek pracy
  PUP w Inowrocławiu - Wracam na rynek pracy

 • PUP w Inowrocławiu - Wracam na rynek pracy
  PUP w Inowrocławiu - Wracam na rynek pracy

 • PUP w Inowrocławiu - Wracam na rynek pracy
  PUP w Inowrocławiu - Wracam na rynek pracy

 • PUP w Sandomierzu - Pierwsza Praca
  PUP w Sandomierzu - Pierwsza Praca

 • PUP Łęczna - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej pomimo trwającego zagrożenia epidemiologicznego pracuje w dotychczasowych godzinach pracy urzędu, tj. od 7:00 do 15:00, ograniczył jedynie bezpośrednią obsługę interesanta. Wszystkie zaplanowane indywidualne wizyty i konsultacje osób bezrobotnych u doradców klienta odbywają się drogą telefoniczną i elektroniczną.

 • PUP Łęczna - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej pomimo trwającego zagrożenia epidemiologicznego pracuje w dotychczasowych godzinach pracy urzędu, tj. od 7:00 do 15:00, ograniczył jedynie bezpośrednią obsługę interesanta. Wszystkie zaplanowane indywidualne wizyty i konsultacje osób bezrobotnych u doradców klienta odbywają się drogą telefoniczną i elektroniczną.

 • PUP Łęczna - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych
  Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej pomimo trwającego zagrożenia epidemiologicznego pracuje w dotychczasowych godzinach pracy urzędu, tj. od 7:00 do 15:00, ograniczył jedynie bezpośrednią obsługę interesanta. Wszystkie zaplanowane indywidualne wizyty i konsultacje osób bezrobotnych u doradców klienta odbywają się drogą telefoniczną i elektroniczną.

 • PUP Łęczna - Nabór wniosków dla bezrobotnych i pracodawców
  Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że od dnia 1.06.2020 roku do odwołania prowadzi nabór wniosków o wsparcie dla bezrobotnych i pracodawców.

 • PUP Łęczna - Obsługa klientów
  Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej pomimo trwającego zagrożenia epidemiologicznego pracuje w dotychczasowych godzinach pracy urzędu, tj. od 7:00 do 15:00, ograniczył jedynie bezpośrednią obsługę interesanta. Wszystkie zaplanowane indywidualne wizyty i konsultacje osób bezrobotnych u doradców klienta odbywają się drogą telefoniczną i elektroniczną.

 • PUP Łuków - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza od dnia 26 maja 2020 r. nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników przyznawanej na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • PUP Łuków - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza od dnia 26 maja 2020 r. nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców przyznawanej na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • PUP Łuków - Odwołane wizyty w czerwcu
  Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie odwołuje wizyty wyznaczone osobom bezrobotnym na czerwiec 2020 r. z wyjątkiem obowiązkowych wezwań do Urzędu.

 • PUP Łuków - Rejestracja dla osób nie posiadających Profilu Zaufanego
  Osoby nieposiadające Profilu Zaufanego lub Podpisu Elektronicznego mogą zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie wypełniając poniższe dokumenty.

 • PUP Łuków - Zapytanie ofertowe dotyczące szkolenia
  Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy wraz z prawem jazdy kat. C".

 • Tarcza antykryzysowa dla biznesu. Cykl edukacyjnych wideokonferencji dla przedsiębiorców
  Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie zachęca do udziału w bezpłatnej wideokonferencji „Tarcza antykryzysowa dla biznesu". Podczas konferencji eksperci m.in. z zakresu prawa pracy, finansów, podatków, ekonomii, ubezpieczeń społecznych czy zamówień publicznych opowiedzą o zmianach oraz odpowiedzą na pytania uczestników.

 • WUP Białystok - Badanie poświęcone migrantom powracającym z Wielkiej Brytanii
  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zachęca osoby, które powróciły z Wielkiej Brytanii do wypełnienia ankiety i wzięcia udziału w badaniu. Ma ono na celu zrozumienie wyzwań, z którymi mierzą się Polki i Polacy wracający z Wielkiej Brytanii, ich doświadczenia oraz to, jak oceniają warunki funkcjonowania w obu krajach.

 • PUP w Kutnie - Rozmowa kwalifikacyjna
  PUP w Kutnie - Rozmowa kwalifikacyjna

 • WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - ABC poszukującego pracy
  WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - ABC poszukującego pracy

 • WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - ABC poszukującego pracy
  WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - ABC poszukującego pracy

 • WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - ABC poszukującego pracy
  WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - ABC poszukującego pracy

 • WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Dokumenty aplikacyjne - CV i list motywacyjny
  WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Dokumenty aplikacyjne - CV i list motywacyjny

 • WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Dokumenty aplikacyjne - CV i list motywacyjny
  WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Dokumenty aplikacyjne - CV i list motywacyjny

 • WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Kompetencje miękkie kluczem do sukcesu
  WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Kompetencje miękkie kluczem do sukcesu

 • WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Kompetencje miękkie kluczem do sukcesu
  WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Kompetencje miękkie kluczem do sukcesu

 • WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Mój kapitał zawodowy
  WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Mój kapitał zawodowy

 • WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Mój kapitał zawodowy
  WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Mój kapitał zawodowy

 • WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Mój kapitał zawodowy
  WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Mój kapitał zawodowy

 • WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Nie bój się komputera
  WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Nie bój się komputera

 • WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą
  WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą

 • WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą
  WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą

 • WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Sekret skutecznej prezentacji, czyli jak cię widzą tak cię piszą
  WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Sekret skutecznej prezentacji, czyli jak cię widzą tak cię piszą

 • WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Znajdź pracę przez Internet
  WUP w Lublinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie - Znajdź pracę przez Internet

 • Ogłoszenie o naborze do służby w Służbie Więziennej okręgu lubelskiego
  Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje o naborze do służby w Służbie Więziennej okręgu lubelskiego.

 • OSP Janów Lubelski - Nabór na asystenta osoby niepełnosprawnej
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim poszukuje asystentów osób niepełnosprawnych do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".

 • PUP Janów Lubelski - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim ogłasza z dniem 22 maja 2020r. drugi nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców przyznawanych na podstawie art. 15 zzb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nabór potrwa do 5 czerwca 2020r.

 • PUP Krasnystaw - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje o możliwości składania wniosków na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski przyjmowane są od dnia 18.05.2020 r - do 31.05.2020 r. dla przedsiębiorców samozatrudnionych

 • PUP Krasnystaw - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje o możliwości składania wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

 • PUP Krasnystaw - Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców
  Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie ogłasza nabór wniosków dotyczących niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

 • PUP Kraśnik - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku z dniem 26.05.2020 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 • PUP Kraśnik - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku z dniem 26.05.2020 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiebiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 • PUP Kraśnik - Zmiana harmonogramu naboru wniosków
  W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, iż zmianie ulega harmonogram naboru wniosków dotyczących aktywizacji zawodowej.

 • PUP Lubartów - Obsługa klientów w związku z epidemią koronawirusa
  Urząd Pracy w Lubartowie pomimo trwającego zagrożenia epidemiologicznego pracuje w dotychczasowych godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30 oraz obsługuje interesantów przy wydzielonym stanowisku znajdującym się w bocznym wejściu do siedziby Starostwa Powiatowego w Lubartowie (po prawej stronie budynku).

 • PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
  PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

 • PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
  PUP w Malborku - Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w urzędzie oraz usługi rynku pracy proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.